Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag,15 maj, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 15 maj, 2020

Ni börjar återhämta er från Corona-viruset och de flesta länder upplever en uppåtgående trend som tillåter att man lättar på de restriktioner som ni har fått uppleva. Det har på många sätt varit en dyr erfarenhet, inte minst på grund av dominoeffekten av att så många företag nästintill får stängas ner. Ni har ställts ansikte mot ansikte med de brister som företagsmodellen uppvisar och hur den har kontrollerat så många människors liv. Man har redan insett hur världsekonomin till stor del har blivit styrd och manipulerad av bankerna, vilket har avslöjat att ert finansiella system med avsikt har utsatts för uppsving och motgångar, vilket har gynnat dem.

Ni kommer utan tvivel att få göra en hel del själsletande, ifall ni ska börja om igen med en försäkran om att papperspengarna kommer att försvinna. Guldstandarden kommer att återinföras och bli måttet på en ny ekonomin som drivs med riktiga pengar som har ett faktiskt värde. Ni kommer att ha gott om tid att göra de nödvändiga förändringar som säkerställer att det inte blir någon återgång till det gamla utdöda sättet att styra era länder. Det sker redan åtgärder för att säkerställa att ingen återgång kan ske till de gamla sätten som inte längre kan ta er framåt. I och med att vibrationerna fortsätter höjas och likaså en stegvis höjning i ert medvetande, så kommer ni att ha allt mindre att göra med det negativa som är förknippat med den gamla Tidsåldern. Ni befinner er på en uppåtgående kurva och ni är på väg till en ny nivå som stegvis blir fri från negativitet. Ignorera alla som vägrar att höja upp sig själva eftersom de skapar sin egen väg till framtiden. Välsigna dem och gå vidare eftersom de inte har något användbart att erbjuda er, eftersom deras väg inte är er. Ni går längs en väg som är av Ljuset och som i en inte alltför avlägsen framtid kommer att leda er till Uppstigningen.

Bekymra er inte över livsödet hos alla som insisterar på att utföra negativa handlingar, eftersom även de följer en omsorgsfullt arrangerad livsplan som kommer att ge dem de upplevelser de behöver för att övervinna sina svagheter. Vid en så betydelsefull tid i er evolution borde ni hålla er fokuserade på ert eget mål. Känn er försäkrade om att varje själ har en likvärdig möjlighet att uppstiga, men helt klart är många fortfarande fångna i kampen för att ha individuell överlägsenhet. De har lite eller inget koncept gällande Mänsklighetens Enhet eller Evigt Liv. Men det kommer en tid när de vaknar upp till Ljuset och blir medvetna om sina Guds-Jag.

Ni har en mängd varelser från hela Universum som har kommit till Jorden inte bara för att få bevittna Uppstigningen, utan för att vara redo att välkomna er till det Galaktiska Samhället. Vissa kommer från Plejaderna och andra områden i rymden för att ”göra anspråk på sina egna” och hjälpa dem att anpassa sig till det nya livet som ligger framför dem. Det dimensionella skiftet lämnar er gamla värld bakom er, så att ni ska kunna inta er plats på en underbar ny Jord, fri från alla former av ingripande från de Mörka.

Det är emellertid fortfarande en lång väg att gå innan de högre vibrationerna uppnås, men ni rör er i rätt riktning och hjälp finns tillhands för att säkerställa er framgång. Vackla aldrig, eftersom ni är försäkrade om Uppstigningen, förutsatt att ni upprätthåller era nuvarande vibrationer och höjer upp dem i och med att möjligheterna uppstår. Ni har kommit en så lång bit på väg för att komma fram till denna punkt i er evolution, så försäkra er om att ni inte faller tillbaka. I och med att så många av er har rensat er karma så borde resten av er resa gå lekande lätt. Men överallt runtomkring er finns det distraktioner, så ni måste vara noga med att hela tiden hålla ert mål stadigt i sikte. Sluttiderna är möjligheter för er att hjälpa andra som också färdas längs vägen och som kanske inte är lika avancerade som ni själva. Ett vänligt ord eller ett hjälpande handtag kan vara mycket välkommet, eftersom er upplevelse gör det möjligt för er att tala med auktoritet. Det är fullständigt normalt för alla som har utvecklats i sin evolution att hjälpa andra och i den större bilden ansvarar de som har planerat vägen för att alla som följer deras fotspår blir vägledda till att uppnå framgång.

Inse att ni alla är En och ju snabbare ni kan acceptera detta, desto snabbare kommer ni att framskrida och förmå behandla andra med den respekt som ni för er själv eftersträvar. Detta gäller även där det rör andra livsformer, för alla har själar som ständigt förändras i och med att de upplever olika livsformer. Allting i livet handlar om att få erfarenheter och ni går dit där ni på bästa sätt kan ta lärdom er av detta, samt utvidga ert medvetande. Ert Universum är fullt av olika vibrationslager och det är bara i de lägre som ni kan uppleva materia och fasta fysiska kroppar. Vadhelst ni kan föreställa er existerar redan någonstans i ert Universum.

I en inte alltför avlägsen framtid kommer många av er att stiga upp till de högre vibrationerna och blicka tillbaka och förstå att ni har tillbringat flera liv i de lägre vibrationerna. Genom detta uppnådde ni en större medvetandenivå och lärde er att kontrollera era emotioner. Det var nödvändigt att övervinna vad som bara kan beskrivas som de lägre emotionerna. Dessa existerar inte längre i en utvecklad själ som har fullständig kontroll över sina känslor och kan förbli kvar där man ständigt förmår förbli opåverkad av det som pågår i ens omgivning. Det tar tid att uppnå denna nivå av kontroll och i slutändan kommer det att bli en självklar levnadsvana.

Det går knappast att med ord uttrycka vilken underbar framtid som väntar er, en som är så annorlunda än er nuvarande existens, att det inte finns någon jämförelse. Den kommer att vara välförtjänt eftersom ni har dykt ner i djupen och fått uppleva flera skräckscenarier, krig och demoraliseringar, men ni har ändå kommit igenom allt och behållit er värdighet och fattning för att utgöra ett lysande exempel på Ljus och Kärlek. Ni ska uppmärksammas som lysande exempel på någon som har funnit sitt Guds-Jag.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, Mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...