Matthew Ward, 3 augusti 2014, Kanal: Susy Ward

Matthew Ward,

3 augusti 2014,

Kanal: Susy Ward

Med kärleksfulla hälsningar från den här stationen, detta är Matthew. Vi har fått frågan om gällande spekulationerna om USAs regering hade något att göra med nedskjutningen av Malaysiska planet i Ukraina och anklagelsen av att Rysslands regering hade det. Våra kolleger i Nirvana säger att ingen av dem är ansvariga – detta var ett arbete av ”black-ops” ,  del av den Illuminati-kontrollerade falangen av CIA, samma kraft som hetsar de Ryssvänliga separatist rörelserna i Ukraina.

Den falangen, som opererar oberoende av alla ”regeringars” insyn, respekterar inga nationella gränser. Där medborgare är missnöjda med sina valda ledare, så antingen startar agenterna eller förvärrar uppropen till ett ännu mer spänt läge, och blandar in vad än de nationella ledarna tycker är lämpligt och hjälper motståndare att skaffa vapen och förnödenheter. ”Black-ops ” personal, liksom resten av Illuminati,  lever på negativitet, och för att nära sig själva skapar de negativitet, kaos, rädsla, död, skada, sorg och förstörelse.

Illuminati´s internationella nätverk har starkt försvagats så att de inte längre är den styrande kraft de var för många decennier sedan, då de lätt startade upp två världskrig och i varje krig tjänade de generöst genom att förse bägge sidor av kriget, med det som behövdes för att hålla maskineriet av kriget igång. Fastän deras möjlighet att starta ett tredje världskrig och öka på sin olagliga förmögenhet aldrig fanns, utom i deras vilseledda hjärnor, så ger de näring åt sig själva för ögonblicket med den negativa oron över vad bråken i Ukraina kan leda till , samt från de starka känslor från planets tragedi och dess efterdyningar.

Dock, måste allt detta sättas i sitt sammanhang av allt som händer överallt, och vi ber er att föreställa er världen som en unik berättelse som gjorts om till film. Låt oss göra det universella sinnet till manusförfattare då det har full insyn över denna storslagna films slut mitt ibland Jordens Gyllene Tidsålders underverk. Låt oss kalla er för skribenter” – ni har blivit informerade om storyn och dess slut så ni kan berätta det till vem som helst, som är mottaglig.

Ni är också i rollbesättningen tillsammans med miljoner andra, vilka har fått fria tyglar att agera utifrån vad de tycker känns bäst i det aktuella scenariot. Vad gäller att uppföra sig i enlighet med respektive personlighet och karaktär, så är vissa enstaka skådespelare skoningslösa i sina försök att ta över hela scenen medans andra kämpar i en gemensam ansträngning för att tjäna det som bäst passar alla bäst. Vissa medlemmar blir arga över det sätt som berättelsen uppenbarar sig, andra är nöjda, andra är fortfarande missbelåtna och många i rollbesättningen är förvirrade. Vissa skådespelare uppträder oresonligt och andra kräver samarbete så att saker kan ske smidigt; och då vissa blir berömda, blir andra glömda. Vissa ur besättningen anser att deras roller är för små, andra tycker att deras är för tuffa; vissa tror att filmen blir en succé och andra är rädda att det inte blir det. Vissa dör, och nyfödda träder in. Och, då varje skådespelares huvudsakliga fokus under filmandet är på sin egen roll, så är det först då hela besättningen ser den fullständiga produktionen, som de kan se varför alla roller är nödvändiga för att göra denna spelfilm så makalös till sin omfattning.

Kanske är detta en klen jämförelse, men den är korrekt vad gäller bristen av medvetenhet vad gäller fri vilja och karmas roll, planetarisk och mänsklig uppstigning, och en värld i omvandling. Den stora majoriteten av er befolkning har ingen aning om att instabiliteten och det kraschade planet är delar av denna förändringsprocess. Den stora massan vet inte att dessa hjärtskärande tragedier för alla som förlorat någon älskad är erfarenheter som de och deras kära valde för själen att utvecklas – målet för varje själ – och det är samma sak för de som är inblandade i militanta aspekter.

