Matthew Ward via Suzy Ward, 3 maj 2021

 

Matthew Ward via Suzy Ward

den 3 maj 2021

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Att utvecklas i andlig och medveten medvetenhet är en process av självupptäckande som avlägsnar det ena lagret efter det andra av glömskan om ert självaste varande, Skaparens energi av kärleksljus. Detta kommer att fortgå tills ni kan minnas era Begynnelser och återvänder till Skaparens Källa.

Det som pågår i er värld är en annan slags upptäcktsprocess. Det kombinerade ljuset som strålas ner till Jorden från kraftfulla civilisationer och det ljus som ni genererar, har exponerat det ena lagret av mörker efter det andra. Detta kommer att fortsätta tills varje lager har besegrats och dess energi har transmuterats till ljus.

Flera gånger under de sjutton åren av våra meddelanden har vi sagt att deras syfte är att erbjuda upplysning, andlig vägledning och uppmuntran. I denna stund kan uppmuntran vara det mest gynnsamma för alla som är bekymrade över att avslöjandeprocessen uppvisar så lite bevis på framsteg och inget officiellt tillkännagivande.

Vi vill försäkra er om att en hel del framskrider målsenligt bakom kulisserna och vi vill lyfta upp alla som känner som dessa kära Ljusarbetare: ”Jag planerar inte att någonsin mer inkarnera på denna planet!!” ”Jag är gammal, trött och mitt tålamod har tagit slut.” ”Jag lovar att utföra mitt uppdrag och när det är klart så kan jag inte bärga mig tills jag får åka hem – och jag kommer ALDRIG tillbaka!” ”Jag är utmattad … jag vill att Matthew ska tala om för mig VARFÖR jag valde denna miserabla planet att inkarnera på.”

Detta är ett lager av glömska som endast är temporärt. Ni minns inte att när ni med iver frivilligt ställde upp på att komma till Jorden för att hjälpa civilisationen att vakna, så visste ni att livet i en värld av tredje-dimensionell densitet skulle bli svårt. Ni visste också att ni blev utvalda när många, många andra inte blev det, för ni hade upplevt ett flertal inkarnationer och det skulle komma att ge er den andliga styrkan, visdomen och uthålligheten för att övervinna de hinder ni skulle få möta.

Ni kan inte minnas att ni var medvetna om att flera miljarder själar skulle komma att välja att fullborda karmiska lektioner i den tredje densiteten under er jordiska inkarnation och dessa lektioner skulle komma att omfatta allmänt spridda svårigheter och lidande. Ni visste också hur glädjefyllda dessa själar skulle vara efter att de hade gått över till ett andligt liv och insett att de hade uppnått de balanserade upplevelser som de behövde för att utvecklas. Vidare så visste ni att ni skulle utvecklas genom att hjälpa universella familjemedlemmar på Jorden med att manifestera en bättre värld som de ville ha – och kära bröder och systrar, ni tar verkligen enorma steg framåt!

Några av er har skrivit om att ni ”känner er ensamma” för att vänner och familjemedlemmar inte ger någon trovärdighet till det som ni vet att är sant. Ytterligare en anledning till att ni valdes ut för att hjälpa Jordens folk, när så många andra frivilliga inte blev det, är att ni vet att ni aldrig är ensamma! Ni behöver bara komma ihåg att myriader guider och änglar ständigt är med er, ivriga att hjälpa till och detsamma är de kära som bor i andevärldarna. Ni är kända, älskade och respekterade av alla ljusvarelser i detta universum och hela civilisationer strålar ljus för att hjälpa er längs er väg.

Mer nere på Jorden, så att säga, när sanningarna kommer fram, så kommer människorna som i detta nu gör narr av er över vad ni har berättat för dem, att få sina sinnen öppnade på vid gavel. Det blir nödvändigt för er att avstå från att högt säga: ”Vad var det jag sa?” hur frestande det än kan vara. Och ni kanske upptäcker att bekanta som ni aldrig hade anat att var besläktade själar, hela tiden har varit det.

