Meddelande från Agartha via Inger Noren, 6 mars, 2022

Agartha

Var hälsad. Det var länge sedan vi talades vid och nu tycker vi att det är dags att lämna en lägesbeskrivning av det vi ser på ytan.

Mycket är förutbestämt har vi förstått och i det kan vi inte ifrågasätta något, men denna missuppfattning angående Ukraina är utom all förståelse. Att människor kan leva i detta land utan att ha en aning om vad som sker under näsan. Det är obegripligt.

Nu däremot kommer det undsättning från ljuskrafterna, det vill säga Galaktiska Federationen som neutraliserar alla vapen och i synnerhet kärnvapnen. Det går inte längre att se på hur folket blir bedraget och utnyttjat till att hata varandra som i sin tur föder krig. Det blir inget nytt världskrig. Det är förbjudet.

Vi i de inre världarna i Jorden är verkligen bekymrade över det vi ser, men vi vet även att det kommer att stabiliseras mellan folken i Ryssland. Det blir ett återtagande av land till de som tvingades fly landet innan kriget utbröt. Många kommer att återförenas och det blir en nation som kommer att leva tillsammans i fred. Det är inte enbart Ukrainas befolkning som kommer att återförenas, utan även i andra länder vars diktatorer har hållit människor isär, blir det ett sammanslaget land och som berikar alla i världen.

Det är stora händelser som snart inträffar på Jorden och de flesta människor har inte förstått att Jorden är på väg till en högre dimension. Många har visserligen vaknat och insett att allt detta som händer nu måste ha en speciell orsak, men de flesta är väldigt ovetande.

Vi är som sagt bekymrade här i Agartha men vi vet också att det kommer att bli en tid som inte är alltför långt bort i framtiden för harmoni och fred. Då kommer vi att gå upp på ytan för att träffa våra kusiner och det är verkligen något vi längtar till. Vi älskar och hyllar er för er uthållighet.

Agartha, vi från de inre världarna i Jorden

Med stor tacksamhet i kärlek, ljus och sanning. JAG ÄR

You may also like...