Meddelande från Änglarna via Ann Albers 29 maj 2021

 

Meddelande från Änglarna via Ann Albers 29 maj 2021

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Var försiktiga med er själva. Det är intensiva tider på er planet Jorden. En mäktig kraft av kärlek strömmar in på er planet just nu och den väcker upp allt som en gång var stagnerat, släpper allt som en gång var stoppat och trycker på mot alla väggar i ert motstånd mot kärlek.

Denna kraft av kärlek katalyserar det massiva uppvaknande som mänskligheten kollektivt har bett om. Ni återföder er själva, och födseln kan antingen vara en härlig upplevelse av överlämnande eller en tuff process av att driva er förbi motståndets smärtor.

Du kan känna denna födelse på många sätt. Du kan komma att tänka annorlunda om vad du vill eller vem du vill vara. Du kan känna utbrott av känslor – djup kärlek eller plötsliga tårar av ilska eller frustration. Du kan ha fysiska tillstånd som plötsligt verkar avslöjade och läkta. Dessa starka vågor av kärlek rensar dig – själ, kropp och själ – från allt som inte längre tjänar dig så att du kan bli och uppleva mer av det du verkligen vill.

Tänk på ett frö. Det ligger vilande i den mörka kalla jorden hela vintern. Det ligger nöjt i sitt skal fram till våren. När solen värmer jorden och regnvattnet sipprar in i skalet rör sig kraften och livets Källa in i fröet och driver det att gro. Grodden växer inom begränsningarna av sitt skal tills att äntligen dess önskan om expansion skjuter ut mot skalet. Det som en gång skyddade är nu begränsande. Livskraften inom den här grodden kommer att tillkalla en mäktig energi för att kasta det resistenta skalet åt sidan, så att det kan växa till allt det är avsett att vara.

Så blir också en larv som en gång var nöjd med att krypa på marken plötsligt tvingad att fästa sig upp och ned på en växt, snurra en kokong och överlämna sig till sin egen process av död och återfödelse. Livets kraft och Källa är impulsen som styr det. Livets Källa växer och expanderar till något större inom den. Så småningom blir kokongen som en gång skyddade den begränsande. Fjärilen måste utöva en mäktig kraft för att nå förbi motståndet från sin tidigare säkerhetsfilt för att bli allt som den är avsedd att vara.

Din moder jord är inte annorlunda. När hon rör sig i sitt eget hjärta och själ, skakar hon, och plötsligt spricker skorpan och den heta magman inifrån hennes slående hjärta kommer upp till ytan och skapar nytt land, ny jord, nytt liv och nya möjligheter för alla som lever på henne. En mäktig kraft krävs för att övervinna skorpans motstånd för att möjliggöra skapandet av nytt land. Det skulle inte finnas något liv på jorden utan denna process.

En mamma känner att livet rör sig inom henne. Så småningom får barn och mor en impuls, och båda måste ge upp till sammandragningarna för att möjliggöra förlossningen.

Även ni upplever impulserna från kraften och livskällan inom er själva. Många av er känner en önskan eller impuls att prova något nytt. Vissa av er känner uppmaningar och impulser att göra saker som ni länge har skjutit upp. Vissa av er känner längtan och impulsen att bara vila och koppla av. Några av er känner impulsen att älska sig mer genom att göra hälsosammare och lyckligare val för sig själva. Du kan ha en impuls att gå en kurs, städa din garderob, ta en tupplur, förändra din karriär, ändra dina relationer, skapa bättre gränser, dela ditt hjärta med kärlek, gå bort från en situation med en medvetenhet om hur den en gång fungerade som ett skyddande skal från vilket du växer bortom.

Ögonblick för ögonblick ger dig denna kraft och Livskälla inom dig impulser att ta det vänligaste, enklaste, hälsosammaste och lyckligaste nästa steget på din väg.

I den grad du överlämnar dig till dessa naturliga impulser för att skapa en mer kärleksfull verklighet för dig själv i varje ögonblick, kommer du att må bättre. I den grad du motstår dessa naturliga impulser för att skapa en mer kärleksfull verklighet för dig själv just nu kommer du att känna dig sämre.

Medan de flesta av er lärde sig att känslor som inre konflikt, stagnation och ilska är resultatet av oönskade förhållanden i den yttre världen, skulle vi vilja dela ett mer kraftfullt perspektiv med er:

Alla negativa känslor kommer från att motstå de kärleksfulla impulserna som försöker vägleda dig mot vad du – du själv – har bett om.

Frågan är inte, ”gör omvärlden det lätt för dig att känna dig älskad och kärleksfull i ett givet ögonblick” utan snarare ”Tillåter du dig själv att känna dig älskad och kärleksfull i ett givet ögonblick?”

