Mike Quinsey kanaliserar sitt högre Jag, 26 januari, 2018

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

26 januari, 2018

 

Det verkar vara uppenbart att de Mörkas strid för att hålla kvar någon som helst makt över Jorden uppnådde nya nivåer, när man försökte förstöra Hawaii och Japan. Men deras kärnvapenanordningar blev hindrade från att fungera, i enlighet med order från Ljusets Styrkor, vilka kontrollerar händelserna på och utanför Jorden. Med all säkerhet har ett stort antal människor som har arbetat mot befolkningen på Jorden, blivit arresterade och placerade där de inte längre kan åsamka besvärligheter. Det är en upprensningsexercis som slutligen gör de Mörka oförmögna att ingripa i de förändringar som har placerat Jorden på Ljusets väg, på väg till frihet och överflöd. Mycket ligger redan på plats för att kunna påbörjas när väl ordern ges och redan nu håller de Mörkas aktiviteter på att saktas ner för att minska på deras förmåga att förorsaka fördröjningar.

Saker och ting kan inte återgå till händelser så som de var före 2012-markeringen, dessa tider är nu förbi och kan inte längre återvända tillbaka till det som var normalt i den gamla cykeln. Ni befinner er långt på väg in i den nya cykeln och har nu fullständig uppbackning av Ljusets Styrkor, så saker och ting kommer att fortsätta framskrida för att bli bättre för samtliga. Utåt sett befinner sig världen i kaos, men så som ni börjar se, förbereder mycket av det som görs bakom kulisserna, vägen för ett stormsteg framåt in till Den Nya Tidsåldern. Ert tålamod kommer att bli väl belönat och inom kort borde ni få se de första tecknen på välkomnandet av de förändringar som är förknippade med etablerandet av en fredlig nation, där människornas välmående ligger i främsta rummet. Detta har långt i förväg blivit planerat och över hela världen väntar nya uppfinningar på möjligheten att få bli introducerade. Det blir en tid då de negativa krafterna har kuvats och är oförmögna att förhindra att de avsedda förändringarna ska kunna äga rum.

Varenda själ som är av Ljuset bidrar till att framstegen görs, genom att förbli positiva och genom att sprida Ljus och Kärlek. Det är den starkaste kraften i Universum och kan inte ytterligare hindras eller fördröjas. Redan nu har vibrationerna börjat öka märkbart och i och med att de gör det, har det en verkan av att minska de negativa energiernas makt. Det är uppenbart att mycket av detta kvarstår i de länder som har befunnit sig mitt uppe i krig, men med hjälp från era ET-vänner kan detta rensas ut och ersättas med lugn samt med fridfulla energier. Alltsedan ni passerade 2012 är nu sådan hjälp tillåten och ni kommer att bli förvånade över hur snabbt gynnsamma förändringar kan åstadkommas.

Fastän ni kanske ännu inte kan se de många uppenbara förändringarna i förhållandena, var försäkrade om att ni redan har fått hjälp, såsom ett slut på alla chemtrails. Havens och oceanernas föroreningar är en annan stor utmaning, men ni måste först visa er positiva avsikt att skrida till ett ansvarsfullt handlande, genom att påbörja er egen utrensning. När ni väl har kommit igång, kan vi sedan hjälpa er och vi har teknologier som långt överskrider dem som ni har och det kommer överhuvudtaget inte att ta någon verklig tid att återställa kvalitén och renheten i era vattendrag. Livet och växtligheten i haven kommer snabbt att återgå till idealiska förhållanden och från och med det förväntas Människan att sätta stopp för alla handlingar som tidigare har varit orsaken till överdriven förorening och skadlig åverkan. Restaurerandet kommer att bli dagens bud, både till havs och på land där ödeläggelse har ägt rum, genom att ni under flera års tid har ignorerat konsekvenserna för era gärningar.

Moder Jord kan hantera mycket som behöver göras för att slutligen återställa sig till det ursprungliga ofördärvade tillståndet. Men man skulle kunna säga att allting måste börja med er, eftersom ni ska återta ert ansvar för att Jorden ska kunna underhållas, samt för alla livsformers välmående. I och med att tiden går, kommer ni med all säkerhet att förväntas visa upp er avsikt att hjälpa till med att återställa Jorden till sin ursprungliga status. Lägg under tiden fokus på hur ni visualiserar att förändringarna ska äga rum och vilka resultaten ska bli. Bekymra er inte över uppgiftens storlek, eftersom ni kommer att få hjälp och med goodwill kommer ni att uppnå betydande resultat mycket snabbare än vad ni nu inser eller kan förvänta er. Tiderna då ni var tvungna att kämpa för att uppnå resultat är förbi och hjälpen väntar på er gällande alla de förändringar som ni föreslår och som står i Moder Jords, samt hennes människors intresse. Såsom ni måste vara medvetna om, så är det mycket som väntar er, vilket har hållits tillbaka av de Mörka, men som nu kan börja släppas ut.

Ett stort ansvar ligger nu hos alla er som är Ljusarbetare, man skulle också kunna säga att er tid nu har kommit för att använda de färdigheter och den kunskap som ni har för att lyfta upp Jordens människor. De gamla energierna har fortfarande en viss inverkan, men håller sakta på att förlora sin kraft för att hindra den pågående utvecklingen till den Nya Tidsåldern. Steget är bestämt och överallt på Jorden svarar många själar på väckningssignalen att börja använda sin kunskap och förmåga att börja förverkliga det ”nya”. Om ni bara hade er panorama-utsikt gällande vad som ägde rum, så skulle ni veta att stora saker var i görningen, på väg att manifestera det som ni alltsedan länge har väntat på.

Tålamod har alltsedan länge efterfrågats, i och med att ett antal utlovade förändringar fortfarande väntar på att bli manifesterade. Ni Jordens befolkning lever inom en tidsförvrängning, som avsiktligen var menad att kvarhålla er i ett tillstånd av behövande, att bli förnekade att få gynnas av förändringar som i hög grad hade kunnat lyfta upp er livskvalité. Men ni kommer inte att förnekas detta och många uppfinningar står redo att med kort varsel få bli introducerade. Det finns så mycket som står redo och som ögonblickligen kommer att övervinna de många problem som ni dagligen är tvungna att hantera. Med tiden kommer er livskvalité att förändras bortom igenkännlighet och de gamla restriktionerna håller redan på att tas bort. Mänskligheten måste omstruktureras så att det blir en större jämlikhet mellan er alla och det innebär en lika fördelning av det största välståndet, vilket åtnjuts av en sådan liten procentdel av människorna. Var försäkrade om att era behov är väl kända och att den oproportionerliga distributionen av välståndet i sinom tid kommer att förändras.

Det finns flera avancerade civilisationer som följer er utveckling, men hittills har vi inte varit tillåtna att ”ingripa” med er fria vilja, men alltsedan ni passerade skiljelinjen har saker och ting förändrats. Hjälpen för er måste tillåtas inom vissa gränser, i och med och när omständigheterna så tillåter. Förändringar kommer inte att tillåtas överväldiga er och kommer att matas ut på ett vettigt sätt och vid en ändamålsenlig tidpunkt. Förändringarna är emellertid på väg och inget ingripande kommer att tolereras och varje gång kommer hela operationen att följas av dem som övervakar aktiviteterna på Jorden. Er fria vilja är fortfarande av högsta betydelse men ävenså kommer den inte att tillåtas fördröja eller förhindra det som redan har kommits överens i egenskap av en nödvändighet för Mänsklighetens framåtskridande.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Mike Quinsey – Channeling his Higher Self – 26 January 2018 – Sananda

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...