Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 15 november, 2019

Mike Quinsey

Kanaliserar sitt Högre Jag

15 november, 2019

Spelet med väntan på någon indikation om positiva förändringar är snart över och dessa kommer att infalla efter större politiska förändringar i USA. Dessa kommer att vara oundvikliga och öppet äga rum och de blir de första stegen i riktningen mot politisk frihet. Alltför länge har valresultaten ”arrangerats” av Illuminaterna och bara en felberäkning inträffade, till exempel när det föreföll bli deras val Hillary Clinton som skulle förklaras som vinnare, men detta misslyckades. De var oförsiktiga och andra utnyttjade situationen, vilket ledde till att Trump fick makten och blev President. Hans period kan komma att avslutas vilket medger för att man för första gången utnämner någon som kommer att arbeta för att hela Mänskligheten ska få det bättre. Ni har föga eller ingen aning om vad som pågår bakom kulisserna, men det är inte oväntat att ert starkaste och mest populära parti i allmänhet blir Valets vinnare.

En fast och ärlig politik är mycket nödvändig för att säkerställa att ni får fram de rätta personerna med rätt förmågor, rätt erfarenhet och förmågan att genomföra sina uppdrag. Det finns ett talesätt som säger att man endast får vad man förtjänar, men det handlar mer om vad man drar till sig själv. Detta gäller överallt och det är ens tankar som är den sanna magneten. Detta är varför vi ofta har talat om för er att ni ska vara vaksamma på era tankar när ni uttrycker önskemål om ett visst utfall i livet, så vi ber er återigen ständigt tänka positivt. Till en början kan ni uppleva att det är svårt, men med tiden och med övning blir det lättare. Det kan helt enkelt vara frågan om att vända den andra kinden till, men var förberedda och redo att vika undan från svåra situationer. Det är inte frågan om att ni skulle vara fega, ni vill helt enkelt inte bli inblandade i dispyter och få era egna vibrationer att sjunka.

Inse att ni sakta men säkert höjer era vibrationer och i och med att ni gör det så märker ni att det blir lättare att kontrollera era känslor och reaktioner. Ni kommer också att inombords känna er väl till mods och förstå hur försvagande det kan vara när ni tappar kontrollen över era emotioner. Tro det eller ej, men ni kommer också att avsevärt förlänga livet genom att ständigt upprätthålla höga vibrationer. Ni förväntas inte ställa världen tillrätta men er närvaro gör en skillnad. Mycket står på spel när ni rör er framåt och när ni så här långt har gjort så goda framsteg så märker ni att det blir lättare att upprätthålla dem. För närvarande förekommer en hel del förändringar som äger rum över hela världen och de sträcker sig långt. De gamla traditionella sätten genomgår nu en granskning och i de flesta fall är det människorna som har fått dem upp till ytan för att de ska utvärderas. En hel del har under årens lopp förändrats och det som tidigare har varit acceptabelt tjänar inte längre det syfte för vilket de infördes. Många som blickar framåt vet hur saker och ting kan förbättras och de gör påtryckningar för att få förändringar till stånd. Gamla vanor har svårt att vika undan och det råder ett motstånd för vissa att ge upp det som man har vant sig vid.

Men när det blir uppenbart att nya idéer och uppfinningar höjer livskvalitén, så kommer invändningarna snart att försvinna. Endast ett fåtal gillar förändringar som tar en från ens bekvämlighetszon, men när man helt och hållet förstår att man kommer att bli självaste de som gynnas, så kommer man att uppnå detta. Ert traditionsenliga tänkesätt och ert sätt att göra saker och ting börjar i snabb takt förändras och ofta är det enbart finansieringen som hindrar framstegen. Det resulterande upplyftandet av Mänskligheten kommer att föra människorna närmare varandra och följden blir ett större samarbete som löser upp spänningen och misstron som så ofta har förhindrat att man kommer samman. Känn er försäkrade om att ni i framtiden får inse fördelarna med att arbeta för alla människors goda, i stället för att se er själva som separata enheter.

