Matthew Ward via Suzy Ward, 29 juli

matthew
Matthew Ward – 29 juli 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Era bekymmer för ett antal händelser delas av många runt om i världen, särskilt frekvensen av terroristhandlingar och mängder av skottlossningar. Även om det är så ledsamt att se våra jordiska bröder och systrar döda varandra så var ökningen av detta förväntat. De är det naturliga resultatet av er linjära tid som nu krymper ihop och energinivåerna som har intensifierat alla personliga egenskaper, inklusive mental instabilitet med motsvarande beteende – dessa två starka krafter som arbetar i tandem accelererar aktiviteten i energiströmmar med våldsamma tendenser.

Vi skyndar att tillägga att dessa krafter påverkar allting på Jorden, och situationer som drivs av nyttiga tendenser går snabbt mot goda och vettiga lösningar. Ett exempel är The Hagues styrande angående Sydkinesiska havet. Kinas klagande är inte oväntat, men ingenting inom energifältet av potential indikerar en ihärdig invändning som skulle kunna led till en öppen konflikt.

Av speciellt intresse i USA, på grund av dess internationella inflytande även i andra länder, är det landets två stora politiska partiers nominerade till presidentposten. Vi konstaterade i tidigare meddelanden att rådande vibrationer inte stödde kandidater som saknar moralisk och andlig integritet – men väljarna avgör vem som vinner. Varje partikandidat har trogna anhängare, men dynamiken i energin i väljarkårens missnöje är utbredd när det gäller båda och har blivit för stark för att ingen av dem kommer att väljas.

Jordens monitorer i Nirvana säger oss att energins virvlande skulle kunna manifestera vad som helst av varierande möjligheter som kan placera Bernie Sanders i Vita Huset. Själar på den här stationen är opolitiska, så det är inte på en grund som partianhängare som vi kommer att välkomna honom som president, utan hellre för hans visdom, personliga kvaliteter och ledarskap som gör det möjligt för hans land, och er värld, att fortsätta att utvecklas mot Gaias vision för allt liv på hennes planetkropp.

”Storbritannien lämnar EU. Så vad sker nu?” Illuminaternas dominobrickor kommer att fortsätta att falla. Det är inte så att länder samarbetar för att erbjuda sina medborgare ökad handel, sysselsättning och utbildningsmöjligheter för att det inte är en bra idé – för det är det verkligen! Men aldrig var syftet med Europeiska Unionen att gynna folket, det var för att sätta den under llluminaternas tumskruvar. När vibrationerna nådde en hastighet där en organisation, som är byggd på en grund av mörka uppsåt, inte längre kunde stå fast, då blev det en fråga om när den första dominon i EU skulle falla.

Låt oss sätta detta i sitt större sammanhang. Illuminati – nu även kallade Kabalen, Globala Eliten, Skuggregeringen, One World Order, En Världsregering – började som en grupp individer som tyckte att de var de mest intelligenta och lärda människorna i världen och hade rätten att styra över alla andra. Med tiden har andra med samma överlägsna attityd dragits in i fållan i detta hemliga sällskap, där egot växte, humöret blossade och två konkurrerande fraktioner uppstod med samma mål, dvs Världsdominans.

Nu går vi snabbt vidare till för ungefär 60 år sedan då Rockefeller-fraktionen, som opererar från New York och Washington DC, expanderade sina tentakler långt västerut och in i Latinamerika. Rothschild-fraktionen, med huvudkontor i London och i Vatikanen, såg sitt territoriella inflytande som magert jämförelsevis, så de ökade sitt inflytande genom att etablera EU, Europeiska Centralbanken och EU-valutan.

Unionen sattes under Europeiska Rådets flagga och delar dess nationalsång – ett så tvetydigt och falskt val: Beethovens ”Ode till Glädjen”. Med de första få länder som uppmuntrades till att delta I deras EU-bälte, så att saga, så drog Rothschilds och deras hantlangare iväg på sin expansionskurs och flyttade in i den nya staten Israel och sedan vidare över hela Mellanöstern, och nyligen till norra Afrika och några länder som tidigare fanns inom Sovjetunionen. Hela tiden har båda dessa fraktioner använt strategier i den ursprungliga planen för att nå sitt mål. De infiltrerade regeringar, militära styrkor, underrättelsetjänster, multinationella företag, rättsväsendet, religiösa hierarkier, underhållningsindustrin, det medicinska området samt utbildningsområdet.

De samlade förmögenheter genom att manipulera den globala ekonomin genom aktiemarknaden, banker och låneinstitut, använde ockerräntor och en orättvis beskattning. De inledde inbördeskrig, krig mellan angränsande länder samt första och andra Världskriget, mördade eller fängslade oppositionen, bildade terroristgrupper, tryckte ner och missbrukade olika tekniker, kontrollerade median och den illegala droghandeln, och tog över naturresurser var än de kunde.

