Matthew via Suzy Ward 2 juni 2022

 

Matthew via Suzy Ward 2 juni 2022

 

 

Effekter av mörker; utomjordisk hjälp; Ryssland, Ukraina; låga vibrationer; pågående åtgärder; Elon Musk; abort

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Många av er förväntade er att en del sanningar vid det här laget skulle ha kommit fram, så låt oss börja med att säga att den internationella gruppen som arbetar utanför scenen för att befria er värld från mörker använder gott omdöme genom att inte offentliggöra sina ansträngningar. Var säkra på att allt som pågår leder till eliminering av varje spår av mörker där.

Vi vet att det är svårt att förstå att mörker även i liten utsträckning med tiden kan bli så massivt att det två gånger fick alla Gaias livsformer att gå under och lämnade henne i djup sorg. Ni kan med rätta tänka på henne som Moder Jord och allt mänskligt, växt- och djurliv som hennes barn, hennes kännande medskapelser som hon älskar och vårdar. Hon ville inte uppleva deras förödelse igen, och under årtusendena som negativitet som härrörde från mörkret återigen ackumulerades, fortsatte hon att kämpa för att hålla sina livsformer vid liv.

Det som händer var som helst påverkar allt annat överallt, och Gaias svåra situation var känd i hela detta universum. Men i enlighet med den universella lagen att ingen civilisation får ingripa i någon annans angelägenheter utom på begäran, kunde de otaliga upplysta själarna inte göra något. Ljusväsen följer denna lag, mörkrets varelser gör det inte.

För 80 år sedan, när Gaias kropp hade blivit så obalanserad att den riskerade att rusa ut i rymden och total förstörelse, ropade hon på hjälp. Det var början på denna aldrig tidigare skådade era i vårt universum. Gud bemyndigade omedelbart utvecklade civilisationer att sända Jorden det vidsträckta ljus som hon behövde för att stabilisera sin axel och börja stiga ut ur den djupa tredje densitetens dödliga grepp.

Det högsta universella rådet visste att de mörka krafterna avsåg att deras marionetter på Jorden skulle behålla kontrollen genom att fortsätta miljöförstörelsen, sjukdomarna, splittringen och blodsutgjutelsen som producerar negativitet. Under långa tider hade massorna levt i en värld av orättvisor, fattigdom, krig och rädsla, som alla avger negativitetens låga vibrationer. De ville inte ha den typen av värld för sig själva och sina barn och sina barns barn, och eftersom det är deras värld att förändras eller låta bli, behövde de veta att de är mäktiga gudomliga suveräna själar som kan förändra det de inte vill ha och visa vad de verkligen vill.

Därför behövdes ljus också planeten för att väcka civilisationen så att de skulle veta vilka de är och vilken kraft de har. Av kärlek till Jordens medlemmar i vår universella familj lämnade den första gruppen frivilliga sina hemländer för att gå in i den globala striden som rasar mellan de ljusa krafterna och mörkret. Kära bröder och systrar, några av er är de där ”första svararna” och andra är bland de många, många miljoner som följde.

Oavsett hur länge du har varit på Jorden, vet du precis som vi gör att det inte är lätt att leva i en värld där mörk kontroll upprätthålls av ett tveeggat svärd – rädsla på ena kanten, bedrägeri på den andra. Ändå, som vi ofta har berättat för dig, är det viktiga uppdrag du tog på dig redan en fantastisk framgång i kontinuumet, där folken glädjefullt blomstrar i en fridfull, harmonisk värld och Naturen är återställd till hälsa och skönhet.

På Jorden har striden nått ett crescendo. Illuminatis patenterade covid-19-virus påverkade befolkningen negativt fysiskt, psykologiskt och ekonomiskt, men det lyckades inte uppfylla deras mål att döda miljarder direkt. Det gjorde det ännu viktigare att trappa upp andra aktiviteter eftersom de låga vibrationer de behöver för att överleva kommer från andras rädsla och smärta.

Så de svingar mäktigt sitt svärd via sina vanliga medier och propagandister i sociala medier som rapporterar Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina, skyller på ryska trupper för de grymheter och hänsynslösa förstörelse som Illuminatis inrikes agenter och hyrda legosoldater begår, och vidarebefordrar de påhittade spekulationerna om att Ryssland kommer att ånga genom Ukraina och vidare för att erövra andra länder.