Det finns en hel del hjälp som väntar på att ges till er, men världen befinner sig för tillfället i alltför stort kaos för att denna ska kunna introduceras. Inställningen ’envar för sin egen skull’ måste förändras och det kommer den att göra när man väl märker att man uppnår mycket mer när man arbetar tillsammans, samt att man samtidigt förbättrar levnadsstandarden. Ni är alla Ett och de som befinner sig i de lägre vibrationerna vet att det stämmer och har ständigt hållit er kvar i ett permanent tillstånd av krig och förvirring. Följden är att ni har blivit utnyttjade och letts in i konflikter som har tagit er många, många år tillbaka. Bara den ekonomiska kostnaden har också berövat er pengar som ni helt klart kunde ha spenderat på att förbättra er livskvalitet. Detta befinner sig naturligtvis i processen av att förändras nu när krigen länderna emellan har upphört. Inte minst av allt har det som det har kostat i människoliv förorsakats av Jordens förstörelse och förgiftande. Men trots de nedslående berättelser som Moder Jord kan berätta, så finns det överallt fickor av små grupper som har bildats av människor med andliga värderingar och en förståelse, vilka har gått sin egen väg och bidrar till att införa fred på Jorden. Det kommer naturligt till alla som har en genuin kärlek för andra själar vilka upplever sin egen livsplan. Dessa grupper ligger som grund för ett storslaget samhälle som inom kort kommer att skapas: det kommer verkligen att omfamna andra varelser oberoende av färg eller tro, genom att man uppmärksammar samtliga själars Enhet. Förstå att alla befinner sig på en resa som påbörjades för tusentals år sedan och alla har upplevt så många olika liv och är mycket visare gällande sina egna fördelar. Er hågkomst gällande dessa är fördröjd så att era upplevelser inte ska förhindras.

Vid det här laget borde ni börja inse att ni är mycket större än ni skulle kunna föreställa er och under återgången till de högre rikena kommer ni att bli alltmer medvetna om er sanna bakgrund. Ni talar om Himlen på Jorden och detta kommer att bli er verklighet när ni väl återvänder dit. Men ni måste uppenbarligen vara redo, på ett sant sätt, enligt en Universell Kärlek för samtliga livsformer. Det finns ingen anledning varför ni inte skulle vara framgångsrika förutsatt att ni har lärt er att kontrollera ert ego, sannerligen behövs det överhuvudtaget inte. Se hur långt ni kan gå utan inflytande av ert ego och ni kommer att bli förvånade över hur enkelt det är. Människorna har ofta en benägenhet att misstolka kommentarer som verkar vara riktade mot dem och de blir lätt sårade.

Ni kom inte till Jorden för att bli en odåga fastän vissa själar bara mycket lite eller inte alls intresserar sig för sin egen utveckling. Fastän ni är omedvetna om ert sanna livssyfte som ligger till grunden för en livsplan är era Guider medvetna och kommer att implementera denna för er. Som vi tidigare har nämnt är situationerna arrangerade för er så att ni ska få uppleva dem i enlighet med er livsplan. Samtidigt kommer ni att få ta del av all hjälp för att bli framgångsrika, men naturligtvis har ni fri vilja att ta vilken väg ni än väljer. Helt klart får ni det bästa rådet för att följa den väg som ni hänvisas till, fastän missade möjligheter med all säkerhet på nytt kommer att dyka upp, när allt kommer omkring så är syftet med livets upplevelser att ni ska utvecklas.

Allt fler människor börjar vakna upp till sina andliga själv och i stället för enbart service för självet känner man en drivkraft att vilja hjälpa andra och det råder inga tvivel på att de önskade resultaten börjar synas. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag.

I Ljus och Kärlek,

Mike Quinsey

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...