Matthew via Suzy Ward, 1 september 2022

 

Matthew via Suzy Ward, 1 september 2022

 

1 September 2022

Ljus-kärlek energi, effekter; Sol; Ukrainas situation; dokument i Trumps hem; chemtrails, vädermanipulation; farsoter; ET-besättningar; cellminnen; åsikt, omdöme; dubbelgångare; fotonbälte; devornas rike.

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Allt som finns är energi som vibrerar i en viss takt i en av otaliga frekvenser i enlighet med graden av medvetenhet. Från vår erfarenhet som frivilliga, liksom ni, vet vi att det är svårt att tänka på det sättet om sig själv och vad som händer på Jorden, men det är så fysikens universella lagar fungerar, så låt oss prata om hur det påverkar er värld.

De låga vibrationerna av kontroll, girighet och bedrägeri övervinns av de höga vibrationerna av självförtroende, optimism och frihet när fler och fler av Jordens folk absorberar ljus. Ljus, samma energi som kärlek, är Skaparen, källan till Allt Som Är – det är den du är, den varje själ i kosmos är – och ljuset du utstrålar hjälper Jordens folk att vakna in i den verkligheten. Genom att observera det pågående dramat av denna process men inte dras in i det, stärker ni er själva, folken och alla andra ljusvarelser i detta universum ytterligare.

Allt som händer på Jorden är effekten av hur varje invånare använder Skaparens energi. Ljuskrafternas ansträngningar att ta bort allt mörker sker fortfarande mestadels utanför scenen, så att säga, och var säkra på att allt går fort för att förvandla livet i hela er värld. Våra kära systrar och bröder, era bidrag är lika viktiga i detta ögonblick som de har varit hela tiden.

Låt oss berätta hur Sol, själen som förkroppsligades som solstjärnan i ert solsystem, bidrar. Ni kan med rätta tänka på Sol, Gud och Gaia som treenigheten som använde Skaparens energi för att sätta igång sina idéer som manifesterade den magnifika planet som nu kallas Jorden. Sol ger ljuset som möjliggör liv i er värld, och solflammor är hans kraftökningar som sätter impulser till Jordens uppstigningskurs, släpper hennes mänsklighet från träldomen av masstankekontroll och stärker alla livsformer som absorberar ljuset.

Det är rent nonsens att ni måste skyddas från solens strålar! Även om det är oklokt att ligga i timmar och ”bränna” kroppar löddrade med giftigt solskydd, är det oerhört fördelaktigt för kropp, själ och ande att vara aktiv utomhus – i jordbruk, trädgårds- eller byggnadsarbete, sköta blommor, promenader, simning och lagsporter, ridning på häst, lek med sällskapsdjur – vad som än är roligt eller produktivt. Om ni vill skydda er hud, låt det vara med aloe vera gel.

Vi lägger till detta: De mörka hjärtan och sinnen som skapade ”pandemin” vet sanningen om vad vi just sa – det är därför de strategiskt beordrade befolkningen att stanna inomhus. Nu ska vi kort ta upp frågor där ni har uttryckt intresse eller oro.

Situationen i Ukraina kommer inte att leda till att Nato-länder går i krig med Ryssland, än mindre orsaka kärnkraftskrig WWIII. Ryska trupper förstör inte Ukraina – omfattningen av det mörker som de har utrotat kommer att vara chockerande när den informationen avslöjas – och det är agenter från Illuminati, eller Deep State om ni så vill, och deras hyrda legosoldater som begår grymheterna och den hänsynslösa förstörelsen som tillskrivs ryssar.

Borttagandet av dokument från USA:s President Trumps hem är en del av planen som han och andra i den internationella gruppen skapade för att avslöja och bli kvitt den omfattande korruptionen i landets regering. I gruppen ingår besökande utomjordingar och medlemmar av ET:s specialstyrkor.

Chemtrails har stoppats i vissa regioner eftersom Illuminati flyttade pengar från piloter och spray till mutor och fler omstörtningar. Vi vet inte när all besprutning kommer att upphöra eller när väderkontrollen kommer att upphöra. De mörka band det sistnämnda till elnät runt om i världen så att demonteringen av väderteknikdelen kunde ta ner elnäten. Men eftersom alla avsikter baserade i mörker försvagas när vibrationerna fortsätter att stiga, kommer det inte att dröja alltför länge innan himlen är klar över hela världen och vädret är tillbaka i Moder Naturs händer.

