Matthews Meddelande via Suzy Ward, 15 november 2019

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 15 november 2019

 

Matthews Meddelande genom Suzy Ward, 15 november 2019

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Låt oss börja med en fråga av intresse för ett antal andra läsare: ”Om det verkligen kommer att bli en guldålder, hur är det då med den missbrukade rikedom och makt som fortfarande håller miljoner i schack eller i en träldom som verkar så komplicerad? Vad kan vi som uppvaknade göra för att få någon som helst frihet under vår livstid; säg – de kommande 20 åren ?? ”

Kära ni, ni har hjälpt till att göra förbättringar varje steg på vägen. Allt ni behöver göra är att fortsätta att vara den ni är – en personifiering av kärlek och ljus – och utstråla er essens!

Vi vet att det är svårt för er att se de extraordinära framsteg som ni har hjälpt Jordens folk att göra eftersom problemområdena runt om i världen alltid är i medias centrum. Kombinationen av vad som görs känt för allmänheten – omvälvningar, svårigheter och lidande – och det som är okänt – omfattningen av missbruk av rikedom och makt och att få slut på allt detta – är inte komplicerat eftersom målet är klart. Det är det att några viktiga överväganden är involverade.

Att ta bort de sista kontrollmöjligheterna från alla som i hög grad missbrukat sin fria vilja för att uppnå och använda sin makt är en faktor. Många av dessa individer har positioner inom myndigheter, bank, media- och filmindustrin, internationella företag, kungahus, den kristna kyrkans organ, energi och medicinska och jordbruksområden.

Om alla de avlägsnades på en gång, skulle resultatet vara en utbredd oreda och förvirring; därför är timing ett element så att erfarna människor med andlig och moralisk integritet är redo att kliva in i de viktigaste positionerna.

En annan faktor är diskussionerna mellan personerna i gruppen som åstadkommer slutet på tidsåldrars gamla mörkertid på planeten. Deras intelligens, visionära idéer och visdom har lett dem till deras nuvarande inflytelserika status, och det finns olika åsikter om vilka idéer som är bäst för att få till stånd förbättringar i hela er värld snabbt och med minsta möjliga störningar.

Ytterligare ett övervägande är hur man bäst kan avslöja fortfarande dolda sanningar för att inte sända det kollektiva psyket in i chock. Ni känner till vad de flesta i befolkningen inte ens misstänker: All religiös dogma är av människan skapad och utformad för att kontrollera massorna; sjukdomar har medvetet orsakat eliminering av många miljoner liv; några få personer kontrollerar den globala ekonomin; tidigare och nuvarande medlemmar av regeringar och kändisar inom idrotts- och underhållningsområdet är bland de som är involverade i mörka aktiviteter. Det är en enorm mängd information för ovetande människor att assimilera och acceptera som sanning.

Vi kan inte ge en tidsram när alla själar på Jorden kommer att leva fritt, fridfullt och kärleksfullt, men vi kan säga er att Gaias gudomliga plan för hennes planetkropp och dess invånare är på plats. Kursen kommer att fortsätta att vika av på detta sätt och det medan de mörka kämpar för att behålla sitt inflytande, göra avtal med rättssystem eller försöka undkomma åtal, men de kan inte längre undvika ansvar på jorden och de kan inte undvika det när de dör. (1)

I tidigare meddelanden har vi uppmanat er att skicka ljus till dessa mörka – av alla själar i vår universella familj, är det de som mest behöver det. Det är deras brist på ljus som har fått dem att orsaka omfattande krigande och lidande. Medkänsla snarare än fördömelse för dessa svagaste länkar i vår familj främjar den andliga och medvetna tillväxten som lyfter upp livet inte bara på Jorden utan i hela universum.

Det innebär aldrig att överse med vad dessa själar har gjort och inte heller att det raderar deras handlingar från Jordens historia. Snarare gäller det att avstå från personligt dömande och hedra den universella processen. När dessa individer övergår till en andlig värld, kommer deras livsgenomgång att innehålla samma fysiska, mentala och emotionella trauma som känts av alla vars liv de berörde. Den upplevelsen kan med rätta kallas “helvetet.”

”Den gemensamma förståelsen som presenteras är att människor verkligen kräver mer växtbaserade produkter. Efterfrågan ökar. Förståelsen är också att vi inte kan undvika GMO-producerade produkter, för annars kan vi inte föda planeten. Bör GMO undvikas, om det alls är möjligt eller gör det verkligen ingen skada på människors och djurs organismer? ”

Låt oss först säga att trenden mot en växtbaserad diet beror på en ökad medvetenhet om dess fördelar för hälsan och det allmänna välbefinnandet för planeten och alla dess invånare.

Den genetiska modifieringen av växter som började för länge sedan med korsavel och ympning har åstadkommits på senare år med liknande och andra metoder för att producera nya typer av frukt, grönsaker, andra livsmedelsväxter, bomull och blommor samt förbättrande av växternas motstånd mot insektsangrepp.