I den ursprungliga planen ingick också vad de har misslyckats med att göra: minska befolkningen med flera miljarder via kärnvapen, giftiga föroreningar och pandemier som orsakats av virus som utformats i deras laboratorier. Alla försök att genomföra detta djävulska slut har omintetgjorts av medlemmarna i er universella familj i er himmel, eller som lever bland er. Ändå håller de två fraktionerna på med att lägga till sina rader av dominobrickor, och både kände att världen skulle finnas inom räckhåll för dem.

Vad de inte hade tagit med i beräkningen var Ljuset. Efter årtusenden av fångenskap av mörkret som hade svept in planeten så började människor att svara på ljuset som strålade till Jorden av andligt utvecklade civilisationer. Ju mer upplysta de blev desto mer beslutsamma blev de att de skulle kasta av sig oket av förtryck och förföljelse, och röster om frihet växte i både antal och volym. Hela tiden var det intensifierade ljuset något som också utsatte Illuminaternas globala nätverk av korruption och total hänsynslöshet, och dominobrickorna började falla.

BREXIT är det senaste. Några få individer som röstade för att lämna EU känner till Illuminaterna eller det verkliga syftet med EU. Vad de visste var att fördelarna de hade letts till att tro på inte hade materialiserats. Få av dem som röstade för att stanna kvar i EU känner till Illuminaterna, eller vad EU egentligen handlar om, men de var misstänksamma för vad som skulle ske om Storbritannien skulle tvingas klara sig självt. Få visste att resultatet av BREXIT var mer än en rösträkning – det var inflytandet av vibrationer som understödjer aktiviteter som leder till en värld av fred, ärliga regeringar, rättvisa och en hederlig fördelning av Jordens överflöd till alla människor.

Det kommer att bli några slitna och nötta nerver och gropiga stråk när EU avslöjas, fler sanningar växer fram. Ekonomin fluktuerar när Illuminati – en del på toppen i båda fraktionerna har gått samman – i meningslösa försök håller fast vid sina orättfångna rikedomar, och våldet går mot slutet av sin handlingskraft.

Varje händelse som inträffar just nu, och under kommande tid, förflyttar samhället närmare till den stund vi har nämnt tidigare. Älskade familj, vi vet hur angelägna ni är att den tiden skall komma till stånd och er ståndaktighet som Ljusarbetare hjälper till att föra er ännu närmare i linjär tid som är fait accompli – fullbordat faktum – i kontinuum.

”Jag är bekymrad över länder som inte vill acceptera immigranter från våldsdrabbade områden och fördömandet växer mot dem från länder som har tagit hand om dem. Hur kan vi någonsin leva i harmoni med ett ökande fördömande?”

Låt oss första säga att rädsla – en kraftigt förstorad energiform som är det viktigaste verktyget och bränslet i mörka sinnen och hjärtan – är roten till fördömande i alla dess skadliga former, och är också källan till alla åtgärder som härrör från illusionen av separation. Under de eoner av tid som Jorden var fast i en djup tredje densitet var fördomar drivkraften för våldet och orättvisorna som lät oräkneliga själar avsluta sina valda karmiska lektioner.

Nu, när samhället flyttar ut ur den densiteten med dess karmiska karusell, ökar faktiskt det som anses som fördomar och sätter den tarvligaste aspekten hos mänskligheten in i skenet från en global spotlight så att dess destruktiva splittring kan ses tydligare. När vibrationerna fortsätter att höjas så kommer healing, harmoni och fred som kärlek och ömsesidig respekt att förena folken i Enhet i Allt.

”Att ta hand om miljontals flyktingar tycks vara ett oöverstigligt problem. Vad händer med alla dessa desperata människor?”

Den svåra situationen för de miljontals flyktingarna i hastigt arrangerade läger kommer att underlättas något när hjälporganisationer vinner styrka i antal och donationer av pengar, mat, vatten, medicinsk utrustning, samt också ökningen av nödvändig utrustning. Ljuset som strålar från de många bidragsgivarna, tillsammans med ljuset i medkänslan över hela världen, samt den massiva mängden ljus som strålar till planeten, bidrar till att upprätthålla flyktingarnas uthållighet och hoppfullhet.

När tyranniska regimer faller och krigandet upphör kan återvändandet för människor som flydde från dessa områden börja. Finansiell hjälp och hjälp för återuppbyggande kommer att ges till dessa samhällen, och där byar och städer är för allvarligt skadade för att återuppbyggas så finns hjälp att få till tidigare invånare så att de kan börja på nytt på andra platser. Immigranter i länder som gav dem skydd och en fristad kommer att assimileras in till dessa populationer med fördelar för alla, eller också väljer de att återvända till sina hemländer.

