Peggy Black and the `team, 17 mars, 2020 

Peggy Black and the `team´17 mars 2020 

Via Peggy Black

Lifsuppehållande Energi

 

Vi är här. Vi är här för att erbjuda er insikter och vägledning angående de utmaningar som uttrycks i er fysiska värld. Vi är här för att påminna er om att ni är kraftfulla och mäktiga individer. Er fysiska medvetenhet hanterar begränsade trosuppfattningar och program, men ert gudomliga medvetande har inga begränsningar.

Ert mål är att erkänna och hedra er gudomliga kunskap och medvetenhet. Varje gång en begränsad trosuppfattning uppstår märker ni det och gör ett medvetet skifte till er personliga kraft, för att omvandla denna begränsning.

Vi är här och bevittnar det otroliga kaoset och reaktionen på den pandemin som omsluter er planet. Många virus utlöses av känslor av rädsla och maktlöshet. Vi vill uppmuntra er att skaka av er allt missmod och alla känslor av hopplöshet eller maktlöshet.

Dessa känslor bidrar faktiskt till energimatrisen som spelas ut på er verklighetsskärm. Det är viktigt att minnas att ni är magnifika skapare, en varelse av gudomligt ljus och medvetande. Ni är här, så att säga, på uppdrag för att stödja och omvandla dessa felkvalificerade energier.

Begrunda för ett ögonblick att rädsla faktiskt är en vibration av energi. Rädsla kan också betraktas som ett virus. Rädslans energi sprids mycket snabbt genom hela ert kollektiva medvetande. Som empatiska individer smittas ni lätt av dessa energivågor av rädsla.

Detta kollektiva fält av energier och emotionella vibrationer infekterar allas tankar. Alla är empatiska och känner denna täta energi. De flesta undertrycker den, eftersom de inte vet hur de ska hantera den. Ändå är de en del av den.

Man kan säga att det finns ett pandemiskt utbrott av ett rädslo-virus. Det visar sig både i individens och i gruppens agerande. Motgiftet till denna pandemi av rädsla och hjälplöshet är er medvetenhet om vilka ni verkligen är och er villighet att hålla fast vid och förankra en ny verklighet. Varje uppvaknad individ som fortsätter att utstråla frekvenser av välmående, kärlek och tacksamhet in i matrisen och det kollektiva medvetandet, erbjuder ett mäktigt arbete.

När ni inser att ni håller på att reagera på en otäck händelse från förr, säg STOPP! Återställ era tankar och projektioner, vilka bara bidrar till det ni är störda över. Detta är en inövad skicklighet som ni behärskar, det handlar bara om att minnas.

Vi ber er att ta ett steg tillbaka och erkänna vilka ni personligen är. Ni är en transformator för mörker, felkvalificerade energier och handlingar. Ni är medlemmar av Ljusets familj. Ni är gudomliga, magnifika, multidimensionella stjärnvarelser som är här på den här planeten för att lyfta upp och förändra allt som förminskar livet.

Vi vet att det här är vad ni kanske skulle kalla hårt arbete. Låt oss försäkra er om att ni klarar av det, annars skulle ni inte vara på den här planeten vid denna tid.

Er uppgift är att observera händelser i ert personliga liv och även vad som händer i kollektivet, och att erbjuda en upplyftande frekvens av er kärlek och ert ljus till just det som vill polarisera er.

Kom ihåg att negativa känslor är beroendeframkallande. Kom ihåg att känslor smittar. Det är dags för er att vara ärliga mot er själva och börja hedra vilka ni är. Ni är gudomliga varelser som råkar ha fastnat i frekvensnätet av denna pandemi av rädslans virus. Rädslans virus är lika giftigt för er kropp som vilket annat virus som helst. Virus är smittsamt, men det är panik, rädsla, hysteri, lugn, kärlek, entusiasm, vänlighet och glädje också; så välj klokt.

Kom ihåg att allt är vibrationer och energier. Vi ber er att vara uppmärksamma på och ansvarsfulla för ert eget personliga välbefinnande. Vidtag nödvändiga åtgärder för att fysiskt skydda er från alla virus. Utöva god fysisk hygien, såväl som god mental hygien. Var vaksamma på om er energi sjunker till den kollektiva rädslonivån. Skifta i så fall er vibration till en känsla av gudomligt välmående och fysisk och mental hälsa.

Kom ihåg att er gudomliga medvetenhet och vibrationer av välbefinnande är det bästa vaccinet mot virus. Det är med er intention och vetskapen om sanningen om vilka ni är som galaktiska medborgare, som gör att ni kan erbjuda er ljusfrekvens i varje situation med avsikt att omvandla den.

När ni tittar på händelser som sänds på er TV kom då ihåg att inte döma eller fördöma eller bli påverkade. Det tillför energi till just den situation ni vill förändra.

Kalla på de icke-fysiska Ljusvarelserna för att stödja och hjälpa till i den här omvandlingen. Uppmana legionerna av gudomliga varelser och änglar att bistå i dessa situationer, att hjälpa till, lyfta upp och läka alla som drabbas av detta fysiska virus, såväl som rädslo-viruset. Det är när varje människa äger sin makt och verkligen träder in i den makten som ni i sanning kommer att förändra verkligheten.

Låt oss försäkra er om att det finns fler och fler uppvaknade individer som börjar förankra en livsuppehållande verklighet. Ert antal ökar. Var och en tillför mer ljus, kärlek, förlåtelse, tacksamhet och välbefinnande till den kollektiva matrisen.

Ni är viktiga element i denna utveckling. Anslut er till det ökande antalet uppvaknade, medvetna varelser och börja föreställa er en verklighet som stödjer liv, som stödjer välbefinnande och som hedrar allt. På vilket sätt eller på vilken nivå spelar ingen roll. Varje gång ni förändrar er attityd till det bättre eller ert dömande av andra, varje gång ni ber en bön av tacksamhet, varje gång ni ber om stöd från icke-fysiska Ljusvarelser att hjälpa er och den situation ni fokuserar på, gör ni en enorm skillnad.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...