Saul via John Smallman, 4 april

56

Saul, 4 april 2016
via John Smallman
Ni är alltid fullständigt uppbackade av er gudomliga Källa.

Genombrottet som leder till mänsklighetens uppvaknande har inträffat! Den kritiska punkten har uppnåtts, och balansen har nu rört sig irreversibelt till förmån för ert uppvaknande. Ni har väntat i eoner på detta ögonblick, det ögonblick då det kollektiva inser att oenighet, konfrontation och konflikt aldrig kommer att lösa de problem som tycks splittra er. Ni är alla en, med skillnader i ras, kultur, religion och hudfärg som är orsak till firande, inte dömande. Alla levande livsformer, inklusive mänskligheten, är gudomliga varelser, Guds barn, skapade perfekt, skapade i Kärlek, och som Gud hedrar liksom Han hedrar Sig Själv. Den fientlighet som har vuxit under eonerna mellan människornas olika raser och trosbekännelser måste upphöra. Det är vansinnigt att motsätta sig och slåss med era gudomliga bröder och systrar. Ni gör bara detta eftersom ni inte kan se att ni alla är en. Illusionen har brett ut en döljande slöja eller mantel mellan verklighet, där ni vet att ni är En, och era till synes åtskilda mänskliga jag, där ni inte verkar vara det. Den slöjan eller manteln är nu i upplösning, då Tsunamin av Kärlek badar alla dem som är i konflikt, i dess oemotståndligt lugnande balsam.

Medvetenheten om det meningslösa i att upprätthålla fiendskap mellan grupper som är annorlunda på något sätt växer exponentiellt, delvis som en följd av de kraftigt förbättrade kommunikationsmetoder som modern teknik har gjort tillgängliga för er alla, varhelst ni kan vara belägen på planeten. Ni ser att skillnader i ras, religion, färg, eller kultur, i själva verket skillnader av vilket slag som helst som ni uppfattar, är ingen anledning till att definiera andra som fiender, då ni förenar er och minglar med varandra över hela världen och upptäcker att era önskningar och behov är nästan identiska. Tsunamin för in i er medvetenhet, vetskapen om att Kärlekens syfte är att förena er, och påvisa, då raser och religioner blandar sig och ingår blandäktenskap, att det verkligen fungerar. Genom att samarbeta harmoniskt med varandra kan alla mänsklighetens behov, var som helst i världen, lätt vara snabbt och rikligt uppfyllda.

Kärlek är er natur, Kärlek är oändligt överflödande och det är aldrig en bristvara. När ni inte upplever Kärlek – frid, förnöjsamhet, självacceptans och acceptans av det som uppstår – är det för att ni har valt att blockera eller förneka den. Gud är Kärlek, vari hela skapelsen är omsorgsfullt insvept, men ni är fri att stänga er medvetenhet för det, eftersom Kärlek aldrig binder eller kräver. Varför skulle ni göra detta, kanske ni undrar? Tja, illusionen, som verkar vara helt verklig för er som människa, och in i vilken ni föddes, ger ständigt upplevelser av separation, ett overkligt tillstånd som är fasansfullt. Erfarenheter som hotar ert välbefinnande och även ert liv.

Så, under eonerna har ni lärt er att förtroende kan svikas, och att när det händer är resultatet ofta oerhört smärtsamt. Och inom illusionen har ni alla tidvis fått er tillit sviken, vilket orsakat extrem smärta. Därför byggde ni försvar mot varandra, maskerna ni bär offentligt, i syfte att dölja mildheten och ömheten i era hjärtan där er sanna natur bor och som verkar så sårbar.

Men er sårbarhet kan endast användas mot er när ni stänger ute Kärleken. Det måste verka som en paradox, men många har, även under de mest extrema förhållanden, vägrat att vara kärlekslösa och har upptäckt att just deras sårbarhet är en enorm källa till styrka och har genom den funnit frid inombords, oavsett omständigheterna utanför.

Ni är alltid helt uppbackade av er gudomliga Källa där ni har er konstanta och eviga existens. Ni behöver bara ta det första steget mot att vara kärleksfull i varje situation, till att öppna era hjärtan i Kärlek, för att den styrka ni behöver för att vara sann mot er gudomliga natur, även för en människa inom illusionen, ska svepa genom er för att inspirera och lyfta upp er så att ni vet att ni är Kärlek, Ett med er Källa, och att ni därför kan ta itu med vadhelst som uppstår. Allt ni behöver göra är att lita på Gud, verkligen förlita er på den säkra kunskapen att allt som drabbar er alltid är i era egna intressen.

Om ni motstår det som uppstår, som människor ofta gör, om ni kämpar mot de omständigheter som verkar vara mot ert bästa intresse, kommer det lidande ni genomgår att intensifieras. Som människor har ni lärt er att det är viktigt att kämpa för era rättigheter, men att göra det är att fortsätta att delta i spelet inom illusionen, som har gett er så mycket lidande under eonerna. Detta är ett mycket svårt koncept för er att acceptera men i desperation, eftersom inget annat fungerar, kapitulerar nu många i nuet för vad som inträffar och finner att fred uppstår inom dem. Det verkar vara en extremt kontra-intuitiv väg att gå, men den fungerar.

Kom ihåg att ni bara behöver ta det första steget och sedan kommer Himlens kraft att lyfta er och ge er kraft. De som tar det första steget, och inte sedan stiger tillbaka, är förvånade över transformationen då de märker att de kan fortsätta, mot det som för andra verkar vara oöverstigliga odds. Gud är verkligen med er på det mest förtroliga och personliga sätt i varje ögonblick av er eviga existens, om ni bara öppnar era hjärtan för att ta emot Honom.

Och hur gör man det? Genom att dagligen gå till er heliga inre helgedom med den fasta avsikten att öppna era hjärtan och tillåta Guds Kärlek att vederkvicka, stärka och inspirera er.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/2016/04/04/you-are-always-completely-supported-by-your-divine-source/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...