Detta är sant i de flesta hjärtskärande situationer, och vi ska nämna en annan som en del läsare har bett oss tala om; de tusentals barn från Central Amerikanska länder som kom utan tillsyn till USA. De, familjerna som sände dem dit för deras säkerhet, de individer som ledde dem genom gränsen och de personer som orsakar de våldsamheter i deras hemländer, upplever det som de valde i sina själskontrakt.

Det är dock sant att inte alla som dör eller sörjer en förlorad eller är skadad, hemlös och desperat, väljer dessa upplevelser, och så är fallet vad gäller blodsutgjutelsen och förstörelsen i Gaza. Där, och även på alla andra platser där obarmhärtighet eller trauma finns och som inte är en del av den berörda personens kontrakt, stiger gudomlig nåd in. Alla som uthärdar icke-valda omständigheter gör stora kliv i utveckling och varje person vars livstid förkortas erhåller fullt erkännande för alla kontraktsvillkor. De som övergår till Nirvana jublar över att vara där och skickar ett överflöd av ljus till sina älskade själar på planeten som upplever samma typ av svårigheter som de.

Vi vet om dessa sanningar, ändå är det med stor sorg som vi ser så mycket stridigheter, lidande, hjärtsorg och dödande inom er älskade Jordfamilj. Vi skyndar oss att tillägga att dessa ögonblick är snabba- negativiteten av den intensiva känslan kan inte leva kvar i dessa höga vibrationer – och vi har möjlighet att snabbt återuppta strålande ljus för att hjälpa er att stadigt fortsätta mot den Gyllene Tidsålderns fulla prakt som väntar i evigheten.

Eftersom så få av er befolkning känner till det vi delat med er, är de rådande känslorna, sorg, ilska, förtvivlan och rädsla för vad som kommer. De låga vibrationerna från dessa naturliga reaktioner är en motvikt till den stora omfattningen av ljuset i form av hjälp, omhändertagande och medkänsla som strömmar från Jordens alla hörn.  Visserligen strålar andra civilisationer mängder av ljus till planeten, men ni , ljusbärare på plats, visar på att kärleks-ljus är det enda sättet att lösa alla konflikter och stoppa förlusterna i er värld – speciellt i förvirrade tider, låt ert ljus skina!

Runt om i världen är människor redo för ljuset! De kanske inte känner till fri vilja, karma och flera livstider eller andlig och medveten utveckling eller Illuminati; men det vet er världs historia: Aldrig har dödande, skuldbeläggning eller hämnd gett den slutliga fred och det samarbete mellan nationer som människor hungrar efter!

Detta är ett passande forum att svara på. Kan länder ackumulera dålig eller bra karma? Nej, bara individer kan det och karma är vare sig dåligt eller bra. Det är en gåva av gudomlig nåd så att förkroppsliga själar kan uppleva olika mycket från olika livstider och förvärva den balans som krävs för själsligt växande. Dock, själar väljer att födas där villkoren erbjuder de erfarenheter som de valt, och det kan innebära att vissa karmiska lektioner påverkar ett helt land.

Läsare har frågat varför USAs regering arbetar emot sin befolkning istället för att arbeta för dem, och undrar över vår syn på Republikanernas ” idiotiska rättsprocess mot presidenten istället för att ta hand om det som vi, befolkningen behöver”.

Den primära anledningen till varför Förenta Staternas regering inte svarar upp mer mot medborgarnas behov är för att vissa medlemmar av kongressen tillhör Illuminati och andra är finansierade, mutade eller utpressade att rösta såsom Illuminati dikterar. Av alla nationer ni kallar ”industrialiserade” har Förenta Staterna den största extern-kontrollerade regeringen – Federala Reserven, multinationella företag, medicinska yrkeskåren och dess relaterade industrier och agenturer som alla har mycket att säga till om vad kongressen ska göra.

I flera meddelande har vi pratat om de starka själar som gick med på att sörja för de extrema svårigheter som grupper av själar behövde för att avsluta tredje dimensions karma, och sen skulle dessa starka själar ansluta till ljusstyrkorna; istället blev de giriga och förälskade i makt och kontroll och de vägrade att hedra sitt avtal innan födseln. Det är dessa själar som är Illuminati och deras handlingar har backat utvecklingen av ett tiotal år eller så.

