Saint Germain via Davey, 23 mars 2022

 

Saint Germain via Davey

23 mars 2022

Att söka ert Hjärtutrymme, Kärleken inom er och det Stora Avslöjandet

Hälsningar älskade. Det här är St Germain som talar genom denne, för första gången i offentlig kanalisering.

Vi bönfaller dem av er som kan få kontakt med oss att söka vår vägledning i dessa tider av stort tumult, eller den stora stormen, som många av er kommit att känna den. Men detta är faktiskt i sanning det stora avslöjandet. Titta inom er, kära ni. Gå djupt in i helgedomen i ert hjärtas själva kärna.

Åh, älskade, om ni bara kunde se er själva, och känna er själva, som ni i sanning är i detta Heliga utrymme. Många kallar detta utrymme det Heliga Hjärtat, eller det Höga Hjärtat, men det är ert Hjärta av Hjärtan, kära ni. På denna speciella plats kommer ni att hitta all den visdom, all den balans, all den sanna förståelse som så många av er så desperat försöker hitta utanför er själva.

Kära ni, kom ihåg att ni befinner er i en holografisk konstruktion. Ett spel utformat för er, och detta är det stora avslöjandet. Den tid då slöjorna faller och ni verkligen förstår, inte bara er skaparförmåga, utan också ert förvaltarskap av er själva och den verklighet som projiceras för er. När detta blir avslöjat för er och ni verkligen känner detta, och vet detta som de sanna mästare ni är, kommer ni att minnas er själva som den sanna gnistan av den enda Skaparen från vilken allt har kommit. Den tiden, eller rättare sagt, den punkten, närmar sig mycket snabbt nu.

Frekvenserna hos denna planet och det planetära medvetandet som helhet når nu sådana nivåer att all den gyttja och allt det skräp som legat dolt i tusentals år, kommer upp för alla att se. Var inte rädda för detta, kära ni, för likt en projektorlins, som måste hållas ren, ser ni först inte gyttjan som projiceras på skärmen framför er. Och så är det med det här.

Och vi kanske, i sanning, skulle kalla det Stora Avslöjandet för det Stora Utredandet, för allt som fått er att projicera disharmonin ni ser i den yttre världen reds nu verkligen ut och flyttar ut ur er i ett förbluffande tempo.

Så detta är varför vi, bland många orsaker, ber er att vara mycket tydliga varje dag med att stabilisera er i sanningen av sanningar i ert Heliga hjärtcenter. Vi ber er göra detta dagligen, och det är verkligen viktigt för er att utöva konsten av att överlämna er till den Kärlek ni finner i ert Heliga Hjärta. Inbjud er själva att sammansmälta med den, att bli den. Och med den känsla ni känner i denna sammansmältning använda er andning för att expandera denna sammansmälta kärlek in i er fysiska form.

Detta är mitt budskap till er idag. Men jag skulle vilja avsluta med att verkligen fantastiska saker är på väg, och jag vet att vi använt ordet snart lite för ofta för vissa, men om ni kunde veta det vi gör är det verkligen snart. Det stora utredandet och de stora avslöjandena och den stora glädjen är på väg till er snabbare än många inser.

Här har ni nu ert val, kära ni. Ni kan välja att fokusera på det skräp som reds ut, eller ni kan välja att fokusera på den stora sanningen. Den återupptändning av era hjärtan och de många glädjeämnen som lavinartat kommer in i era liv, och de många välsignelser som kommer er till del, som ni bett om så länge, kära ni. Ni förstår, kära ni, det handlar alltid om ett val. Vi ber er att fokusera på sanningen, fokusera på kärleken i era heliga hjärtan. Var den kärleken, sammansmält i den kärleken, och därifrån kan ni leva i den glädje som ni är, medan ni bevittnar avslöjandena, men alltid vet och lever den riktiga sanningen, vilket är att oavsett vad, så är kärlek, glädje och sanning allt som existerar. Allt annat är bara artificiella konstruktioner, tillfälligt genererade av er på grund av den disharmoni som nu reds ut. Vi älskar er alla, kära ni. Vi är med er. Vi stöttar er varje dag. Kalla på oss när ni behöver oss. Vi står redo att tjäna och överlysa er vid behov. Jag är er St Germain alltid och för evigt. Vi älskar er.

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...