Sheldan Nidle, 25 november 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 lk

25 november, 2014

Dratzo! Vi kommer med en del nyheter om vad som händer i er värld. Den mörka kabalen använder för närvarande de kommande bankferierna för att skapa en tillfällig försening med att införa er världs nya finansiella system. För oss så är denna försening helt onödig. Det är istället mycket viktigt att dessa skurkar kastas ut och att detta nya systems första del avslöjas för alla. Vi har lagt in vår protest till de som är involverade i dessa högst seriösa förhandlingar. Det är viktigt att folket i denna värld åtminstone ser ett litet tecken på att stora förändringar absolut sker. Våra förbindelsegrupper säger till våra jordiska representanter att stå stadigt och vända om det nuvarande sammanbrottet. Det är väsentligt att varje aspekt av denna process görs korrekt; trots detta så är det viktigt att bara ett litet steg sker. Många i er värld förstår inte vidden av vad som behövs göras. I vilket fall som helst så behövs en viss grad av utveckling. Vi ämnar därför driva på vad vi djupt känner är nödvändigt. En utveckling kan nu skönjas och vi ämnar se till att något mycket positivt händer.

Vår position har alltid varit att finna sätt för att påskynda slutet på mörkandet och uppmuntra ett formellt globalt avslöjande. De nuvarande förseningarna förlänger enbart tiden för att dessa möjligheter manifesteras. Vi är helt allvarliga i våra strategier att föra denna värld till avslöjanden. Den mörka kabalen inser fullt och helt att när vi väl blir en mer öppen aktör i dessa ”diskussioner”, så minskar chanserna för förseningar högst väsentligt. Himlen gav oss en del starka dekret. Dessa saknar fortfarande en mer djupgående roll för oss. Trots dessa mer ringa restriktioner så fortsätter vi att instruera våra förbindelsegrupper att kraftfull be våra jordiska motparter att ta starka positioner då det gäller införandet av ett nytt finansiellt system för er värld. Agarterna förenar sig med oss och ber om ett första snabbt sätt att kunna skönja början på ett nytt valutasystem. Detta system kan snabbt exponera de stora bankerna och deras omåttliga arrogans. Detta kan i sig självt få många länder att komma samman och framtvinga uppbrottet av dessa ondskefulla jättar i er bankvärld.

Då det gäller nytt regeringsskick, när väl det globala ”psyk-nätet” som de mörka länge har haft bryts ned så växer hoppen för nya reformer. De flests regeringar sköts idag av individer som dagligen badas i energier som gör dem till redskap åt de mörka. Vi har sänkt intensiteten något på detta nätverk av sinnes-kontroll. Dessa ansträngningar modereras av dekreten vi har fått från Himlen. Vi förstår fullt väl att Himlen har hand om den stor gudomlig plan. Denna operation är något vi innerligt respekterar. Samtidigt är vi fullt medvetna om era stora frustreringar. Ni ombeds ta på er mycket, och vi vill innerligt lindra denna börda så snart som möjligt. Våra förbindelsegrupper insisterar därför på att en enda liten sak manifesteras. Dessa tider är alltså både de mest storslagna och mest nedslående för er. Det är vår högsta önskan att framtvinga en försäkran från Ljusets krafter. När allt kommer omkring så är det början på helgperioden, vilket begränsar vad ert globala finansiella system kan producera.

Vi ämnar därför stå fast vid detta. Var förberedda för att något händer. De som är involverade i dessa förhandlingar förstår vad vi önskar från dem. Vi är säkra på att en liten del av denna process i själva verket kommer att manifesteras. Såsom ni, så vill vi att ni njuter av välstånd, likväl som personlig suveränitet. Detta säger vi inte bara flyktigt. Det finns ting som lätt kan låta er erkänna att vad som nu händer inte bara är verkligt, utan också helt kapabelt att sätta dessa undersåtar till mörkret på sin plats. Vi har avskurit dem från väsentliga underjordiska installationer och på så sätt förnekat dem all tillfällig form av skyddstillflykt. Dessutom har vi positionerad många försvarsskepp som vakt, för att göra vår position helt klart för dem. Vi önskar innerligt att påskynda avslöjandena på något sätt. När detta är ömsesidigt bakom oss så kan vi komma samman och snabbt börja bana vägen mot fullt medvetande. Det är vid denna tidpunkt som vi alla kan slappna av och glädjas åt dessa speciella ögonblick.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att hälsa och välsigna er! Mycket händer på denna värld, som de flesta av er vet mycket litet om. En tyst revolution sker just nu. Denna händelse är för närvarande begränsad till organisationer och individer som är hängivna att skapa ett mer humanitärt finansiellt system, som har inom sina välsignade korridorer en ny global valuta. Denna valuta kommer att vara verklig; inte en fiat valuta kan inte påverkas av nyckerna hos en högst girig och stridslysten bunt, den mörka kabalen. Dessa nya pengar kommer att välsignas med värde och ett rättvist handelsvärde som styrs av centralbanker under förmyndarskap från en ny internationell utvecklingsbank. Detta system kommer att ge välstånd till vår värld och globala teknologier som kommer att göra slut på fattigdom och ge alla tillfället att i sanning bli lärda då det gäller undren som utgör Moder Jords yta och inre världar.

Det är detta löfte som vi gladeligen välsignar och ämnar för alla. Se dessa kommande helger som en tid för att reflektera över vad som nu tar form runt omkring er. Var alltid redo att acceptera välsignelserna och helandet som ni har rättighet till. Visualisera hur dessa under kommer att manifestera. Var redo att acceptera allt som kommer, och allt som inom kort kommer fram inför er. Ni förändras varje dag. Ni helas av glädjen från dessa högst magnifika ögonblick. Vi alla kommer samman dagligen och skickar Himlens nådiga energier till er. Även den storslagna Serafimen från AEON välsignar er och förordnar framgång för er i alla ting. Dessa ord av nåd låter denna värld att både hela och transformera. Ni står på randen till en högst underbar uppsättning av gudomliga händelser.

Var stolta över Himlen och evigt tacksamma för de ting som nu händer. En ny värld föds i vilken ni kommer att transformera sorg och nöd till glädje och överflöd. Himlen har skickat en stor flotta med era gelikar, hängivna åt att se till att denna magnifika transformation sker såsom Himlen hade tänkt sig. Ni kommer att föras bortom dessa låga känslor av hat och frustreringar, och gladeligen förändra dem till kärlek och bedrifter. Tänk på vad ni håller på att bli. Ni höjer er upp till kosmiskt medvetande och görs redo för att hela er själva, likväl som andra. Mycket snabbt kommer ni att samstämmigt sjunga med de himmelska körerna och använd detta heliga ljud för att förändra denna verklighet till något nytt och underbart. Vi förenar oss med er och nådigt sjunger vi: Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag har vi fortsatt med ett storslaget meddelande av glädje! Vi ber er alla att lyfta upp era inre röster tillsammans och utfärda att denna tid är när en ny epok för mänskligheten kan starta. Se denna tid som fylld med Välsignelser från Himlen. Det är en tid för att be Himlen om befrielse och vet att ni absolut kommer att bli hörda. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...