Jordens uppstigning påverkades inte, men ert samhälle påverkades. Den Gyllene tidsålderns översiktsplan var designad så att när Barack Obama blev president 2008, skulle er värld ivrigt stödja hans ansträngningar att förena alla människor i fred och harmoni med naturen i enlighet med Gaia´s vision. Den Illuminati-ledda offensiven mot detta har varit obamhärtig. Trots det så har ljuset splittrat deras internationella nätverk och försvagat effektiviteten av dess kvarlevor och samtidigt framkallat ökandet av gräsrotsrörelser runtom i världen och framgångsrikt ökat förhandlingar bakom scenen.

Vad gäller rättsprocessen mot President Obama, så ser vi det som en neonfärgad pil som pekar på landets allvarligaste fråga, att det Republikanska partiet mest konservativa styrka – Tea Party rörelsen – också begränsar regeringens handlingsutrymme för folkets behov. Detta innebär inte att dessa är rankade som Illuminati, utan de önskar helt enkelt att landet ska styras enligt deras önskningar och filosofi. De andra republikanerna, ivriga att vinna partisegrar i alla stater, förenar sig med Tea Party rörelsen för att rösta som ett block, och deras röstresultat visar ofta att det inte sammanfaller med vad som är bäst för majoriteten av medborgarna.

Nu ska vi göra vårt bästa för att gå med på en önskan om att vi ger en enkel vetenskaplig förklaring av ljus och hur det påverkar en civilisation. Ljus, som är samma energi som Kärlek, är kärnan hos Skaparen, Källan av allt som existerar. Ljus är den mest kraftfullaste styrkan i kosmos, helheten av medvetenhet, beståndsdelarna av själar, och livskraften av alla levande entiteter. Även toppen på den mörka kraften har en gnista av ljus, annars skulle den inte kunna existera.

Ljus kommer in i Universum genom sitt enastående Varande, vilken ni kan kalla Gud, Allah, Jehova, Yahweh eller något annat namn; och allt är universellt sammankopplat med och inom denna energi. Därför är ande, vilken är ansedd som tro och vetenskap som är ansedd som fakta, ett och samma: ljus som skiftar åt en frekvens eller åt en annan.

Men låt oss återvända till Början av allt liv genom kosmos. Skaparens första uttryck av Sig själv skapade det Gudsrike och de första själarna, ärkeänglarna; riket och ärkeänglarna är äkta ljus. Vid en okänd tidpunkt, försåg Skaparen ärkeänglarna med gåvan av den fria viljan och dess följeslagare, kraften av manifestation –  de kunde använda Skaparens energi att göra vad de än kunde föreställa sig, och i deras första gemensamma skapelseprocess, skapade de nästa nivå av änglar och gudar/gudinnor. Dessa själar var också äkta ljus.

Vid något tillfälle fick ärkeänglarna en idé om att skapa fysiska former för själar som önskade det – det var ursprunget till DNA och delarna till kroppens byggstenar. Inom DNA:t fanns fotoner, vilka hela tiden absorberade och utstrålade det ljus som producerade kroppar med kristallina celler som innehöll kosmisk medvetenhet och har förmågan att leva i vibrationen i de högsta himlanivåerna.

Så småningom var det några själar vars gärningar sänkte dem från ljuset, som använde sin fria vilja att nedgradera DNA :t hos nya, mindre erfarna civilisationer. Förändringen skapde tyngre kroppar med DNA som innehöll elektroner, vilket har mycket mindre ljus och vibrerar på en mycket lägre frekvens än fotoner. Minskningen av ljus orsakade motsvarande minskning i dessa civilisationers medvetande, hjärnfunktion, och livstid. De förlorade all kunskap om sin Början, deras försvagade kroppar var sårbara för sjukdomar, och deras temperament inkluderade rädsla och alla dess negativa bieffekter såsom grymhet, girighet, ilska, smak för makt, orättvisa, utarmning, kluvenhet och hat – hat är inte motsatsen till kärlek, det är frånvaron av kärlek och ljus. Detta är villkoren för tredje densitetens civilisationer.

