Meddelande från Matthew Ward via Suzy Ward, 6:e februari 2017

Meddelande från Matthew Ward via Suzy Ward, 6:e februari 2017

Matthews budskap, 6:e februari 2017

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Stridslystnaden angående USA:s presidents politik, har skapat en kraftigt delad nation och en värld av vaksamhet, och precis som att freden i världen börjar med att en person har fred i sinnet och hjärtat, sedan blir det en till och en till, och det är samma sak med enighet i anden, i ett globalt samhälle.

Det betyder aldrig att vara överens med ideologier eller tolerera handlingar, som bryter mot era principer och värderingar! Tvärtom, själviakttagelser belyser de aspekter av självet, som behöver stärkas för en medveten och andlig tillväxt, och detta inkluderar att omfamna likheter som förenar, istället för olikheter som delar.

E-postmeddelanden som skickats till min mor sedan valet, återspeglar olika problem för många människor i USA, och medborgare på andra håll, angående hur den nya administrationens agenda kommer att påverka deras länder. Men vi visste att den extraordinära “återvändsgränden” av höga och låga vibrationer i denna situation, inte kunde fortsätta länge, det fanns ingen klarhet i energiområdets potential, för hur det skulle utvecklas för att tjäna det högsta goda för alla. Sedan, hör och häpna, var det som om de två vibrationslägren sa, “Ska vi dansa?”

Dagen efter invigningen, flammade Jorden av ljus. Känd som Kvinnornas Marsch, och män, unga vuxna och barn anslöt sig med kvinnorna i hundratals städer i hela USA, och i några andra länder. Det var inte bara de många områdena eller de miljontals demonstranter som representerade spektrumet av mångfalden i samhället, som så anmärkningsvärt lyste upp planeten, det var också deras enhetliga avsikt.

Medierna omskrev händelserna som “anti-Trumpprotester”, men vi ser det inte på det sättet. Harmoniska demonstranter protesterade inte mot det de inte vill, de gav sin kraft till det de VILL: fred; jämlikhet, respekt, hälsovård och juridiska rättigheter för alla i världen; ren energi för att bevara planeten.

Några dagar senare verkställdes en order om införandet av ett 90-dagars specifikt inreseförbud, som framkallade helt olika reaktioner runt om i världen, av ilska, rädsla och förvirring. De låga vibratiosnivåerna som kom fram genom dessa starka känslor, uppvägdes av ljuset i demonstranternas medkänsla, för alla som personligen berördes, och ett högre syfte presenterades likväl.

Förbudet agerade som ett stroboskop, som fick världen att uppmärksamma felen i diskrimineringen, och detta är ett fast steg mot att transmutera energin av splittring, till energin av enighet. Alla ni är oupplösligt förbundna på själslig nivå, och det som skadar en, skadar alla; det som gynnar en, gynnar alla.

Så, saker är inte alltid som de verkar. Ni har ett talesätt: “Varje moln har en silverkant”, som betyder att något positivt kan finnas, även i en situation som verkar vara helt tvärtom. Faktiskt!

Vi har ofta uppmanat er, “Var inte rädda”, och till alla som skrev till min mor om sin rädsla för sina familjer och för världen, säger vi, snälla, känn ingen rädsla för något! Vara alltid medvetna om att energin i dessa kraftfulla känslor, är som ett tveeggat svärd: Det är det bränslet som ger de mörka kraft, och den universella lagen om attraktion som ständigt är i rörelse, gäller både för er personligen och globalt. Energin hos rädda tankar och känslor, ger mer skrämmande situationer tillbaka; och omvänt, energin av tillförsikt och optimism, ger ljusfyllda förnimmelser och förbättrade förhållanden.

Historiskt sett, har gynnsamma förändringar inte börjat på toppen och sipprat ner, de har börjat med gräsrotsrörelser som tagit sig uppåt. Känn uppmuntran av att veta att rörelser av att rätta till fel och lyfta de svaga och förtryckta, växer i antal, och når framgång runt om i världen. Ryckigt och med enstaka avstickare längs vägen för framsteg, kommer att uppstå under ett tag, men grupperna av motstånd kommer att bli färre, eftersom vibrationerna inte länge kan stödja något med mörkt uppsåt. Det kommer inte att hända över en natt, men till slut kommer bara personerna som agerar i samklang med ljuset och ljusbaserade aktiviteter, att segra.