Det är acceptabelt att förstöra livsformer som är skadliga för hälsan eller destruktiva för livsmedelsgrödor. När farsotens liv tar slut, kommer själarna tillbaka i en form i nästa högre medvetandenivå. Det finns inga myggor, flugor, loppor, fästingar, kackerlackor, bladlöss, skalbaggar, nattfjärilar och gräshoppor, till exempel, i världar med högre densitet.

Besättningar i er himmel gör sina rymdskepp omisskännligt tydliga för att visa befolkningen att de, med tanke på deras närhet, skulle kunna invadera men det gör de inte, så de måste vara fredliga utomjordingar.

”Min flickvän och jag har levt tillsammans fem underbara år. Jag älskar henne djupt, kan inte föreställa mig livet utan henne och förstår inte varför jag är så ovillig att engagera mig i ett permanent förhållande. Hon tror att det är ett kvarhållande från ett tidigare liv. Är det en möjlighet?” Ja, det är verkligen en möjlighet, till och med en sannolikhet. Djupt känslosam upplevelse finns kvar i cellminnet under flera liv och kan utlösas av liknande omständigheter under efterföljande liv. ”Kvarhållanden”, som är ganska vanliga, kan påverka individers val och handlingar den här gången.

Din ovilja att engagera dig i ett permanent förhållande beror med största sannolikhet på slutet av ett romantiskt förhållande som orsakade stor smärta i en eller flera inkarnationer. Det spelar ingen roll om du var den krossade eller hjärtekrossaren, bara den sorgsna aspekten finns kvar, och subliminala minnen av den upplevelsen kan framkalla rädsla för samma resultat.

Själskontrakt kommer in i detta. Den kumulativa själen vet om utvalda lektioner behärskades, delvis fylldes eller gavs liten uppmärksamhet, och eftersom kontrakt är utformade för själars tillväxt, väljs samma lektioner tills de är slutförda. Själar som delat någon form av traumatisk upplevelse gör ett avtal före födseln som inkluderar att spela samma roller tills vad som än har hänt helt kan undvikas eller lyckligt lösas.

Förhärskande vibrationer bidrar till att utnyttja kunskap på själsnivå om andra livstider och upptäcka att dagens starka motvilja mot något beror på vad som hände för länge sedan, kanske århundraden. Med den förståelsen kan individer sluta låta det förflutna påverka nuet, och detsamma gäller en irrationell rädsla som orsakar en försvagande fobi. Välutbildade terapeuter som är andligt och medvetet utvecklade kan använda hypnos eller andra medel för att hjälpa personer att frigöra sig från att bli instängda i minnen.

”Bibeln säger ’Döm inte så att ni inte blir dömda’ och kanaliserade budskap säger att vi inte ska döma andra. Om det är skillnad mellan att döma och att ha en negativ uppfattning om vad någon gör, vilken är den då?”Skillnaden är avsikten. Åsikter baserade på observatörens personliga värderingar och principer är en omedelbar reaktion på en persons beteende. Dömande är avsikten att fästa en nedvärderande beskrivande etikett på den personen.

”Om det är sant att ”dubbelgångare” låtsas vara människor som är döda, varför skulle någon göra det och hur gör de det?” Dubbelgångare anlitas av Illuminati för att ersätta individer som hade stort inflytande så att allmänheten tror att de verkliga personerna fortfarande fungerar i dessa positioner.

Ett antal dubbelgångare, av vilka några bär mycket tunna, flexibla ansiktsmasker av plast, gör en bra insats såtillvida att de efterliknar de verkliga personernas tal och manér. Andra kommer till korta, men eftersom allmänheten inte känner till dubbelgångare ifrågasätter de inte om individen de ser är den faktiska personen. Dessutom sänds realistiska datorproducerade foton och filmer på TV för att visa att dessa individer är levande och aktiva. Precis som andra sanningar som kommer fram, kommer dessa bedrägliga åtgärder också att avslöjas.

