Meddelande från änglarna genom Ann Albers, 19 januari 2019

Meddelande från änglarna genom Ann Albers 19 januari 2019

 

När jag skapade er såg jag framför mig att ni skulle leva ett liv i kärlek, passion och glädje. Jag föreställde mig er som lyckliga. Jag föreställde mig hur era relationer skulle vara av ömsesidig respekt, tillit och upplyftande. Jag föreställde mig att ni skulle hitta glädjerika sätt att uttrycka er på och att alla era behov skulle bli tillfredsställda. Jag skapade till och med olika universum för att arbeta tillsammans, och jag föreställde mig detsamma för er. Då är frågan, varför nöjer ni er med något mindre än detta?

Jag känner naturligtvis svaret… ni har glömt att ni föddes ur mitt eget hjärta – kärlekens hjärta – och att ni lever i mig. Ni har aldrig förlorat er anslutning. Ni kan inte avskiljas från mig mer än en våg kan avskiljas från havet.

Jag finns där för dig i varje ögonblick för att vägleda dig mot det ditt hjärta verkligen önskar sig. Inom mig har jag skapat änglar som förkroppsligar olika sidor av min kärlek på ett rent sätt – beskydd, läkedom, sanning och mycket, mycket mera – så att ni lättare ska kunna relatera till min kärlek och höra min vägledning. Änglarna, liksom ni, lever inom mig. De skapades för att bistå er i denna vida värld.

Änglarna uppmuntrar er att drömma era drömmar, och vägleder er i att vidta mått och steg för att förverkliga dem. De lever för att varsamt styra er bort från obehagliga tankar och uppfattningar som drar till sig obehagliga verkligheter. De viskar vänliga tankar och inspirerande idéer till er så att ni kan dra till er det ni verkligen söker efter. De älskar er till och med när ni inte älskar er själva. De är förkroppsligandet av min kärlek till er, och de är skapade för att påminna er om att ni är älskade och vägledda.

Stanna upp ett ögonblick och fråga dig själv, ”Inom vilka områden i mitt liv nöjer jag mig med mindre än det jag önskar mig?” Befinner du dig i en karriär du inte älskar, i en relation som tar din energi, i en ekonomisk situation som inte upplevs som ett överflöd, i en kropp som inte sjunger av glädje över att leva…

Kära ni, så många av er lider. Genom er och i er upplever jag ert lidande, ty vi existerar som ett, tillsammans. Jag vill att ni ska ha så mycket mera. Jag vill att ni ska uttrycka det som ger er glädje, dansa med människor som delar ert sinne, med vilka ni kan känna att er ande är fri. Jag vill att ni ska känna överflödet i min skapelse och känna min levande kärlek i varje cell i er kropp. Jag vägleder er ständigt mot denna verklighet. Jag sänder er oupphörligt denna kärlek och läkedom.

Strömmen av godhet som försöker forsa genom era hjärtan, sinnen, kroppar och liv är konstant, oupphörlig och evig… men ni kan antingen öppna upp för den genom att tänka på det som är gott, eller blockera er från upplevelsen genom att fokusera på de omständigheter ni inte tycker om.

Kära ni, fokusera med all viljestyrka i ert sinne och med all kärlek i ert hjärta på de verkligheter inom er som ni vill uppleva i er yttre värld. För det är inom er som ni kan finna min kärlek när som helst.

Käraste, nöj er inte. Sök inom era sinnen och era hjärtan. Fokusera med viljestyrka och kärlek på det ni verkligen skulle vilja uppleva. Lämna detaljerna till mig och mina änglar, så kommer vi att vägleda er uppåt och bort ifrån era icke kärleksfulla omständigheter, in i en vidsträckt, kärleksfull och passionerad tillvaro. Ha tillit.

Jag älskar er. Jag är er. Tillsammans är vi ett.

Översättning: Sara

You may also like...