De successivt allt högre vibrerande nivåerna som avslöjar lagren av mörker förändrar nu även kolbaserade celler till att bli kristallina i samtliga själar som absorberar ljuset och bägge dessa är utvecklingar att glädjas över. Men energiförändringar kan förorsaka förbryllande fysiska, emotionella och mentala effekter och restriktionerna som har pågått i över ett år har intensifierat dem – befolkningen får utstå ”fördubblad stress”. (Meddelandet från November 20, 2017 berättar om effekterna och erbjuder förslag för att minska dessa.)

Vi känner empati med alla er bröder och systrar som känner sig bekymrade! Vi levde i civilisationer där kampen mellan de ljusa och mörka styrkorna rasade och vi upplevde smärta, bakslag, vånda och ilska. Den kunskap och inre styrka som vi under dessa livstider fick är varför vi valdes ut till att hjälpa andra civilisationer att upptäcka sin kraft att förändra sina liv och världar till det bättre.

Det som vi fick uppleva gäller likaså för er – vi minns helt enkelt dessa livstider och ni gör det inte. Men ni känner till att källan till de stränga restriktionerna är mycket annorlunda än den stora nyttan av de ständigt ökande vibrationerna och de flesta människorna känner inte till detta. Följaktligen blir de frustrerade, rädda och desperata och när de inser att man har ljugit för dem, så blir ilska och skuldkänslor vanliga reaktioner.

Därför är denna ståndaktighet för ljuset lika väsentligt för ert välmående som för samhällets välmående och framåtskridande rörelse. Ert ljus kommer att hjälpa snubblande själar att ersätta negativa känslor med optimism och beslutsamhet för att transformera sin värld.

Låt oss nämna en annan anledning till att ni valdes ut när många andra inte blev valda: Ni vet vilka ni är. Ni vet att ni är allt så mycket mer än en person med idéer, övertygelser, erfarenheter, personlighet, förmågor, talanger, önskningar och bedrifter. Vänligen tänk på er själv och alla andra, ifall ni beundrar eller håller med dem eller inte, eftersom ni alla är: multidimensionella odödliga själar, okränkta och självständiga, men ändå oskiljaktiga och sammansvetsade med allt övrigt liv i hela kosmos. Vartenda liv utgör kärleks-ljus-essensen från Skaparens Källa, den mäktigaste kraften som existerar.

Den första maj var den Globala Dagen för Kärlek, sponsrad av The Love Foundation. För tjugoett år sedan bildades stiftelsen för att fira mänsklighetens mångfald genom utbildning, forskning och kulturellt konstnärskap, samt för att inspirera människor i hela världen att älska villkorslöst. ”Ingrediensen” hos varje själ på Jorden är Skaparens villkorslösa kärlek och vi kan inte tänka oss något mer värdigt uppdrag än att inspirera människor till att VARA vilka de ÄR.

”Mina föräldrar som är snälla och generösa tror att människor som inte delar deras fundamentalistiska religiösa övertygelser är dömda till det eviga helvetet. Jag vill inte göra dem upprörda så jag berättar inte för dem att jag inte längre tror på detta, men jag känner skuld gällande mitt svek. I huvudsak är jag rädd för vad som ska hända dem när de gör sin övergång. Hur kan jag övertyga dem att förändra sin dömande övertygelse?” Vårt svar till detta, kära själ, gäller för alla som har liknande bekymmer gällande familj eller vänner.

Först säger vi att energin av skuld och rädsla fördunklar ditt ljus. Om du älskar dina föräldrar utan att vidhäfta dessa känslor, så kommer det att lyfta ditt sinnelag och de högre vibrationerna som du sänder ut kommer också att gynna dem. Det är inte ditt ansvar eller din rättighet att ändra på vad de tror på. Alla har den gudomliga rättigheten att röra sig mot upplysningen i sin egen takt och ifall älskade personer har valt en väg som är långsammare än din, vänligen respektera deras beslut.

Vad gäller dina föräldrars övergång, likt alla andras på Jorden, så kommer de att göra sin blixt-snabba resa till den del av Nirvana som motsvarar deras livstids energiregistrering. Matchningen som sker i enlighet med fysikens universella lag, har att göra med att leva på gudalika sätt eller inte och hur nära valen gällande den fria viljan överensstämde med eller skilde sig åt från själskontrakten.