Bernie Sanders och de filosofier han tillämpar, finns inom dessa parametrar, så låt oss göra en avstickare och svara på läsarnas frågor om honom. Han stöttade Hillary Clinton, eftersom han kände att hon var den bättre av de två kandidaterna, och han talade till hennes fördel endast efter att Demokratiska Nationella Kommittén hade enats om att inkludera frågorna av betydelse från hans anhängare, i partiet.

Ja, han upptäckte att rösträkningen i många primärval var riggade, och beklagade stundtals att han inte protesterade, för den majoritet som röstade på honom; Han hade ingen aning om det fusk han hade utsatts för, som genom vibrationerna skulle ha tagit honom till ordförandeskapet, med en jordskredsseger. Han vet inte om han kommer att kandidera i presidentvalet år 2020; men, han tänker stanna kvar i allmänhetens ögon, som en stark förespråkare och kongressens röst, för de reformer som gett honom så många anhängare.

Då så, låt oss tala om de som känner sig otillräckliga som ljusarbetare, eftersom de inte kan delta i marscher eller vara aktiva i progressiva organisationer, eller ge ekonomiskt stöd till bra saker. Kära Ni, genom att skicka ljus till dem som har möjlighet att delta, förstärker ni deras effektivitet tiofaldigt. Ljuset ni skickade till marschernas och inreseförbudets demonstranter, hade liknande effekt, och det har också stärkt deras beslutsamhet, att fortsätta ansträngningarna för rättvisa och opartiska beslut.

Var övertygade om att många ljusarbetare fanns i samlingen under dessa dagar, men större delen av deltagarna känner inte ens till begreppet, och det är heller inte nödvändigt. Ljuset, med sin passion för världen att bli en bättre plats för alla, hjälper er värld att bära frukt. Underskatta aldrig kraften i ljuset ni strålar ut i världen!
Följande är ett utdrag från ett e-postmeddelande från en läsare i London: “När jag frågade [mediet] om er kaotiska politiska situation, sa han att utvecklade själar inte gräver i politiska frågor. Om han har rätt, så var vänlig och fråga Matthew, varför själarna på hans station gör det. “Mediet har helt rätt om man med “gräva i” menar man tar parti eller försöka påverka någon angående något. Det har aldrig legat i vårt intresse, än mindre varit vår avsikt – i flera meddelanden har vi berättat att vi är opolitiska och ickedömande. Så, varför talar vi om “politiska ärenden”?

Folket på Jorden förstod inte varför det pågår ett ständigt krigande, som orsakar så många dödsfall och omfattande förstörelse, och vapnen som moderniseras så till den grad, att de har potential för global förintelse, och de blev allt mer rädda för det som ligger framför dem. De visste inte att deras rädsla livnär de mörka, och befrämjar deras strävan av att dominera världen, och att minska befolkningen; De visste inte att deras rädsla talade om för universum, att de ville ha fler situationer att känna sig rädda för.

Därför, om civilisationen någonsin skulle få leva fritt och i glädje, i en värld återställd med hälsa och skönhet, som Gaia ville ha, måste något göras för att stoppa rädslans cykel. Men genom allmän lag kan inte andligt avancerade varelser, tvinga sin hjälp på någon civilisation i den tredje densiteten; det måste ske genom folkets beslut, av vilken typ av värld de vill ha och arbeta för att uppnå.

Och så var det att när det högsta universella rådet planerade Jordens Gyllene Tid i överensstämmelse med Gaias önskan, och en del av planen var att kalla på många budbärare från ljuset och deras respektive mottagare, för att belysa orsaken till att Jorden befinner sig där den är och hur folk kan ändra på det. Deras historia har inte kommit dem till del genom tiderna med krig, och att att alla former av förtryck som orsakades av politiska ledare, var fångar i mörkret och utvidgade sitt imperium, tills de kontrollerade alla institutioner som påverkar livet på Jorden.

