Mästaren i Kristallriket via Carina, 19 december, 2021

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
NI är på väg in i en ny tid och ett nytt helande. I den Nya Tiden kommer Ljusa själar, Änglar, Ljusvarelser och Mästare av Ljus att vara närmare er på jorden då ni öppnar upp er energi för mera ljus och släpper taget om laddat mörker som påverkat och styrt er mycket. De av er som är direktinkarnerade från högre sfärer erhåller nu mera tillit och acceptans och sänker er ner på jorden för att inta er plats som ledare med mera stabilitet, kärlek och glädje.
I den turbulenta tid som nu råder och intensifieras ber vi er alla att minnas att varje beslut som fattas av människan görs utifrån dens uppfattning om vad som är bäst för den. Det är alltså inte så att människan fattar sina beslut för att välja bort eller särbehandla andra. Förstår ni? Människan ”tror att den vet” precis som ni ”tror att ni vet” utifrån olika nivå av energi.
Vi ber ingen att ändra sin egen uppfattning eller val, vi uppmanar alla att agera utifrån sin egen tro om vetskap då det är exakt den som kommer leda er in på den livsväg som er själ valt. Vi ber er att göra era egna val men vi föreslår också att ni släpper taget om ilska, sorg och frustration över det som andra väljer för sig själva även om det påverkar er. I slutändan finns det inget rätt och fel, bara olika vägar och olika delmål mot varje själs resa tillbaka till Ljuset, Källan, Gud.
En av de själars val som påverkar alla starkt är Gaias. Gaia går in i en intensiv tid av uppstigning och den påverkar alla. Gaia gör uppstigningen för sin skull, inte för att tillrättavisa, bestraffa, belöna någon annan. Gaias val att stiga upp kommer att påverka alla på jorden men hennes val är fattat utifrån henne själv och alla som inkarnerat på jorden nu är på ett högre plan medvetna om det. Ni alla måste göra denna resa med henne oavsett vad ni har för härkomst och energi. En del själar väljer att inte följa med och det är bara deras val även om det påverkar alla runt omkring. Gör era val utifrån de förutsättningar ni har i NUET.
NI HÄNGER ALLA SAMMAN I ER ENERGI OCH MÅSTE ACCEPTERA DET SOM GAIA OCH ANDRA SJÄLAR VÄLJER. När ni älskar och respekterar era egna och andras val bidrar ni med mera ljus i er gemensamma energi på jorden. Ni sitter alla i samma båt och måste, utifrån er egen nivå av energi, tro och vetskap, förhålla er till de val som varje fri varelse väljer för sig själv ombord på denna båt. Båtens (Gaias) riktning är förutbestämd av henne och ni väljer hur ni åker med.
Vi vet att dessa tider är utmanande för er alla men vi önskar att ni minns ljuset, kärleken och tilliten i er alla. Ni går en mycket vacker och kärleksfull tid till mötes när denna fas av sammansmältning genom uppstigning och nedstigning är över.
Vi älskar er helt utan villkor och krav. Vi vandrar tätt intill er hela denna resa. Sträck ut er hand och vi finns där för er – alltid!

Du gillar kanske också...