Du lärde dig till exempel att skylla dina inre konflikter på den yttre världen. I verkligheten är all inre konflikt resultatet av att ditt sinne är i konflikt med ditt hjärta i ett givet ögonblick. Ge dig själv tillstånd att lyssna på ditt hjärta. Anta att du vill ha ett nytt jobb. Du känner att du ska leta efter ett jobb, men du vill vila eller ringa en vän. Källan leder dig till vila eller att ringa din vän. Ditt sinne säger att du ska agera. Överlämna dig till ditt hjärta. Kanske kommer du att slappna av och höra din vägledning när du vilar. Kanske när du ringer till din vän får du en idé eller ett tips om hur du hittar det perfekta jobbet. Överlämna dig till livets kraft som leder dig. Välj att lita på den utvecklande resan, i din vägledning och i perfekt universell timing.

Likaså har många av er lärt sig att skylla känslor av stagnation på yttre situationer. I själva verket är stagnation resultatet av att du tänker att dina känslor inte betyder något. De gör det. Bry dig om hur du mår. Välj en tanke eller handling som känns lite bättre varje gång du kan. Om du är ledsen kan det vara ett bra tröstande rop. Om du är upprörd kan du behöva ventilera på ett säkert och hälsosamt sätt. Det finns alltid nästa bästa kärleksfulla steg att ta. Gå in i ditt hjärta och nå det med din avsikt. Fråga, ”Hjärta hur kan jag bäst älska mig själv nu?” Att lyssna till ditt eget hjärtas önskan att må bättre skapar rörelse.

Dessutom har nästan alla ni fått lära er att skylla er ilska på andra eller yttre livssituationer. Du säger, ”Detta gjorde mig arg” eller ”De gjorde mig arg. Ändå, utan dess mänskliga etikett, är ”ilska ”samma kraft som får fröet att spira förbi skalet, fjärilen klättra upp ur kokongen, och din Moder Jord att bryta ut i en vulkan för att skapa nytt liv. Det är den kraftfulla pressen från födelsekontraktionerna, och det tryck du ibland behöver för att expandera, växa och ge dig själv tillstånd att flytta din medvetenhet till en snällare och mer kärleksfull verklighet.

Till exempel blir du arg på en person som kör felaktigt i trafiken. Naturligtvis gillar du inte detta beteende. Naturligtvis föredrar du vänlighet och känslighet, men varför ilskan? Varför inte bara rulla med ögonen och gå tillbaka och njuta av din bil? I det här fallet är ilskan en kraft som säger till dig: ”Sluta ge andra förare makt över din frid och ditt liv. Du ensam har kontroll över din vibration. Ta tillbaka dig själv. Ta tillbaka din makt.” Fokusera tillbaka på en underbar sång på radion, ett samtal med en vän eller friden i enheten och plötsligt är ilskan borta.

Du skulle nästan säkert vara arg på någon som ljög, lurade, förrådde dig, stal från dig eller misshandlade dig. Utbrottet av ilska säger: ”Naturligtvis vill du inte ha detta beteende i ditt liv. Gå framåt så fort du kan. Stå kvar på din mark om du måste. Tala din sanning om du måste. Vidta åtgärder för rättvisa om du måste, men ge dem inte ytterligare ett uns av ditt dyrbara liv, din uppmärksamhet och energi. Låt oss skapa bättre!” Ilska är en kraft som driver dig framåt till en vänligare, mer kärleksfull verklighet.

Kära ni om ni kan se på era känslor på detta sätt och inse att alla positiva känslor indikerar överlämnande till Källans kärleksfulla impulser, och alla negativa känslor indikerar ett motstånd mot Källans kärleksfulla impulser, då kommer ni snabbare att röra er i riktning mot er lycka, hälsa, frid, lugn, säkerhet, harmoni och resonerande förbindelser.

I varje ögonblick, oavsett vem som har gjort, eller gör vad i ditt liv, nå den bästa känsla du kan. Var snäll mot dig själv. Ta emot den hjälp du förtjänar när du behöver den. Lyssna på din kropp. Tänk på bra saker. Acceptera dig själv som du är. Älska er själva, kära ni, som ni vill bli älskade, för ni är alla värda det. Återkräv er Gudagivna kraft att vara lyckliga och skapa det liv ni verkligen vill, en vänligare tanke åt gången.

När du lär dig att överlämna dig till att vara snäll mot dig själv och göra det som är rätt för dig själv, blir de människor som har gjort dig orätt, de du fruktar och de du trodde hade makt över dig helt enkelt irrelevanta för dig när du rör dig framåt i ditt eget kärleksfulla liv.

Din vibration är vad som är relevant. Din glädje är vad som är relevant. Ditt förhållande till livets kraft och Källa är det som är mest relevant av allt.

Ni är inget mindre, Kära ni, än kraften som skapar världar som upplever sig själva i otaliga former. Ni är älskade. Ni får vägledning. Ditt unika perspektiv och dina önskningar spelar roll. Vi vill det bästa för dig av det du vill ha till dig själv.

Överlämna dig till de kärleksfulla, bättre kännande impulserna inom. Detta är din vägledda, nådefyllda väg till manifestationen av dina drömmar.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

— Änglarna

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...