Vårt uppdrag är att förklara vad den hemliga regeringen och dess globala nätverk har gjort, och även upplysa er om vilka ni är – unika, okränkbara eviga själar, oupplösligt förenade med den Högsta Varelsen i detta universum, och alla andra själar. Ert uppdrag är att dela med er av denna kunskap till alla som är mottagliga, och exemplifiera att kärlek och enighet är vägen till en värld, som uppfyller önskningarna från Jordens civilisation.

Årtusenden av mörk kontroll upphör, eftersom det intensifierade ljuset understöder folkets önskan och vilja att få leva i en fredlig värld, där ledarna är hederliga, lagarna är rättvisa, mångfalden respekteras och alla får dela på överflödet. Undantaget, de få som försöker tillverka nukleära vapen, men Skaparens gåva av fri vilja till varje själ, har företräde framför allt annat. Det är den kollektiva fria viljan av Jordens folk, som i linjär tid skapar fullheten i den Gyllene Tiden som redan blomstrar oavbrutet, och ni, kära bröder och systrar, är de som befinner er i täten av denna evolutionära resa, som folket har åtagit sig.

Genom åren med våra budskap, har många läsare bett oss att ge ut dem oftare, och vi citerar den senaste begäran: “Det här är en sådan förvirrande kaotisk tid. Vänligen, börja skicka meddelanden varje vecka, så att vi får veta vad som verkligen händer, och vad som är “falska” nyheter”.

Ni översvämmas av information och ja, ni behöver få veta vad som är sakligt och det som inte är det. “Den fria pressen” rapporterar fortfarande det som Illuminati vill att ni ska veta, och utelämnar det de inte vill att ni ska veta, och allt på internet är inte heller tillförlitlig – mycket av det är baserat på okunnighet om fakta; avsiktliga lögner, däribland kanaliserade budskap som påstås komma från utvecklade varelser; artiklar med förvrängda data som anses vara korrekta; eller partiska åsikter som presenteras som fakta. Så det är förståeligt, att människor läser information från källor de tror är pålitliga.

Men att bli beroende av våra budskap, motverkar syftet med att erbjuda upplysning, vägledning och uppmuntran, för att ni ska lära er att lita på det ni intuitivt vet, så att ni inte längre behöver oss, eller någon annan budbärare från ljuset. En integrerad del av självinsikten – själens utveckling – är att lita på intuitionen, meddelanden från själens nivå till medvetandet, och det är därför vi ofta uppmanat er att gå inom er för att få svar.

Er själ – du! – Är en del av det kollektiva medvetandet där allt är känt. Denna kosmiska förvaring av kunskap, intuitivt vetande, bara väntar på att avslöjas när ert medvetande är redo. Om ni känner att ni når information som är “över och bortom era tankar,” så att säga, så var uppmärksamma – er själ kommer att berätta det ni behöver veta, vid det tillfället.

Några av er har frågat, hur ni vet att ni tolkar er intuition på rätt sätt. Intuition behöver inte tolkas eller analyseras, det är er första naturliga reaktion på information. Om den flödar lätt in till ert hjärtas utrymme, är det mycket troligt att den är sann, om det finns ett segt motstånd, så är sannolikheten stor att den inte är det. Att lära sig lita på medfött vetande, kan utvecklas snabbt, men vanligtvis behövs övning, och tålamod är er bundsförvant. Var medvetna om att ett sinne som är stängt för att beakta giltigheten i informationen som avviker från religiösa eller ideologiska övertygelser, är en barriär som håller själens kunskapsnivå borta från att nå medvetandet.

Älskade familj, vi kan inte säga tillräckligt ofta, att KÄRLEK är nyckeln till det liv ni vill ha, till världen ni befinner er i, för att hjälpa till att skapa. Om ni inte vet på vilka otaliga sätt ni kan uttrycka kärlek, eller kanske inte kommer ihåg, läs då våra budskap som innehåller det, vilket säkerligen kommer att lätta ert hjärta. [9:e december 2016].

Upplysta varelser i hela detta universum hejar på er när ni går framåt, och stöder er med den oöverträffade kraften av ovillkorlig kärlek.

_______________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

suzy@matthewbooks.com

 

 

You may also like...