Mira från det Plejadiska Jordrådet via Davey, 1 maj 2021

 

Mira från det Plejadiska Jordrådet via Davey

1 maj 2021

Hälsningar idag, vackra människor på denna älskade jord, Gaia. Vi vill vidarebefordra ett meddelande till er idag från det Plejadiska Jordrådet.

Jag, Mira, och de andra i rådet här, villa tala med er idag om kärlek, ömhet, vänlighet och medkänsla.

Ni förstår, i denna tid är det mycket viktigt att ni upprätthåller förmågan att vara snälla, medkänsliga, vänskapliga och förälskade i er själva och andra omkring er. Ni förstår, inget höjer er vibration mer än kärlek och de kärlekens kvaliteter vi precis talat om.

Allting utanför er är bara en spegling av det som finns inom er. Det kaos ni ser utanför er är det kaos som tumlar inom er. Detta är vad som rensas kära ni. Detta är orsaken till att ni ser det kaos ni ser utanför er. Det är det inre kaoset inom er som kommer upp och rensas ut.

Finn platsen att välsigna, att älska dessa aspekter av er, dessa faktorer inom er. Bekämpa dem inte, då fortsätter deras energi som den är, det bemyndigar dem att fortsätta. Ni vill inte ha detta, det är vår rekommendation.

Som denne har sett, han har slagits mycket i sin livstid, och han vet (ler). Och efter mycket kamp, möda och tumult, fann han så småningom att vägen framåt är att välsigna dessa aspekter han använde så mycket tid till att bekämpa (jag kan känna dem skrattande med stor glädje). Och vi ler vänligt åt detta, vi såg honom och många som ni göra detta gång på gång. Detta är inget dömande kära ni. Ni förstår, vi observerar er, mänskligheten, och de karaktärsdrag ni plockat upp och ni har lärt er, från ung till vuxen, att göra detta. Ni har tränats att göra detta, det här är vad matrisen har lärt er att göra.

Släpp dessa gamla sätt, kära ni …

För de håller bara kvar och för vidare gamla stagnanta sätt, system och energier som helt enkelt måste rensas. Och det kommer de att göra då ni tar till er och använder kärlekens kraft som finns inom er för att bara älska dem. Detta är konstigt för många av er, för ni har antagit psykologin om att det att älska något som skadar er, det är inte vettigt. Men, kära ni, det beror på att ni har lärts det perspektivet. Det är inget sanningsenligt perspektiv. Det är ett perspektiv ni fått för att bemyndiga negativa vibrationella former …

Har ni lagt märke till att ju mer ni kämpar och ju mer ni slåss, desto mer envisas det? Det finns ett talesätt bland er människor, om ni gör motstånd, envisas det!

Detta är så sant. Kärlek är er lösning, kära vänner på jorden. Kärlek, kärlek, kärlek … Vänlighet, medkänsla. Dessa saker bringar klarhet och upplöser och neutraliserar de negativa vibrationella former ni har, som rensas inom er.

Det är mycket viktigt i denna tid att ni tränar på att älska detta inom er, att älska det mörker ni hittar inom er. Bekämpa det inte, heala det! Ni kommer mycket snabbt att se hur dessa negativa former upplöses inom er när ni älskar dem … När ni är snälla mot hela er själva, och aspekterna som finns där, de fragment av er som blivit traumatiserade, så behöver de er kärlek kära ni, de behöver er vänlighet, de behöver er empati …

Låt oss tala lita mer om empati. Många av er är rädda, som denne har varit, åh han slogs länge och väl (jag kan känna dem skratta glädjefyllt), för att inte känna dessa aspekter av sig som blev traumatiserade, så dessa envisades. De växte sig starkare och blev alltmer en hindrande faktor i hans liv, i mycket hög grad. Och vi ser att många av er har haft detta och går genom det precis nu, speciellt då energierna stiger som de gör nu.

Slappna av kära ni, känn dessa delar av er … De ropar på er kärlek just nu, de vet inget annat sätt att ropa på er kärlek när de gör vad de gör. Detta är ett rop på er kärlek kära ni. Det är inte avsett att skada er, det är ett rop på er kärlek, som de varit förnekade så länge.

Flytta er till de delar av er som är traumatiserade, flytta till dessa delar av er … Känn dem. Flytta in i förståelsen att de är ni, de är en del av er. Fyll dem sedan med kärlek, med ert ljus. Låt dem förstå att ni finns där för dem. Och sitt sedan bara lugnt och se och känn hur kärleken, utan ansträngning, upplöser deras trauma, deras smärta, deras lidande … Och bjud sedan in dem till kärleksljuset hos ert högre själv, er sanning.

Så lätt är det kära ni, det är ingen svår uppgift. Det är faktiskt en snabb process om ni gör det på det här sättet. Kärlekens sätt, ljusets sätt, medkänslans sätt. Sättet att förstå genom ljus och kärlek.

Vi ber er träna på detta från denna dag framåt. Det kommer att hjälpa er enormt, och ni kommer att erhålla stor förståelse om er själva, och hur lätt denna process verkligen är, och kan vara. Det behöver inte vara svårt, det borde inte vara svårt. Det borde inte vara svårt alls.

Och vi skulle vilja komma med ett avslöjande, så att säga … Att den svårighet ni står inför helt enkelt är ert motstånd. Så är det kära ni. Alla svårigheter ni möter i den yttre världen, som påverkar er, står i direkt relation till de energier ni erbjuder universumet inom er … Förstår ni kära ni, ser ni enkelheten i detta?

Detta är orsaken till att vi, och många andra varelser som oss, hela tiden säger ”gå inombords”, ” känn inombords”. Alla svar finns inom er, inte utanför er.

Ni måste lära er att uppmärksamma vad som pågår inom er istället för att, som denne skulle säga, ”fladdra runt” med vad som pågår utanför er (jag känner lekfulla leenden).

Det är ok att observera det som pågår utanför er, men tillförsäkra er vänligen om att er slutliga uppmärksamhet ligger inom er, inte utanför er. Er utveckling, ert framskridande kommer att snabbas upp mångfaldigt om ni utövar detta, medvetet.

Och kom alltid ihåg, kärlek, vänlighet, medkänsla och att vara vän till er alla, är av yttersta vikt …

Vi lämnar er med detta meddelande idag, kära ni.

Vi älskar er, i vår vänlighet, vår medkänsla, vårt ljus och vår visdom, och säger farväl för nu, vi är alltid med er. Detta är Mira och vårt råd här, jordrådet, hej då för nu.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...