Meddelande från Ärkeängel Raphael via Jahn J Kassl, 1 november, 2023

  
Meddelande från Ärkeängel Raphael
Jahn J Kassl 2023-11-01
Slutet blir en ny början! (Del 2)
Låt den som är redo komma!
Jag talar till er idag om början, om en ny början på Jorden, om återfödelse och en uppvaknande mänsklighet.
Älskade människor,
Jag finns nu bland er.
Jag är Ärkeängel RAPHAEL
Älskade människor, bli och var medveten om den tid då du andas in i verkligheten, och var medveten om den betydelsefulla roll du tar på dig och fyller idag!
Nu görs Jorden till en ny, och allt som inte längre är användbart, allt som består av de gamla komponenterna av föråldrade föreställningar och åsikter, kommer att tas bort.
Så lyder den Gudomliga kallelsen till allt liv på Jorden: Låt den som är redo för förnyelse komma! Detta inkluderar allt som lever på denna Jord och gäller i första hand den mänskliga rasen som nu reser sig, som håller på att bli medveten om sitt Gudomliga ursprung och som nu överskrider denna nivå av varande. Du är på väg att ta steget in i skapelsens femte dimension – och du kommer att göra denna förändring! Varje dag lyfter du dig själv ut ur denna matris, eller så lyfts du ut ur den med vår hjälp.
Den 5:e dimensionen är en ny och helt annan nivå – och detta är av stor vikt – det är en nivå bortom denna matris!
Den som bryter igenom den tredje och fjärde dimensionen når denna Guds skaparnivå, där allt manifesterar sig på några få ögonblick, på sätt som är ofattbara för dig.
Därför måste du vara redo i ditt inre, ren och renad, du måste vibrera i kärlek och arbeta med ditt ljus. Alla förberedelser som man ofta känner sig utsatt för utan att riktigt förstå den djupare innebörden, tjänar detta syfte.
De sista lektionerna
Din utbildning är omfattande och innehåller allt. För en sann Mästare måste behärska yttre omständigheter för sitt eget och för det högsta bästa.
Du är inne på det sista året av den tre- och fyrdimensionella densiteten, och du deltar i de sista lektionerna.
Den Nya Jorden, den nya mänskligheten växer först inom var och en av er. Du måste vara redo, då står livet till din tjänst och allt faller på plats.
Den Nya Jorden kommer att födas ur dig. Så fort du är fulländad inom dig själv kommer alla de yttre cirklarna också att fulländas!
Den Nya Jorden växer fram dessa dagar. Era hjärtan har burit detta frö inom sig i evigheter, och detta frö – det spirar nu.
Var i kärlek! Stanna i kärlek! Agera med kärlek!
Välj!
Vägen är den som beskrivs i detta meddelande, och det här är den mest direkta vägen till Uppstigning, till den femdimensionella Jorden.
Jordarna separeras! Du kan bara stå på en Jord med båda fötterna! Välj, ta beslutet och lev!
Du är i Guds händer – för alltid.
Med oändlig kärlek
Ärkeängel RAPHAEL
May be an image of 1 person

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *