Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 28 maj 2016

Anglarna Ann Albers

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 28 maj 2016

 
Vi älskar de många sätt ni har till sammankoppling på er planet jorden. Vi älskar ert Internet, era telefoner och era datorer. Vi ser dem som underbara medel för att dela kärlek, information och inspiration. De erbjuder er tillfällen att omfamna olika åsikter och lära er om andra kulturer och ideologier som skiljer sig från era egna. Er teknologi gör att ni håller kontakt – inte bara med vänner och familj – utan med hela er mänskliga familj.
 
Men, som med allting annat i er värld, kan teknologi användas för att lägga till kärlek till era liv eller för att distrahera er från den. Det finns tidpunkter när sammankoppling med världen är en handling av kärlek och glädje – ett sätt att upplyfta er själva och varandra. När ni använder er teknologi för dessa syften blir den ett färdmedel för det Gudomliga.

Det finns dock andra tidpunkter, när ni använder teknologin för att undvika kontakt med er själva, er inre visdom och kärleken i himlarna. Det finns tidpunkter när den blir ett verktyg för att sprida negativitet och hat. Så fråga er själva idag, “Hur kommer jag använda denna mycket vackra teknologi i mitt liv? Kommer den att vara ett redskap för att tjäna kärleken och lägga till kärlek i  mitt liv, eller kommer den att vara en distraktion från det samma?

Kommer den att användas för att dela rädsla och negativitet eller för att sprida meddelanden av hopp och inspiration?

Njut för all del av er teknologi, kära ni! Den speglar de inre kungarikena av energi i vilka all kommunikation är möjlig. Glöm dock inte att ni har tillgång, inombords, till betydligt mer än vad som är möjligt via ert Internet. Periodvis måste ni ta er tid att koppla ner er från er teknologi så att ni kan återkoppla med er själva och Källan.

Använd er teknologi som ett redskap för sammankoppling. Använd dess välsignelser. Men kom ihåg att det även finns ett djupare, sannare sammankopplande som ni alla längtar efter. Sträva efter att finna balansen där…mellan det mänskliga och det Gudomliga och ni kommer att njuta av det bästa av båda världar.

Gud Välsignar Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

You may also like...