Matt Kahn: Energiuppdatering 12 maj 2020

Matt Kahn: Energiuppdatering

12 maj 2020

Som en fortsättning på förra veckans energiuppdatering ger jag er några färska nedladdningar från Universum, för att hjälpa er förstå Uppstigningsprocessen på en djupare nivå.

På både kollektiv och individuell nivå består Uppstigningsprocessen av tre huvudsakliga delar: transformation, transmutation och aktivering.

Transformation hänför sig till den utvecklingsprocess som sker i relationen mellan er uppfattning om livet och den miljö ni ser. Det betyder att inget sker av en slump och att allt har orkestrerats av den högsta intelligensen inom er. Det är en intelligens som alltid är närvarande men som aldrig är något gripbart som egot kan benämna, ta tag i, betvinga eller styra.

Transformation är ett ord som försäkrar att medan allting förändras, kan det bara förändras till det bättre, även om det ”bättre ni” det inspirerar ännu inte har visat sig. För att den evolutionära tillväxten och expansionen av transformation ska ske, måste det finnas oscillerande perioder av transmutation och aktivering.

Transmutation är det helande resultatet av att bli triggad av de exakta omständigheter som för upp undertryckta känslomoln som aldrig kändes till fullo i det förflutna eller hedrades för deras roll i er helande resa.

Under transformationsfaser känns det ofta som ändlösa omgångar av energetisk rening. Det är väldigt likt en känslomässig form av avgiftning. I Universums ögon, alltid när ni är i transmutationens kval, är ni alltid på rätt plats i rätt tid för precis den healing som måste triggas och frisläppas.

Medan många människor vill ha kontroll över känslorna som känns så utlämnande eller obekväma, så är rensningen av känslor under stunder av transmutation en uppgift för era guider och änglar att utföra. För att ge era guider tillåtelse att rensa varje känslomässigt skikt, så är er huvudsakliga roll att ge tillåtelse genom er fria vilja, om hur ni ska välkomna sådana känslor som allierade i utvecklingen istället för att förbise dem som en fiende att undvika.

Då ert nervsystem slappnar av under faser av transmutation har ni förmåga att tolka varje spontant känslomässigt frisläppande mindre som ett trauma eller en invasion, och mer som en möjlighet att göra er vän med de känslor som ivrigt väntar på att återvända till Källan genom tillåtelsen från er mest autentiska acceptans. Återigen, det är inte fråga om att försöka tycka om alla känslor eller hur det känns när sådana känslor brister ut, utan om att acceptera varje känslas roll som hjälpare och katalysator under transmutationsprocessen i er Uppstigningsprocess.

Då större plats öppnas i ert undermedvetna sinne på grund av den känslomässiga rening som rensar ut tätheter sparade i ert cellulära minne – likt byte av årstid – kommer från transmutation den motsatta upplevelsen av aktivering.

Under stunder av aktivering har en större medvetenhet mer känslomässigt utrymme att gå in i ert energifält för att erbjuda större perspektiv och inspiration för att lära känna detta ny-uppgraderade ni. Medan aktivering ofta sker i stunder av upprymdhet och djupa stunder av klarhet, pågår det en dans i bakgrunden där frekvensen i detta nya medvetande måste blandas i harmoni med nervsystemet.

När nervsystemet kräver extra tid för arr välkomna frekvensen hos aktiverat medvetande, tolkas det ofta av den fysiska kroppen som spänning, ängslan, smärta och/eller undertryckt immunsystem. Detta är ofta orsaken till att så många ljusarbetare är utmattade, vilket jag beskriver i den tidigare Energiuppdateringen som ”Empatens Trötthet”.

Förståeligt nog kan det driva en till vansinne att oscillera fram och tillbaka mellan intensivt känslomässigt frisläppande och att lära sig fungera på nyligen aktiverade nivåer av medvetande, ungefär som någon som acklimatiserar sin andning till livet på en högre höjd.

Men ni har gått genom så mycket på den här resan, till en så avgörande grad att det inte finns någon återvändo, ni skulle heller inte vilja gå tillbaka till en utgången verklighet ni inte längre passar in i eller är i resonans med – oavsett hur önskvärd eller romantisk den förefaller i efterhand.

