Saint Germain och Andromedanerna via Natalie Glasson 28 april

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain och Andromedanerna, 28 april 2016
via Natalie Glasson
Stödjande Transformations-Cykler

Det är med fokus på höga transformationsfrekvenser som vi, Saint Germain och Andromedanerna, förenar vår energi och medvetande för att stå till tjänst för er.

Har ni märkt att med ert fortsatta fokus på att ta emot kärlek, förkroppsliga kärlek och uttrycka kärlek, upplever ni en konstant transformationsprocess? Kärlek förvandlar er varelse genom att uppmuntra er att släppa alla former av illusioner ni bär på, för att uppenbara det större ljuset, sanningen och kärleken i er varelse. Även om frigörandet av illusionen genom andliga övningar och fysiska förhållanden kan vara svårt, är det ofta svårare att tillåta er själv att inse sanningen som uppstår när illusionen väl har upplösts. Ofta är det processen för att förkroppsliga insikterna inombords vilket kan skapa inre motstånd. Det enklaste sättet att låta processer av kärlek, transformation, frisättningen av illusioner och förståelsen av sanningen att ske, är genom acceptans och överlämnande. När ni accepterar att ni som en varelse ständigt transformeras och att transformeringen är en naturlig väg för er, då börjar ni inse att varje erfarenhet i er verklighet sker för att stödja er förvandling. Från en till synes negativ upplevelse till en lycksalig upplevelse, anländer alla i er verklighet med gudomlig timing för att låta er inre förvandling och blommande ske. Detta uppmuntrar er också att inse att det finns ett syfte med varje situation och erfarenhet. Det är samma för omständigheterna i världen, alla dessa är möjligheter för mänskligheten att transformeras, för att verkligen börja förkroppsliga kärlek. När ni har fokus på att ta emot, förkroppsliga och uttrycka kärlek, även när ni uppnår detta, är det bara ett fokus eller en avsikt. För att verkligen förkroppsliga kärlek, finns det ett behov av att släppa det som hindrar den kärlek som är märkt som transformation och upplösning av illusioner. Sedan kommer den sanning som redan finns inom er att manifesteras, och önskan om förkroppsligande blir därmed förkroppsligandets erfarenheter av sanningen inombords.

Acceptans är ett kraftfullt verktyg och även att kapitulera. Mitt i transformationsprocessen finns det flera punkter när kapitulation är nödvändig. För att påbörja den transformerande processen finns det ett behov att överlämna sig till den, sedan kommer det att komma en tid när transformationsprocessen kulminerar och åter uppmanar er att kapitulera, skiftet sker och de nya energierna flödar in i er varelse. Slutligen blir ni uppmanad att överlämna er till sanningen som nu är tydligare än tidigare.

Det är en underbar praxis på slutet av dagen, att begrunda transformationsprocesserna, små eller stora, som ni har upplevt den dagen. Med er insikt och medvetna acceptans så kan ni i det ögonblicket hålla en avsikt att kapitulera för den dagens transformationer, de som ni är medveten om och de som ni inte är medveten om. Detta skapar ytterligare skiften av uppvaknande och sanning inom er varelse. Vanan uppmuntrar er att begrunda och förstå de förändringar som äger rum i er varelse. Det kan vara så enkelt som en förändring i ert humör, ett förverkligande av en vana, engagemang för positiva affirmationer, en meditation ni upplevt, erhållandet av en positiv uppfattning om er själv eller era känslor, hjälpa någon annan, delta i jordhealing, släppa dömanden och många fler enkla upplevelser som inträffar varje dag. När ni inser att ni transformeras många gånger om dagen börjar ni att se er själv och er verklighet i ett nytt perspektiv, vilket bygger upp ert självförtroende och gör att ni kan upptäcka er andliga tillväxt.

Då ni inser att ni kontinuerligt omvandlas är det också viktigt att ni tar tid att andas in och andas ut en gång, djupt och medvetet. Syftet med detta är att påminna er om er expansiva natur och hur fylld ni är med de rika egenskaperna hos Skaparen. I en enda andningscykel kan ni påminna och rikta in er med en förståelse för er expansion och anslutning till alla aspekter av Skaparen. Insikten att ni aldrig är ensam och att ni är större än ert jordiska jag kommer att gry. Detta är vårdande, föryngrande och fullgörande. Bara andas in och fyll er med insikten att ni är den expansiva Skaparen, och ni kommer att märka att er utandning är oerhört vacker och entusiasmerad med Skaparvibrationer.