Dina föräldrars goda hjärtan och generösa natur är verkligen gudalika och du vet inte vad de valde i sina kontrakt. Kanhända är stelbenta övertygelser en stabiliserande tro, efter livstider av kämpande för att göra något vettigt av det som man fick uppleva. Möjligtvis kallade kontrakten på delade övertygelser för att balansera livstider då motstående religiösa ledare sände dem ut i strid. Eller så kan dina föräldrar i en överenskommelse innan de föddes, ha gått med på att tro som de gör, såsom ett sätt för att motivera dig att växa andligt och medvetet.

Det finns mer att säga om att träda in i Nirvana. Varje själs unika frekvens låter sfärens välkomnare veta vilkas ankomst är omedelbart förestående och var och en hälsas personligen vid namn. Personer vilkas eteriska kroppar eller psyken allvarligt har försvagats får ta emot ständig specifikt anpassad behandling av medicinska hjälpare och medan de uppnår full styrka och hälsa, blir de medvetna om den här och andra verkligheter som utgör ”livet efter döden”. För att underlätta introduktionen till livet i andevärlden för människor som inte behöver detta slags uppmärksamhet, förefaller Nirvana vara vad de tror att kommer efter ”döden”.

Till exempel så kommer individer som förväntar sig ett mörkt tomrum att träda in i en tyst intighet. Om personer tror att de kommer att vakna upp i ett ändlöst fält av väldoftande blommor, så gör de det. Människor som tror att ”de döda” anländer till en magnifik port där Sankte Per har en namnlista, så kommer de att möta honom där. Den som tror att himlen är fylld med bevingade änglar som spelar harpa kommer plötsligt att befinna sig mitt bland dem.

Vadhelst var och en förväntar sig reproduceras holografiskt, men eftersom dessa är ”teatermässiga uppträdanden” så att säga, så kan de inte vara länge. Endast sanningen och kärleken kan råda i Nirvana – det är deras höga vibration som upprätthåller stabiliteten och flexibiliteten hos sfärens samtliga delar.

Detta är hur det faktiska förhållandet i denna värld kan avslöjas för en man som var innästlad i den intighet han upplevde. Ett diffust ljus uppenbarar sig på långt håll och blir starkare när det sakta rör sig mot honom. Nu kan han se någon som han älskade och som i hans sinne sedan länge var död – hans farmor som tjugo år tidigare dog i hög ålder. Hon uppenbarar sig som den leende, vithåriga, rynkiga dam som han kände, hon fattar hans hand och drar honom varsamt in till ljuset. Under de flera dagarna i ert tidskoncept som hon visar honom sfärens skönhet och mångfald, förändras hon gradvis till en strålande ung kvinna. Äldre personer blir yngre tills de når vad ni anser vara åren som är de ”förnämsta” – tidiga 30-årsåldern – och barnen blir äldre tills de uppnår detta stadium.

Återförenandet med personer som står nära de nyanlända är alltid glädjefyllt, men anpassningen till Nirvana varierar i enlighet med människornas trosuppfattningar gällande ”livet efter döden”. Människor som snabbt kan minnas andra livstider där är förväntansfulla inför att få återvända. Andra är tveksamma gällande att leva i en värld som är annorlunda än den de trädde in i, men när de inser sfärens underbara erbjudanden, så blir de aktiva invånare. Individer som klänger sig fast vid sina uppfattningar om evigt liv i himlen eller helvetet bestämmer sig för att sova snarare än att acceptera något de inte tror existerar; de tas kärleksfullt omhand tills de vill vakna upp och lära sig om Jordens andevärld.

Till den kära själ som skrev om sina föräldrar, hur de än förväntar sig att livet efter döden ska vara, så kommer det att bli så i början. Med tiden kommer var och en att omfamna verkligheten i andevärlden och likt alla invånare planera sin nästa inkarnation med vissheten om kumulativa upplevelser under flera livstider.

Älskade familj, alla ljusvarelser i detta universum hyllar er för att ni hjälper Jordens folk att manifestera en sann himmel på planeten.

KÄRLEK OCH FRID

 

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Rainbow Wave of Light

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...