Mother Mary via Ann Dahlberg, 19 april, 2018

Mother Mary

Torsdag 19 april 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Moder Maria och det har varit en lång prövning för er kära barn. Ni har fått testa alla era förmågor och ert tålamod har blivit hårt prövad. Ändå har ni så mycket att ge, förmågor inom er själva som ni inte har upptäckt än. Ni har ett outtömligt förråd i ert inre. Jag kan förstå att ni hisnar när ni upptäcker att inom er finns ingen botten. Det är som att dricka ur en bägare som hela tiden fylls på, av sig själv, likt magi. Jag kan förstå att det är svårt att tänka utom ramarna när ni hela tiden har blivit lärda att hålla er inom ramen. Saker utanför ramen har varit farliga, konstiga eller säregna. Inget för den vanlige gemene man, ty då hamnade man i ett utanförskap och grupptillhörigheten är viktig. Javisst är gruppen viktig men man kan ha en större vidsynthet och tänjbara ramar. Alla har rätt till en plats i gruppen och kreativiteten ska tillåtas att flöda, så länge ingen tar någon skada av det fysiskt eller psykiskt. Vi är gjorda för att genomföra under, för att forma och skapa vår värld, som vi vill ha det.

Inom er finns ingen botten, ni kan skapa ert liv som ni vill och det gör ni också utan att egentligen veta om det. Det är här medvetenheten kommer in, så fort ni har blivit medvetna om att ni skapar ert liv, så blir ni mer försiktiga i ert skapande. Ni lyssnar mer inåt på ert högre själv, ni får mer kontroll över era tankar. Ni låter inte era känslor övermanna er utan försöker känna in vad de egentligen vill säga, eller så är det bara dags att släppa dem. Man kan automatiskt reagera på äldre erfarenheter även sådana som man redan tagit lärdom av. En del av er har kanske redan börjat att omvandla gamla oroskänslor till positiva känslor som t.ex. förväntan eller glädje. Är inte det magiskt? Ni kan själva omförvandla era negativa känslouttryck till positiva. Kan ni göra det så kan ni göra så mycket mer. Ni kan förvandla ert liv till ett härligt kärleksfullt liv med oändliga möjligheter för dig själv och andra. Allt ni gör sätter avtryck i det kollektiva, allt du gör för dig själv, gör du också för andra. Ditt ”sanna själv” väntar inom dig. Det är många ”sanna själv” som väntar på att bli sedda och erkända för de, de verkligen är. Det är dags för maskerna att falla. De faller av en efter en och världen förändras lite för varje gång som en mask faller av och visar sitt rätta anlete.

Vi hör ihop kära barn på Jorden, vi hör ihop och vandrar på en ny väg nu, som leder till sanning och skönhet. Allt förvandlas och blir vackert i kärlekens ljus. Er värld står inför en ansiktslyftning, där skönheten åter kan slå sig till ro och njuta av de gåvor som det har fått genom att vara i sanningens och kärlekens tjänst. Res er upp kära barn på Jorden och ta tillbaka det som rätteligen är erat ”ER KRAFT”. Er kraft är stor mina barn, ni har en outtömlig kraft inom er. Sök er inre kraft och ni finner allt som ni har strävat och längtat efter. Kära barn, det är ni som förvandlar den värld som ni just nu lever i. Ni är de magiker som vi väntar på. Använd er kraft nu till att forma den värld som har vuxit fram ur era hjärtan. Drömmen är här nu för att förverkligas och det är ni som förverkligar den. Ni har mycket stöd och hjälp men styrkan till att genomföra detta, den har ni inom er.

Var i ert hjärta, låt denna urgamla visdom leda Er hem nu.

Jag älskar Er så mycket

Moder Maria

Du gillar kanske också...