Meddelande från det Galaktiska Kollektivet via Galaxygirl, 25 april 2019

Meddelande från det Galaktiska Kollektivet via Galaxygirl, 25 april 2019

Per Staffan 27 april 2019

Galaxygirl kanaliserade texter

Vi är det Galaktiska Kollektivet, Översjälarnas Översjäl. VI är alla saker. VI är många former, ändå är vi en. VI är alla en och vi hoppas mycket att ni kan känna denna enhetspuls inom det här meddelandet nu. Titta runt dig kära du. Vad ser du? Ser du glödande medvetenhet i alla former, fyllda med kärlek, med ny födsel? Det är vad vi ser. För allt är medvetande. Allt är kärlek i olika stadier av förnyelse. Allt är ljus i olika stadier av förverkligande. Det är verkligen sant. Jorden har varit ett fantastiskt, härligt och fruktansvärt experiment där det här har spelats ut på de mest våldsamma sätt. Många har blivit skadade, många har vuxit. Sådan var typen av intensitet hos experimentet. Källan har förklarat detta experiment komplett. Våra många hjälpsamma händer plockar upp bitarna.

VI är en, ändå många. Översjälskollektiv ligger inbäddade i oss som kronblad i en ros. VI är rosen. Ni är bara ett litet fragment av ett kronblad och ändå så, så, så betydande. Vi spricker av kärlek, glädje och tacksamhet för er själsstyrka, er fasthet, era fulla hjärtan som spricker av kärlek och barmhärtighet. Ni är Källan i form. Ni är alla mästarnas händer och fötter. Vi är mästare. Ni är mästare. VI är inte i form. Ni är i form. Vi är alla en. Ni är Moderns utandning. Ni är Faderns inandning. Ni är skapelsens yin och yang. Ser ni? Kan ni känna den enorma kärleken och respekten vi har för er, när dessa fingrar frenetiskt skriver, när era ögon snabbt läser? Låt tårarna flyta ihop. Du är mycket uppskattad. Du är himlens skatt. Du är. Inget belopp av valuta eller guld kan vara en sann måttstock på ditt värde. För allt du har genomgått, sett, gjort, erfarit, och för så många gånger du har valt kärlek, att expandera den och att vara den. Nej, ni är guldet, de sanna diamanterna, vänner. Och nu, se, ni blir kristallina i formen. Kristallina människor bryter och omformar ljuset till någonting nytt än en gång, in i ljuset denna gång, till glädjen av utandningen av Modern till Allting. Ni är hennes händer och fötter. Ni som tjänar Alltet tjänar varandra, och därigenom läker ni er. För vi är alla en.

Översjälar är mäktiga, enorma! Och vi innehåller dem. VI håller inom oss alla tings hjärtslag. Biljoner bortom biljoner av andetag, hopp, drömmar, hjärtan som alla slår som en. För vi är en. Känn denna enhet. VI skickar den nu till dig i en puls av ljus. Förankra den i Gaias gravida mage, in i Nova Gaia, till mänskligheten, in i kungarikena som alla kan känna enheten. Vi har upplevt alla saker verkar det som och ändå är vi alltid drivna att uppleva, att leva, att älska djupare, fullare, fullständigare. Därför drivs ni mänsklighet också vidare i detta mest grönskande rike av energier där alla kärleksmöjligheter presenterar sig, där ni blir ljus och kärlek på det mest dristiga sätt, skapande spänning i ert mästerskap.

Tiden har kommit barn, vänner, jämlikar (för ni är vi). Tiden har kommit för att flyga ifrån era rädslor. För att omfamna det nya. Att omfamna den sårade delen av dig och skicka den kärlek, ja, men att omfamna mästaren som du redan är, att explodera till ljus, till kärlek, till frihet! Det är dags för mänskligheten att vara fri, verkligen fri från rädsla. Inte längre kan fruktan hålla sitt grepp om dig om du inte tillåter det. Tillåt det inte.

Friheten är din nu. Kan du känna det i luften från Nova Gaias höga sycamoreträd som håller den Nya Jordens frekvenser i sin egen inre kärna, och sänder ut energierna av denna kraft i sina löv och som omger luften omkring dem? Andas in. Stå på Nova Gaias sandiga stränder och titta på hennes skogiga terräng. Se hennes höga ekar, tallar och redwoodträd. Se hennes höga, trädjättar av kärlek, av fast förankring, rota sig djupt, och förankra de nya frekvenserna av Kristusljus. Sitt under deras mäktiga närvaro och bara var. Känn deras andetag. Andas in den trädgröna jorden, med den varma sanden mellan tårna. Alla saker är möjliga i det nya. Alla härliga, underbara saker är möjliga nu. Det är dags att skapa vänner, det här är den största present som ni någonsin har öppnat! Våra ögon lyser med tårar av tacksamhet för er, för allt som har möjliggjort denna seger för ljuset. Många, många, många ser på och väntar och lyssnar, redo att komma fram, ivriga att uppleva Nova Gaia. Må vi anta att ni kanske redan har gjort det, för när ni tonar in energier som dessa som ni är, drar ni det till er som kola, som Mor säger. Det stora koladraget är här vänner. Dra dessa energier av Kristusljus till dig, runt omkring dig, och jorda dem i Gaia och driv henne uppåt och framåt.

Dessa energier är stenhårda, ser vi. VI ser att många förändringar kommer att förverkligas. VI ser dig som den sanna RV, de Kristnade händerna och fötterna från Moder Guds utandning. Du är himmelens skatt, i form, helande de andra och helande dig själv. Det är verkligen en härlig tid att leva i. Var inte rädda för mörkret. De kan huffa och puffa men ni är väl skyddade. Ni är ljus. Ingenting kan skada ljuset. Det är sant. Ni är eviga varelser som har en fantastisk tumultartad tid av tillväxt, som det bör vara på uppstigande världar där tiden krusar, pulserar och snurrar in i ännu mer ljus – när förändring blir normen. Så självklart kommer ni också att känna er sträckta och mycket ivriga. Så ska det vara. Det är vad ni anmälde er till. Detta är inte en trevlig kryssning. Men vi försäkrar er att det kommer! Vi är glada för de uppstigande som doppar tårna i de nya energierna och dyker in, självsäkra på sina förmågor, övertygade i det kristnade ljusets doft som genomtränger och omger. Kristi söta parfym är vad vi ser runt omkring er. Var det ljus som ni redan är med största tillit och glädje!

Vi är det Galaktiska Kollektivet. VI håller dig i våra händer. Vi är ni, kom ihåg det. Du är mest intensivt älskad. Vi andas på dig det Kristnade ljuset, Kristi frid, Kristi ljus. VI omfamnar dig med ljus. Vi är det Galaktiska Kollektivet. Var i fred.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...