Att GMO-livsmedel är hälsovådliga, men ändå en nödvändighet för att undvika massvält, har sitt ursprung från de mörka för att skapa de låga vibrationerna av oro över sådana produkter, och de har varit mycket framgångsrika med att övertyga många att tro på denna falska information. Lägg märke till att det inte finns någon sådan allvarlig varning om spannmålsutsäde som har mörkt utformats för att vara oreproducerbart.

Genmodifierade livsmedel är inte skadliga och det finns ingen anledning att undvika dem – det är kemikalierna och sockret i bearbetade livsmedel som är skadliga och bör undvikas.

Oavsett vilken mat du äter, att uttrycka tacksamhet till källan för att den görs tillgänglig ökar dess fördelar för kropp, själ och ande. Att välsigna mat och be att den ska tjäna ditt högsta goda ger det också näringsvärde.

Nu ska vi kort prata om frågor som har behandlats i tidigare meddelanden men återigen väcker oro på grund av aktuella situationer och spekulationer eller förutsägelser:

Situationen i Mellanöstern kommer inte att leda till tredje världskriget eller till stora krig mellan någon av de inblandade länderna. Med tiden löser förhandlingar alla nationella och internationella konflikter.

Klimatförändringarna kommer inte att leda till att vatten översvämmar alla havsstränder upp till bergsnivå och dränker miljoner, och det kommer inte heller att orsaka döden för allt marint liv.

De stormiga vindarna som sprider Kaliforniens löpeldar beror inte på klimatförändringar. De orsakas av vädermanipulationsteknologi liksom vilda stormar, översvämningar, torka och rekordtemperaturer. Innan mycket längre kommer Illuminati-verksamheten i det avseendet att stoppas och teknik som de har undertryckt och använt för ondskefulla ändamål kommer att släppas till allmänheten och hädanefter endast användas för gynnsamma ändamål.

Inga “onda främmande civilisationer” finns i ert solsystem. Det som är sant är att några av de människor som skapar förödelse på Jorden är reptiler, men andra reptiler som bor bland er är ljusfyllda själar som hjälper till att avsluta alla aktiviteter orsakade av mörka reptiler och människor.

Industriella robotar kommer att förändra sysselsättningen avsevärt, men utbildning i tillfredsställande områden och välstånd utan att arbeta 30 till 40 år med korta semesterintervall kommer att ersätta er nuvarande situation jobbmässigt.

Det globala ekonomiska systemet baserat på ädelmetaller kommer att fasas in för att undvika förvirring i största möjliga utsträckning.

Vi blir också tillfrågade hur livet på Jorden kom till i det tillstånd det är i dag, och detta måste sättas in i sammanhanget av er världs historia:

Genom tidsåldrarna besegrade de starka de svaga och några få individer styrde över resten av befolkningen, som levde under svåra omständigheter utan hopp om förbättring. Imperier steg och föll; revolutionära, civila, internationella och världskrig satte vanligtvis olika individer i kontroll och ändrade ofta nationella gränser.

Men under dessa årtusenden fortsatte girighet och lust för makt och så gjorde även att leva med rädsla, fattigdom och hopplöshet för de flesta av världens folk eftersom mörkret förblev fast förankrat.

En glimt av förändring började för cirka åttio år sedan när kraftfulla avlägsna civilisationer på Gaias begäran strålade ljus till hennes planetkropp för att hålla den vid liv. När ljuset intensifierades och människor absorberade dess höga vibrationer, ändrades stridande och djupa skillnader mellan de rika och de fattiga gradvis från att acceptera att “det är precis som livet är” till att “detta kan inte tolereras längre.” Det är också då som skenande bedrägeri i regeringar, företag och den ekonomiska sektorn började komma upp i ljuset.

Idag höjs rösterna från de protesterande massorna runt om i världen. Era stora medier betonar oron eftersom det är vad de gör, men varken mediekontrollanter eller reportrar vet vad som ligger till grund för orons enorma omfattning.

De vet inte att ökande krav på förändring beror på framsteg i det kollektiva medvetandet eller att människors växande medvetenhet om självmakt banar vägen till en fredlig värld där alla delar sitt överflöd och lever i harmoni med Naturen.

Kära bröder och systrar, allt händer i den ordning det måste göra. Oacceptabla förhållanden måste väcka tillräcklig oro för att framkalla handling; människor var tvungna att förvandla sin rädsla för regeringar till det mod som behövs för att göra uppror och kräva förändringar. Och med er ovärderliga hjälp åstadkommer Jordens civilisation det hela med en hastighet som är enastående i Universum.

Den pågående accelerationen av vibrationshastigheter som påverkar varje själ och varje handling över hela världen kommer att ge överensstämmelse utifrån disharmoni, ordning utifrån kaos. När ansträngningarna i toppen börjar blandas med kraftiga framgångar på gräsrotsnivå kommer friheten att komma i det ena landet efter det andra eftersom KÄRLEK och LJUS fortsätter att genomsyra hjärtan och sinnen.

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er tjänst till Jorden och stöder er med ovillkorlig kärlek.

Fotnoter

(12) Steve: Efter döden kommer de att ha en full livsgenomgång och sedan migrera till nivåerna i astralvärlden som återspeglar deras livstids aktiviteter.

____________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...