Den lurade allmänheten känner inte till att ryska trupper, som agerade i samklang med ljusstyrkor, tog på sig den väsentliga uppgiften att förstöra biovapen avsedda att utrota de flesta av världens människor. De vet inte att trupperna rycker upp årtionden av Illuminatis kontroll i östunionens länder och eliminerar laboratorier och lagringsanläggningar, produktion och lagring av kemiska vapen och högkvarter för sexhandel, penningtvätt och världsomspännande datorhackning. De vet inte att trupperna spränger tunnlar och anläggningar efter att ha räddat spädbarn och små barn som hålls fångna tills de skickas vart de än beställs av pedofiliringar och för sataniska ritualer.

Ja, vi har pratat om det tidigare, men det tål att upprepas eftersom många av dessa aktiviteter är vanliga i flera länder. Ukraina kan ha haft Illuminatis mest omfattande spektrum av förskansningar, men de har hemliga operationer och är verksamma på andra håll också, framför allt kanske i USA, och precis som i Ukraina är det utan medvetenhet hos medborgarna och världens allmänhet. Så småningom kommer den informationen att bli känd liksom aktivitet som pågår bakom kulisserna, inklusive arresteringar, rättegångar, avrättningar och andra mord på huvudpersoner i det djävulska globala nätverket.

Kära ni, om det fanns ett annat sätt att avsluta genomgripande mörker, då skulle Gaia och alla andra ljusvarelser andäktigt önska att det skulle vara så, men det finns det inte, inte med djupet och bredden av demonisk aktivitet. Det finns inget sätt att förhandla med en del av samhället som arbetar i hemlighet för att uppnå sitt mål att utrota större delen av befolkningen, göra hybridrobotar till tjänare av överlevande och fortsätta att äventyra planetens liv. Det finns inget sätt att förhandla med ett element som har sjunkit ner i en sådan täthet av fördärv att de existerar genom att ägna sig åt samvetslösa brott mot mänskligheten.

Allmänheten, genomsyrad av bedrägeri, är helt omedveten om ens något av detta och mångas tankar är ”skicka militära vapen till Ukraina” och ”besegra ryssarna.” Sådana tankar håller våldet igång och det är precis vad Illuminati vill. De vet att detta är en kamp mellan dem och ljuskrafterna och de har blivit desperata.

Rädslofaktorn i daglig rapportering av kraftigt uppblåst fall- och dödsstatistik för covid och dess mutationer tappade fart när folket tröttnade på restriktioner och började återta kontrollen av sina liv. Eftersom de mörka kräver energin av rädsla för att upprätthålla sig själva, har de alltid åtgärder på gång som kommer att skapa rädsla i åtminstone en del av befolkningen. Nu är det ”vacciner” som snart kommer att finnas tillgängliga för spädbarn, Världshälsoorganisationens juridiska tillstånd att vidta de åtgärder som de hävdar är nödvändiga för världens hälsa, och några fall av apkoppor som dyker upp i olika länder.

Låt oss skingra alla farhågor ni kan ha om dessa situationer. Forskare i de utomjordiska specialstyrkorna gjorde gifterna så ofarliga som möjligt och raderade programmering av nanochipsen i lösningarna som felaktigt kallades vacciner för spädbarn och småbarn. Inte bara skulle WHO inte ha de hundratusentals de skulle behöva från lokal till nationell nivå för att upprätthålla efterlevnad av eventuella påbud, utan motreaktionerna skulle vara för oerhörda för att hantera. Och ingenting alls i Jordens energifält av potential tyder på att apkoppor kan bli den senaste ”pandemin”.

Men precis som befolkningen inte vet sanningen om vad som händer i Ukraina, vet de inte heller sanningen om de ovannämnda situationerna. Följaktligen producerar deras kollektiva tankar om alla dessa frågor negativitetens låga vibrationer som är som fästningar mellan deras fokuserade uppmärksamhet och andlig och medveten medvetenhet. Även om detta inte försenar Jordens uppstigning – hon kretsar stadigt in i successivt högre astralplan – försenar det hennes befolknings uppvaknande.

Detta för oss till det som många av er har frågat, hur ni kan hjälpa till förutom att ”bara vara”. Visualisera jorden i gyllene-vitt ljus – visualisering är kraftfullt! – och skicka ljuset av medkänsla, hopp och optimism till hela vår Jordfamilj. Skicka ljus till Gaia också. Ja, hon gläds åt att den pågående planetariska rensningen avslutar det långa väldet av skenande ondska, men hon känner också sitt folks lidande, sorg och rädsla, och hon behöver ljusets helande energi.