Kom ihåg att de flesta av flyktingarna valde dessa livsförändrande omständigheter för att slutföra sin tredje dimensions karma och på så sätt utvecklas. Och i linje med sina kontraktsval kommer inte alla att överleva sina traumatiska pärser och prövningar. Människor vars upplevelser är värre än vad de har valt, eller som dör innan sina avtals livslängd, får extraordinära möjligheter till att avancera i sin själs utveckling. Framsteg är målet för varje själ i varje livstid.

En del läsare ifrågasatte huruvida förlust av liv och omfattande förstörelse på grund av bränder, översvämningar och jordbävningar skapar negativitet, eller är en del av Jordens reningsprocess. Det är båda dessa saker. Medan alla dessa händelser skapar negativitet så är rensningseffekterna mycket större för Jorden – det vill säga att negativitet som är skapad av alla andra källor släpps ut av naturliga katastrofer i mycket större grad än den mängd som produceras av dessa händelser.

”Är det så att själskontrakt för alternativa vårdgivare och whistleblowers inkluderar dödsfall på grund av deras ansträngningar att göra gott?”

Vissa själskontrakt innehåller detta. Utövare som har dödats för att förhindra dem att läka med naturliga terapier väljer ödet att kasta ljus på den maskopi som finns inom etablissemanget med vaccintillverkare och läkemedels- och försäkringsbolag. De, vars tjänster ledde till att de blev professionellt misskrediterade och kanske även fängslade, eller de som flydde till andra länder, gick med på dessa störningar i sina liv.

Det är samma sak med whistleblowers som har avslöjat många andra situationer som också har påverkat era liv på ett negativt sätt. Antalet individer som upplever, eller är hotade med ett eller annat av de skändliga medel som Illuminaterna håller på med, någon som äventyrar deras penningbaserade intressen, har minskat därför att allmänhetens medvetenhet har ökat.

Vår förklaring till varför det inte kommer att bli några kärnexplosioner i rymden väcker frågor om de människor som skadades i sådana händelser. Först vill jag säga att detta inte tillämpas på organ utan på själen, och dessa som har skaddats levde som fria själar som inte förkroppsligats, själar i civilisationer så högt utvecklade att de inte har någon densitet, eller själar i astralresor. När en själ splittras i en kärnexplosion så delas den inte i hela personligheter, utan snarare i fragment som innehåller bitar av minnen från alla livstider och vad som mindes om själva Början i Skaparen. Traumatiserad av en abrupt separation från helheten driver de flesta fragmenten gnom rymden, förlorade och förvirrade, men några finner vägen in till en kropp – detta är inte ”besättande”, det är en akt av kärlek från ockupantens själ.

Specialutbildade team söker i rymden efter fragmenten som avger vibrationer av en unik bandbredd, och när ett är hittat transporteras det till en anläggning för healing där det vårdas omsorgsfullt och kärleksfullt. När alla fragment har hittats – i linjär tid tar detta kanske tusentals år – och en invecklad process genomförs för att återställa själen till sin helhet, med varje aspekt av varje livstid i rätt ordning. Denna idoga sökning och komplexa restaurering visar den oändliga, eviga betydelsen av varenda själ för Skaparen, och i detta Universum, för Gud.

”Kan man se själen i ett Kirlian-foto?” Nej. Vad som ses är auran, ljus som strålar ut från en kropps elektromagnetiska fält som reflekterar personens andliga status, känslomässiga make up, övertygelser och fysiska kondition i det ögonblick som fotot tas. Auran ändras i enlighet med förändringar inom personen. En frisk individ som lever på ett gudfruktigt sätt har en glödande aura som sträcker sig långt ut från kroppen, och kan vara mångfärgad. Ju mer andligt utvecklad individen är ju mer lysande och bredare är auran.

Om en person med dessa kvaliteter blir allvarligt skadad så smalnar auran och blir dimmig och nedtonad, men dess tidigare status återvänder när läkning sker. En frisk individ vars sinne är stängt har en tunn och färglös aura. Om den individen öppnar upp för andlig och medveten upplysning växer auran i motsvarande takt och blir både ljusare och bredare.

Någon vars giriga, arga, krävande eller bedrägliga natur orsakar svårigheter för andra, utanför deras överenskommelse innan födelsen, har en smal och grumlig kant runtom kroppen. Och en person som konsekvent ignorerar samvetet och uppsåtligt orsakar lidande för andra har inte tillräckligt med ljus för ens en kontur av auran.

Det är den kollektiva auran hos Jordens mänsklighet, djur och växtliv som vi ser när vi tittar på planeten som helhet. Kära ni, om ni kunde se vad vi gör så skulle ni bli både glada och förvånade av panoramat av kärlek och upplysning som gnistrar runt om hela globen. Håll ert ljus skinande och lysande!

Under hela er jordiska resa har ni haft sällskap och stötts av oöverträffad kraft av kärlek från ljusvarelser i hela detta Universum.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...