Meddelande från Änglarna via Ann Alberts, 21 juli 2018

Meddelande från Änglarna via Ann Alberts, 21 juli 2018

Per Staffan 22 juli 2018

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Ni har hört det så många gånger, ”Var som ett barn för att komma in i himmelriket.” Barn litar på sig själva, innan de lär sig annat, De delar oskyldigt sina tankar. De rör sig mot vad som känns bra och flyttar sig bort från det som inte gör det. De älskar att dela sina gåvor med andra, och ändå ärar de sig själva. I ett naturligt tillstånd att vara, skulle ni också göra det.

Många av er har dock lärts ut ur ert naturliga tillstånd att vara. Ni lärde er vara försiktiga med livet eller att vara för förtroendefulla, i stället för att lita på era egna känslor och instinkter. Ni lärde er att censurera vad ni säger och analysera vad ni tycker. Ni lärde er att tolka människors ord snarare än att intuitivt känna deras sanningar eller lögner. Många av er har övertalats att inte driva era passioner utan vara ”ansvariga” istället för att svara mot sig själva.

Glädjande nog strävar många av er efter att återvända till ert naturliga tillstånd att vara! Ni strävar efter att leva, prata och agera mer autentiskt. Ni återansluter till era passioner och preferenser, oroar er mindre för att reagera på världen och mer för att svara på de subtila uppmaningarna i era egna hjärtan. Vi är begeistrade över er. Ni befriar er från världens villkorande och njuter av glädjen som kommer från att lyssna till er egen ande.

Var och en av er har ett internt styrsystem, som om det får fungera naturligt, leder er till en glad, riklig och kärleksfull existens. Ni behöver bara göra vad som kommer naturligt.

Först kan ni kanske inte ens veta vad som känns naturligt eftersom ni har blivit belönade för att göra vad andra vill och ”straffas” när ni inte gör det. Det kan ta tid att återansluta till ert eget hjärta.

Ta ett ögonblick nu. Sätt din hand på ditt hjärta. Andas djupt. Fråga dig själv, ”Hjärta vad vill du i detta ögonblick?” Lita på den första tanke, känsla, intryck eller ord som du får. Lyssna på den. Det är den fortfarande lilla Gudsrösten som stiger upp från dig!

Med tiden kommer ni att lära er att ”vara som små barn”, göra det som känns naturligt vid varje tillfälle, tala utan censur och med behaglig oskuld och lita på livets resa. Med tiden kommer ni att lära er att lyssna på det Gudomliga som det uppstår inom er, att röra er med era hjärtans rörelser och att lägga mer värde till er glädje nu, snarare än att offra den för uppfattad glädje senare.

Ni är alla oskyldiga kära ni. Uppmaningarna i ditt hjärta, om de är för en ny karriär eller en kopp kaffe just nu, finns där av en anledning. Lusten att prata med en främling finns där av en anledning. Din längtan och dina störningar finns där av en anledning. Var uppmärksam på dem. Vad som känns glädjande nu är glädjande nu. Det som inte känns bra nu är inte bra nu.

När du lär dig att uppmärksamma och lita på dina instinkter lär du dig att det Gudomliga har viskat inom dig hela tiden, ”jag älskar dig. Jag är här för dig. Jag är du.”

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.
– Änglarna

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...