Era bidrag fortsätter att vara ovärderliga även bortom de helande och uppvaknande aspekterna av världstransformation. Ljuset ni utstrålar från att ”bara VARA” ligger också bakom alla sanningar som kommer fram, och det är en integrerad del av reningsprocessen.

Kära ni, snälla gör något för er själva också. Ta er tid från att vara upptagna till att andas djupt, långsamt och rytmiskt för att hålla er energi flytande smidigt och kropp, sinne och själ i balans.

Vi har fått frågan om Elon Musk arbetar för ljuset eller mörkret. Tja, ”håll dina vänner nära, dina fiender närmare” skulle kunna vara lite tillämpligt när det gäller grupperna som han arbetar med, men det är mycket mer korrekt att säga att i sin strävan att lyckas behöver han tillgång till överbyggnaderna av både ljusa och mörka organ så att han inte behöver ”uppfinna sina hjul på nytt”, så att säga. I en tredje densitetsvärld banar pengar vägen till framgång; därför har han blivit väl försedd med det så att han kan åstadkomma vad han avser, och det finns inget som helst mörker i hans avsikter.

Elon är en av få volontärer från en civilisation som inte bara är starkt andligt och medvetet utvecklad, utan också en av de mest tekniskt avancerade. Han är en briljant visionär vars uppdrag är att hjälpa Jordens civilisation att ”sikta mot stjärnorna” och ta sin rättmätiga plats som medlemmar av vår multidimensionella universella familj. Alla ljusvarelser hedrar honom och sänder ljus för att förstärka hans framsteg och övergripande välbefinnande.

”Matthew, vad är andligt utvecklade själars åsikt om abort?” Åsikten från alla som inte lever i er värld kommer inte att ges någon trovärdighet där. Ändå ska vi berätta vad utvecklade själar vet, inklusive att befruktningen är det första steget mot ett potentiellt liv i en fysisk civilisation och livet självt börjar när en nyfödd tar sitt första andetag.

En själ som har valt att inkarnera svävar runt potentiella föräldrar och känner till deras känslor. Om befruktningen inträffar och kommer att sluta i abort, vilket kan ha valts i föräldrarnas själskontrakt, går den själen vidare. Detta ger en annan själ möjlighet att komma in i fostret så att den kan absorbera föräldrarnas känslor om graviditeten och dess slut. Den upplevelsen är enbart ett ansvarsområde för de tre deltagande själarna, och det är samma sak när själar vet att ett missfall kommer att hända.

Låt oss säga att ett barn föds. Mellan befruktningen och födseln, och i samförstånd med den ”primära” själen, kan några andra själar turas om i det utvecklande fostret för att absorbera moderns känslor om fadern inte är i närheten eller båda föräldrarna om de är tillsammans. Oavsett om känslorna är intensiv lycka, bestörtning eller rädsla, kan den korta perioden i fostret tjäna var och en av dessa själar lika mycket som en fysisk livstid skulle göra. Den ”primära” själen, vars kumulativa upplevelse redan inkluderar moderns eller föräldrarnas känslor under utvecklingsmånaderna, går in i den nyföddas kropp.

Låt oss nu säga att föräldrarnas själar vet att befruktningen kommer att resultera i dödfödelsen av det barn som de verkligen önskar. Återigen kan andra själar turas om under fostrets utvecklingsstadier att uppleva glädjen hos de blivande föräldrarna, som i sina själskontrakt valde att uppleva sorgen över att deras spädbarn var dödfött. Det är samma sak om barnet bara överlever kort.

Vår kunskap betyder inte att vi är cheerleaders för abort; dock är upplevande av möjligheter för ett antal själar och den lätthet med vilken befruktning sker i en civilisation med tredje densitet primära överväganden. Befruktning är en fråga om vetenskap och ande, som är en och samma energi, och eftersom detta bara påverkar de deltagande själarna, är deras val varken en religiös eller politisk fråga. När en civilisation med tredje densitet utvecklas och vilande DNA-strängar återaktiveras, kommer befruktningen att inträffa endast när ett par verkligen vill ha ett barn – de höga vibrationerna i deras önskan sätter igång graviditetsprocessen.

Älskade familj, alla ljusvarelser i detta universum hedrar er ståndaktighet i ert uppdrag att hjälpa Jordens folk att vakna och stödjer er med villkorslös kärlek under hela er resa.

________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...