Den enda dubbelgångare som inte följer order är mannen som agerar som Vladimir Putin. Han gjorde vad han blev tillsagd när han tog på sig den rollen för mer än två år sedan efter att Illuminati äntligen kunde mörda Putin, som konsekvent hade vägrat att samarbeta med dem. Flera månader senare reagerade hans dubbelgångare positivt på höga vibrationer och har sedan dess arbetat med ljuskrafterna.

”Nyligen läste jag att vi nu är i fotonbältet. För länge sedan hörde jag att det skulle bli tre dagar av mörker men kan inte minnas om det är vid inresan eller strax efteråt. Förhindrade ljusintensiteten här dessa dagar eller ligger de framför oss?” Jorden finns inte i fotonbältet, som är ett kraftfullt äggformat band av överladdade joner och atompartiklar från en exploderad supernova. En av de gamla teorierna var att planeten skulle komma in i bältets ”nollzon” och tre dagar av mörker skulle följa. En annan teori var att planeten skulle förstöras när den kolliderade med bältet, och ytterligare en annan var att allt liv skulle utplånas när planetens omloppsbana närmade sig den.

Om ni ens närmade er bältet skulle massiv förstörelse ha resulterat, och om ni hade kommit in på ett säkert sätt skulle era elektriska och elektroniska apparater inte fungera eftersom fotonernas vibrationshastighet är mycket högre än elektronernas. Allt eftersom jorden har stigit upp till successivt lättare astralplan, har antalet fotoner blivit fler och fler. Detta kommer att fortsätta tills hon når sin destination i hög femtedensitet, där den fria energin från fotoner kommer att vara kraftkällan.

”Jag hoppas att någon gång Matthew kommer att tala om devorna som lever här. Ingen tror mig när jag säger att de är verkliga.” Vi är glada att kunna bekräfta att långt ifrån att det bara är fantasifulla folklorekaraktärer lever tomtar, alver, älvor och troll bland er och förvaltar flitigt Naturen. Dessa själars små former, som inte kan ses med 3D-seende – mycket små barn ser dem dock ofta – designades i antiken av medlemmar av mycket avancerade civilisationer som då levde på Jupiter. Det var då inte bara devornas kroppar, utan de flesta arter i jordens djur- och växtriken samskapades i samklang med Guds, Gaias och Sols önskningar.

Inkrementellt introducerades olika grupper av ”småfolk” – vi använder den termen respektfullt och kärleksfullt – under en era då människor, djur och växter kommunicerade telepatiskt och alla visste att de var oskiljaktiga delar av Alltets Enhet. Efter att samlad negativitet förstörde allt liv på planeten, var dessa själar de sista att återvända.

Vissa teorier om devor har dem i samma kategori som luft, eld, vatten och jord, förmodligen för att de kontinuerligt interagerar med de fyra elementalerna för att tjäna Jordens och dess invånares behov. Men dessa intelligenta, vänliga och känsliga visa själar är tydligt olika. De har familjer, bor i samhällen, njuter av gruppevenemang och flyttar runt, allt eftersom deras tjänster behövs. Deras livslängder kan vara ett halvt sekel eller längre, och även om deras evolutionära status kvalificerar dem att inkarnera som människor, vill de inte göra det.

De har alltid haft ett symbiotiskt och synergistiskt förhållande till växt-, djur- och mineralrikena, och för flera decennier sedan tog de på sig uppdraget att sända ljusstrålar för att inspirera mänskligheten att återigen leva harmoniskt med hela naturen. När vibrationerna fortsätter att stiga kommer ni att börja se deras auror på marken, i buskar och träd eller fladdra i luften, och så småningom kommer ni och dessa kärleksfulla små människor att bli vänner.

Troll och monster är också mer än karaktärer i sagor. Dessa själar, vars kroppar vanligtvis är större än devornas men också är osynliga för 3D-seende, är benägna att orsaka olägenheter eller till och med svårigheter för andra livsformer. När planetens uppstigningsresa fortsätter, kommer de att absorbera ljuset eller lämna och hitta en tredje densitetsvärld att kalla hem.

Älskade familj, var och en av er är en integrerad del av Jordens otaliga underverk och många, som devorna, väntar på er upptäckt. Ljusvarelser i hela detta universum hejar på er ständigt framåt och stödjer er med villkorslös kärlek.

________________________

Kärlek och fred
Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...