Plejadernas Höga Råd av Sju via Daniel Scranton, 2 oktober 2016

 

Plejaderna

Medvetenheten tjänar er väl

Vi är det Plejadiska Höga Rådet av Sju och vi är glada att erbjuda er våra ord av visdom.

Så länge ni är medvetna om något, påverkar det er inte på något negativt sätt. När ni blir medvetna om en vibration, en tanke, ett mönster, ett beteende eller något annat så tjänar medvetenheten er mycket väl. Och det viktiga för er att veta är att när ni väl blivit medvetna behöver ni inte ordna någonting. Ni behöver inte förändra eller förvandla något alls.

Allt ni behöver göra är att dyka in i den medvetenheten. Att vara medveten låter er uppleva vadhelst det är, och om ni kan uppleva vadhelst det är ni är medveten om utan dömande, utan undertryckande och förnekande, då har er medvetenhet tjänat er väl, och ni kan gå vidare.

Idéen om att ni måste göra något kommer från era sinnen. Men om ni istället kan sitta med det ni upplever, tillåter det, andas i det, behöver ni inte fortsätta uppleva den känslan, den tanken eller det beteendet.

När ni är omedvetna om att något är igång inom er då har ni anledning att vara bekymrade. Många av er vill veta vilka undermedvetna föreställningar ni har, vilka blockeringar ni har, vad som sitter fast i er, och orsaken till att ni vill veta är att ni är omedvetna. Det enkla sättet ni kan bli medvetna om allt som påverkar er är att känna efter i ert utrymme.

Känn er kropp, känn ert energifält, känn ert chakrasystem. Gör det därför att medvetenhet håller er närvarande och för att det bara är genom er medvetenhet ni kan skapa något nytt. Det är bara genom er medvetenhet som ni medvetet kan skapa något. Det ni är omedvetna om skapar för er, och det skapar undermedvetet för er.

Er medvetenhet om och er uppmärksamhet på något oönskat eller lågfrekvent inom er kommer inte att skapa en oönskad upplevelse. Er medvetenhet kommer att föra den energin genom er, skapande utrymme för er att sätta något i dess ställe, medvetet och avsiktligt.

Så, var medvetna. Checka in, känn efter vad som sker inom och runtom er så ni kan vara de effektiva skapande varelser ni föddes att vara.

Vi är det Plejadiska Höga Rådet av Sju, och tycker mycket om er alla. Det var allt.

Source: Awareness Serves You ∞The Pleiadian High Council of Seven | Daniel Scranton’s Channeling

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...