Mästaren i Kristallriket via Carina Davidsson, 18 september 2020

 

Mästaren i Kristallriket genom Carina Davidsson, 18 september 2020

 

När ni besöker ert inre önskar vi från Kristallriket att ni ägnar en stund åt att besöka oss. Ni har mycket kristallin energi i er kropp och kan alla göra denna resa i ert medvetande till oss.

Kristallriket är inte en plats i en galax där er själ kan inkarnera. Kristallriket är inte jämförbart med de liv ni levt på Sirius, Plejaderna och jorden. Nej, det Kristallina riket är en plats i ert medvetande och ni kan besöka det när helst ni önskar oavsett vilken planet i Universum som ni väljer att inkarnera med er själ på.

I det Kristallina riket tillgår ni mängder av högfrekvent energiinformation. Ni finner högfrekventa lösningar på era dagliga problem och ni tar med en gnista av den högfrekventa energin tillbaka till era mänskliga kollegor och ger dem en liten gnista av det kristallina ljuset när ni samtalar med dem och lever vid deras sida. De förstår inte själva vad som händer men när ni står i er kraft och uppvisar lugn, tro och hopp inför framtiden sår ni ett frö i dem som gör dem mycket gott i hjärtat.

Ni har som de vackra stjärnfrön ni är, kommit till jorden för att utveckla er själva och era andliga team i form av guider. Men ni har också anlänt jorden som de högfrekventa energiernas mästare som genom era olika energimässiga kvalitéer ska hjälpa den mänskliga rasen att höja sitt medvetande i takt med att jordens energifrekvens nu höjs upp.

Ni har alltså i första hand er egen uppgift att skapa er ett liv som är i harmoni med er själva som högfrekvent själ i en mänsklig kropp, en uppgift som inte bara är enkel då ni leds att tro att ni ska försöka vara som alla de mänskliga jordbor vars själ inkarnerat på jorden för att den är i linje med dess energi. Men när ni accepterar att ni är annorlunda för att ni bär på ett högre medvetande och erfarenheter från tidigare inkarnationer i andra stjärnsystem kommer ni att skapa er ett högfrekvent liv i en mänsklig kropp som gör er mycket till freds med livet och genom att ni gör det visar ni jordborna vägen till ett rikt och fridfullt liv där ni bemästrar era egna känslor och mänskliga kroppar på ett mycket vist och klokt sätt.

Låt oss få vägvisa er till en högre dimension i ert medvetande när ni besöker oss i Kristallriket. När ni mediterar nästa gång, sätt er avsikt att besöka det Kristallina riket som ni har inom er i ert eget medvetande. En del av er har varit där många gånger redan och vi uppmuntrar er att fortsätta dessa besök då de hjälper er att finna frid och ro i era liv på jorden.

När ni besöker Kristallriket i en meditation, tillåt er att bara vara i dessa höga energier i ert medvetande. Tillåt er själva att vila i vissheten att den frid och klarhet som finns här tankas in i er själ och medvetande när ni vilar här en stund. Sök svar på era mest avancerade frågor här genom att höja ert medvetande till en nivå av frid där alla problem elimineras och ersätts med högfrekventa lösningar istället. Det finns inga problem i ordets egentliga mening, det finns bara låg energi där ni tappar bort förståelsen för vad som egentligen menas.

Vi önskar er alla frid och lycka på jorden. Minns att lyckan på jorden inkluderar det goda överflöd av liv och materia som skapats på jorden i form av pengar, avancerad teknologi och annat som underlättar livet i en kropp på jorden. Minns att alla de forskare som söker fram högfrekventa lösningar för att hjälpa mänskligheten till ett enklare och friskare liv på jorden har full uppbackning av oss i de högre världarna. Livet på jorden, är precis som alla andra liv, en evolution och utan forskares envetna nyfikenhet på framtida utveckling skulle era liv i en mänsklig kropp inte avancera alls.

Ni lever i en värld där allt är möjligt så njut av att uppleva det på alla tänkbara sätt. Låt inte gamla tabun från de kyrkliga världarna hindra er från att leva i er fulla kraft utan ta för er av livet på jorden och skapa ett långt och värdefullt liv utifrån era egna perspektiv.

Vi vill inte genom ord begränsa er i era skapelser så vi föreslår att ni tillåter er fantasi att skena iväg med er och tillåta er att skapa er ett liv där ni njuter av allt det goda på jorden. Det finns där för att ni skapat det och därför ska ni njuta av det som de jordbor ni inkarnerat med.

Vi älskar er och följer er på er resa.

 

Du gillar kanske också...