För att stödja er kontinuerliga och ofta orealiserade transformation vill vi göra er medveten om att ni kan kalla på oss, Saint Germain och Andromedanerna, eller i själva verket vilken varelse eller medvetande som helst som ni känner samhörighet med, för att utföra specifika energetiska healingbehandlingar åt er. Er kropp och aura är mottagliga för fysisk beröring och även energetisk beröring, båda kan skapa en justeringsprocess samt frigöra stress, obalans eller trötthet som skapats av transformationen. Allt som ni är håller på att bombarderas med energi från Skaparens universum, mer än någonsin tidigare, så det finns särskilda healingbehandlingar som kan hjälpa er och fås med en enkel begäran.

De energetiska healingbehandlingar som är tillgängliga är energetisk akupressur, energetisk akupressur av fötter, händer, ansikte och huvud, energetisk aromaterapi för att healas genom sinnena, energetisk uträtning av ryggraden, energetiskt stöd av matsmältningen, energetisk införsel av örter, mineraler och vitaminer som kroppen behöver, energetisk cellföryngring, energetisk känslomässig läkning, energetisk positiv omprogrammering av det undermedvetna och energetisk massage för att stödja musklerna i att absorbera mer ljus. Det finns många fler energetiska behandlingar tillgängliga och dessa är bara för att nämna några, som kan vara användbara för er. Dessa behandlingar är mer än processen att överföra energi in i ert väsen. De som ni kallar på för att få behandlingarna av, kommer subtilt arbeta med er kropp och energisystem för att skapa uppvaknanden och skiften inom specifika områden av ert väsen. Dessa är exakta processer så vi rekommenderar att ni bara genomgår en i taget.

Kommentar från Saint Germian: Jag vill uppmuntra er att kalla på Andromedanernas Healing-Team för att frambringa den energibehandling som ni känner er guidad att genomgå, eller att helt enkelt be dem att få en lämplig behandling. Jag uppmuntrar er att kalla på deras energier eftersom deras healing är oerhört kraftfull, deras frekvens mycket ren och de har avancerade förmågor inom detta område.

Vänligen sitt i tystnad eller meditation och samtala med er själ och be om råd om huruvida ni behöver en av dessa energibehandlingar. Och vilken som i så fall är mest lämplig, för att hjälpa er. Om ni fortfarande är osäker på vilken energibehandling som är mest till nytta för er, då kan ni helt enkelt hålla avsikten att få genomgå den mest lämpliga behandlingen som erbjuder det största lycksaliga resultatet och helandet i er varelse.

Kalla först på era guider och änglateam för att stödja och skydda er. Bjud även in er själ, att emanera från ert hjärtchakra och övervaka processen.

“Andromedanernas Healing-Team, Jag ber er komma fram och närvara med mig och sända ut er rena villkorslösa kärlek in i varje aspekt av min varelse, väcka den villkorslösa kärleken och sanningen i mitt eget väsen. Andromedanernas Healing-Team, jag kallar fram er för att genomgå (behandling …… eller den lämpligaste energetiska healingbehandlingen) av min varelse för att stödja transformationen som sker inom alla aspekter av min varelse. Jag är öppen för att ta emot ert stöd, hjälp och vägledning nu. Vänligen börja behandlingen och stödj mig hela tiden. Tack.”

Vänligen ligg ned för att ta emot. Tänk på att ni kanske eller kanske inte känner energibehandlingen som ni får av Andromedanernas Healing-Team. Om ni inte känner av att processen inträffar betyder det inte att det inte sker. Tänk på att ni kan avsluta behandlingen när som helst genom en enkel begäran.

Vi, Saint Germain och Andromedanerna, övervakar transformationen av mänskligheten, liksom många ljusvarelser gör vid denna tid, på grund av den allt snabbare takten för varje persons transformationsprocess. Medan er själ och själsgrupp förstår syftet och uppgiften av er transformation är det också en god vana att visualisera er själv omgiven av högsta ljuset, observerande de förändringar som sker inom er. Visualisera eller tänk er vad ni vill att ni själv ska omvandlas till, de egenskaper, förmågor, färdigheter och medvetande ni vill ska utsändas från er varelse. Hellre än att ha specifika önskemål för er transformation varje gång ni visualiserar, låt er själv fritt utforska de olika skiften som er inre förvandling skulle kunna skapa. Låt er vara kreativ och fri. Ju mer ni deltar i denna praxis med en känsla av frihet, desto mer kommer ni att påverkas av visioner och förståelse för omvandlingen som sker inom er. Det kommer inte längre vara ni som utforskar era önskningar, det kommer att vara ni som förverkligar sanningens skiften som sker inom er.

Vi, Saint Germain och Andromedanerna, är närvarande för att stödja era övergångar av uppstigning.

I evig kärlek,

Saint Germain och Andromedanerna

Källa Sacred School of OmNa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...