Det är inte så att inga kroppar på Jorden, inte har fotoner, och i atmosfären finns det en kvantitet som är ofattbar. Men elektroner är dominanta i den stora majoriteten hos er befolkning – det är därför de sackar efter i andligt och medvetet uppvaknande – och genomgående i  er värld – det är därför ni har elektriska och elektroniska apparater och betalar för att utnyttja dem istället för att ha fotoners ”fria” energi. Vägen att höjas till nivåer där fotoner överstiger elektroner är genom ökning av ljus i det kollektiva medvetandet.

Energi är neutralt. Det är den tankeform som är knuten till energiströmmar som är positiva – med ljus eller negativa – utan ljus. Formerna är skapade via varje varelses tankar, känslor och handlingar, och kollektivt så bestämmer de en civilisations densitet, eller andliga och medvetna utvecklingsstatus. Det är en universal definition på energi; den andra är massa, eller platsen av en massa, och de två behöver nödvändigtvis inte gå ihop. Det är därför som Jorden; en 5D själ både andligt och medvetet, kan vara i initialskedet av 4D platsmässigt och de flesta av hennes invånare är på 3Ds utvecklingsnivå. Djur och växter absorberar mer ljus än de flesta människorna; för tillfället så varierar människors ljus från att vara briljant till att nätt och jämt hålla kroppen vid liv.

Varje människa och varje ting i er värld avger vibrationer i överensstämmelse med sin forms medvetna nivå, och det är bestämt utifrån mängden av ljus från varje. Atomerna i livlösa objekt – exempelvis fotboll, nagel och stol – har minimalt medvetande, med undantag för kristaller och guld som har en hög nivå. Medvetandenivån i jord är högre än sakers och så är det med sniglar, maskar och kortlivade insekter; högre på skalan finns de insektsarter som har en högt utvecklad hierarki och klart definierad inre system.

Växtriket har en hög medvetandenivå. Träd har intelligens och känslor som få människor ens skulle  kunna tänka sig och sträcker sig långt bortom de ekollon som vet hur det ska bli en mäktig ek och hur äpplekärnorna ska kunna bära frukt. Små blomfrön vet sin färg och om de ska blomma en säsong eller blomstra om igen, och igen. De generellt sett osedda, och därför okända själar i det Deviska kungariket, som arbetar hand i hand med alla i Naturen, är också långt framskridna, medvetet och känslomässigt.

Människor och andra högt ordnade i djurens rike har den högsta nivån av medvetande – instinkt, intuition, minne, förmågan att lära sig och resonera, och den vidaste bredden av känslor – men bara människor är utrustade med samvete och Skaparens gåva av fri vilja. Fastän alla levande varelser och varje sak tjänar ett syfte i alltings utvecklingsprocess, är det människans population som bestämmer takten.

Medans alla andra livsformer på Jorden fungerar inom sina respektive naturliga riktlinjer som är i harmoni med Naturen, kan människor välja att agera bra eller dåligt, att beakta samvete eller ej, och deras kollektiva val bestämmer civilisationens utvecklings status.  Då mänskligheten utvecklas via ljus i andlig och medveten medvetenhet, så gör också alla andra former det på planeten, och den kollektiva vibrations strålningen höjer hela världen. Och, då en värld höjs, blir livet mycket lättare och glädjefullt. Det är bara i tredje densitetens låga vibration som en civilisation skapar alla de hinder som är födda ur negativitet.

Älskade bröder och systrar, vi vet att ni önskar dramatiska förändringar till det bättre och att det ibland känns som ett steg framåt, ett steg bakåt. Er media betonar den ”storslagna” filmens nedslående drama istället för den myriad av framgångsrika prestationerna i samhällen, städer och länder runtom i världen; och reportrar känner inte till de viktiga utvecklingarna ”utanför kameran”. Om ni kunde se världen som jag ser den, skulle ni bli förbluffade av framstegen, motgångarna ni mött och övervunnit, lärandet – er ihågkomst!! – som ni har bemästrat! Vi hyllar er, ni ljusbärare på Jorden i främsta ledet, och omger er med villkorslös Kärlek.

Kärlek och Fred!

Susanne Ward

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

suzy@matthewbooks.com

Du gillar kanske också...