Mästaren i Kristallriket via Carina, 25 december, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Era liva skapas inifrån och ut!
Era yttre liv är en projektion av era inre liv och just nu pågår en jättelik projektion av hela mänsklighetens inre mörker i den yttre, fysiska världen.
Vi har sagt det förut och vi säger det igen, ni är alla ett eget Universum innehållande mörker och ljus, alla tänkbara tidslinjer och alla tänkbara versioner av er själva och ert yttre.
Tillsammans med hela denna skapelse har ni kommit hit med FRI VILJA. Fri vilja att välja varje känsla, varje handling, varje tanke. Ni har fram tills nu skapat era liv utifrån dessa parametrar och ni kommer att fortsätta att skapa era liv utefter dem.
Men nu går ni en stor skillnad till mötes i ert skapande. För ni får nu tillgång till ett högre medvetande och en större, mera förståelig, bild växer fram. Ni får lättare att ta till er och förstå HELA er skapelse och ni kommer att koppla ihop den fria viljan med det ANSVAR som den för med sig att VÄLJA DET NI VILL UPPLEVA OCH SKAPA.
Älskade barn, NI individuellt är ER EGEN SKAPARE! Det finns ingen lycka som kan komma till er från utsidan. När ni ser extremt lyckliga människor omkring er kan ni missledas att tro att dessa människor är lyckliga för att de har vissa fysiska saker eller förutsättningar i sina liv.
Vi säger er nu att detta är precis tvärtom. Verkligt lyckliga, glada människor är lyckliga i sitt inre och det är det som skapar deras yttre innehåll. Dessa människor drar trevliga och roliga liv till sig för att de redan är lyckliga och glada på insidan. De är inte oroliga och rädda att förlora det som de har eftersom de inte är i behov av det för att vara lyckliga. Förstår ni?? Ett moment 22 i positiv spiral.
Vi vet att detta kan vara en provocerande sanning för många av er men när ni minns att varje enskild själ skapar sin egen verklighet inifrån och ut så minns ni också att ni, här och nu, kan skapa er egen lycka utan att behöva vänta på att någon eller något annat utanför er själva först måste förändras.
Öppna upp era hjärtan och minns att ni är fantastiska! Öppna upp era hjärtan och minns att den verklighet som nu skapas på jorden är en utrensning av kollektivets gemensamma mörker, snedvridna uppfattningar och missförstånd av hur den fria viljan använts utan tankar på ANSVAR för det som den skapar. Minns att denna kollektivt beslutade gemensamma utrensning kommer att leda er in i ert eget ljus då utsidan blir mer och mer hopplös och obegripbar.
Ta ansvar för ert eget Universum och låt det kollektiva ha sin gång. Gå till botten med ert eget mörker, det som påverkar ERT alldeles privata, fysiska liv. Det som gör er arga, ledsna och det som gör att ni känner er som offer för det yttre som ni har i era liv.
Vi hör er fråga, hur gör vi upp med vårt mörker? Vi säger er att när någon får er att känna er illa till mods eller gör er ledsen så att ni känner er illa behandlad, kanske varje dag, kanske år ut och år in, då tror ni kanske att dessa känslor är ert mörker och att det är de andra som måste ändra sig för att ni ska bl glad och lycklig igen.
Men om vi frågar er VAD NI skulle göra mot dem som förtycker er om ni plötsligt hade omvänd makt och möjlighet att bestämma över dem? Om ni plötsligt i dag vann en miljon och bestämde er för att säga upp er från ert jobb som ni känner er illa behandlad på, skulle ni då tänka att det först skulle vara skönt att be er chef att fara och flyga? Skulle ni för en stund tänka att ni skulle vilja skälla ut ledning efter noter och äntligen säga hur illa ni tycker om dem? Eller känner ni kanske att det skulle vara ett sant nöje att sätta dem i klistret när ni säger upp er då ni vet att ni är svår att ersätta??
Vi frågar er, har ni situationer i ert liv där ni, om ni hade möjlighet, skulle tillåta ett vrålande lejon inom er att göra sig hörd mot någon människa eller situation? Om ni fick chansen att bevisa att ni gjort rätt val i situationer där ni blivit hånad, avvisad, förnekad, skulle det då kännas skönt att andra fick smaka på sin egen beska medicin och minsann se att ni haft rätt hela tiden. Har ni möjligtvis någon av dessa känslor inom er??
Älskade, ni har levt i mörker och inom er finns förtryckt ilska och hat som härstammar från alla tider i de lägre dimensionerna. Det är fullkomligt naturligt att dessa känslor finns i er och det är dessa känslor som ÄR ERT MÖRKER. Förstår ni? Ni har ert mörker på er egen insida och det är en delskspare i ert liv varje dag. När ni känner er missmodiga, ledsna eller låga för att ni upplever att någon bestämmer, styr eller kontrollerar er är detta bara själva muspekaren på det underliggande mörkret som ni behöver titta på, acceptera, lösa upp era spänningar kring och sen släppa taget om. När ni gör det kommer era liv att förändras och ni kommer att skapa mer kärleksfulla liv och omständigheter för er. Det underliggande mörkret i er själva slutar påverka era liv.
Älskade ni, sluta döma er själva, acceptera era mörka sidor som en del av det lågfrekventa liv som ni så modigt deltagit i. Älska er själva, VÄLJ ljuset och släpp taget om det mörker som ni har inom er. Minns att det leder er på avvägar och skapar olycka i era egna liv. Använd er makt att välja ljuset, kärleken och glädjen. Ty DET är vägen till ett kärleksfullt LIV.
Vi älskar er innerligt!

Du gillar kanske också...