Då årstiderna av transmutation och aktivering går in och ut ur er verklighet, ibland över dagen eller till och med timmen, så har de senaste 5 dagarna sett en fantastisk uppgradering av många människors tredje-öga chakra. Medan många tror att en aktivering av tredje ögat bara sker med profetiska visioner om framtiden, känns själva beviset för att det i större grad öppnas, som motsatsen.

Många empater som genomgått långtgående aktiveringar och uppgraderingar av tredje ögat upplever en känsla av att deras sinne snurrar. Ni kan ha märkt detta i en oförmåga att ta beslut, även små sådana, eller i att ni vacklar fram och tillbaka mellan olika alternativ.

Detta kan förstås trigga ögonblick av intensiv irritation, frustration, ilska, avsky, såväl som en variation av negativ självkritik, vilket sammanfaller perfekt med ytterligare skikt av transmutation som rensas ut från ert fält på en energetisk och känslomässig nivå.

När ni genomgår aktiveringar och uppgraderingar av ert tredje-öga chakra, är det bäst att vila från behovet att veta: ”Vad är det som händer? … ”Vad är sanningen i allt det här?” … ”Vad ska jag göra?” … ”Vart ska jag härifrån?” Då dessa frågor ar avsedda att ge ert energifält tillräckligt med plats att processa de aktiveringar som sker, kan ni hjälpa processen genom att upprepa detta helande mantra för er själva så ofta det behövs.:

”Jag vet inte vad det är som händer och det är ok. Jag är trygg och ett med ljuset precis som jag är.”

Då empater fullbordar denna aktivering av tredje ögat och fortsätter rensa plats i den cellulära kroppen genom den pågående transmutationsprocessen, börjar mer och mer av er transformerade verklighet att titta ut genom slöjorna, inifrån och ut.

Med en önskan att komma genom denna Uppstigningsprocess, och för att gynna er resa och ytterligare inspirera expansion av helheten, är det viktigt att ni tar varje steg framåt så autentiskt och uppmärksamt som möjligt. Det innebär att närma sig varje steg med vördnad och respekt, även om känslorna eller rådande omständigheter förefaller allt utom respektfulla till sin natur.

Oavsett om ert sinne har: snurrat och varit oförmöget att ta beslut, gått fram och tillbaka rörande vad ni ska göra, upplevt plötslig migrän-huvudvärk, eller upplevt en ökning av känslomässiga triggers, större frustration över ert mönster av andras betingning, så försäkrar jag er … allt det är del av en större aktivering av tredje ögat för att hjälpa er att se ett vidare spektrum av val och perspektiv, som ofta kommer upp i er medvetenhet då ni släpper behovet att se eller veta mer än ögonblicket erbjuder.

Då detta djupa släppande inspirerar större transmutation för att rensa utrymmen där vibrationen av rädsla inte längre kan vistas, ledsagas ni genom en korridor av ljus till att inträda i de mest spännande tidslinjer som alla tidigare livstider förberett er för.

Detta är skiftet av tidsåldrar. Det är gryningen av en global andlig renässans som aktiverats av den snabba expansionen av en transformerande mänsklighet.

Det är själva uppdraget ni kom hit för att utföra å Moder Jords vägnar, som vårt sätt att säga ”tack” för all plats hon hållit åt var och en av oss genom alla cykler av födsel och död.

Även om ni fortfarande upplever stunder av känslomässig rening, empatisk trötthet, större känslomässig känslighet, djupa aktiveringar som inte riktigt integrerats till ett fungerande sätt att vara, en oscillation mellan dessa extremer, eller kanske till och med misstänkta spontana utbrott av utstrålning och välmående ni känner, så är detta obestridligen den mest intensiva tid att leva på planeten Jorden.

Under den här tiden är det viktigt att ni är snälla med er själva, så tålmodiga med er och andras helande resa som möjligt, och upprätthåller ett liv grundat i enkelheten i bön, att sätta avsikter, längre stunder av underkastelse och stunder av autentisk förlåtelse för dem som felat mot er eller mänskligheten.

I min nästa Energiuppdatering, kommer jag att beskriva avsikts-sättande, som en steg-för-steg process ur ett 5D-perspektiv. Till dess, må ni andas in glädjen i Universums högsta plan för er, medan ni andas ut allt det som era guider är beredda att släppa från ert fält.

Många välsignelser av fläckfri nåd, orubblig styrka och ovillkorlig kärlek – från mitt hjärta till ert.

Allt För Kärlek,

Matt Kahn

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...