Meddelande från Ashtar via Elisabeth Person, 19 mars, 2024

Jag kommer med ett budskap till lightworkers and starseeds. Jag är Ashtar Sheran och jag kommer med ljus, information om skiftet som sker på jorden.
När dessa nya pulserade sol vågor når jorden kommer energierna i din kropp ökas upp och hela din ljuskropp uppgraderas. Det sker ett stort skifte i din eterkropp.
När skiftet sker i din etermall vaknar mänskligheten upp till sitt sanna autentiska jag. Locket för alla lögner har släppts loss. Ditt sanna och autentiska jag håller en energi som är 4000 gånger starkare än den du var tidigare. Den är starkare än din integritet.
När denna eterenergi når moder jord tar den bort allt som inte håller den sanna kärleksenergin, den tar bort allt levande som inte har hållit tillräckligt höga energier kommer att lösas upp och föras bort till en annan planet.
Den nya energin som din ljuskropp har fått eller håller på att ta till sig är det kristallina ljuset. Just nu förkroppsligar många av starbeeings och lightworkers det nya eldiga ljuset.
Den nya energin gör att du står bakom dig själv och med ditt nya ljus på ett helt annat sätt. Du säger Nej, till det som inte håller din inre resonans. Du följer det obevekligt. Det finns nu inga lögner som kan passera ditt aura-fält och din eteriska kropp,utan att din ljuskropp och ditt hjärta kan bedöma var sanningen finns.
Det gör att du nu blir till fullo guidad av ditt högre jag. Du har skiftat utseende och går in i en högre oktav av pulserande energi som dessutom kan lösa upp alla tidigare lögner som kommer utifrån, planterade i system som var till för att hålla mänskligheten nere.
Alla dessa osanningar kommer till ytan, för att mänskligheten ska släppas fria. Ingen ska få leka med att stoppa kemiska ämnen i en naturlig kropp.
Där är inget fel på en person som under en längre tid har blivit utsatt och pressad att arbeta som en slav åt systemen. Inget är en tillfällighet alla möts ni alla för att era karmiska relationer ska lösas.
I ett tidigare liv har de personer du möter kunnat hålla dig nere, trycka ner dig, och använda dig som slav. Under solar ellipsen löses alla dessa karmiska bindningar upp.
Det är meningen att du ska stå upp för dig själv och din egen sanning inte tillåta någon dra nytta av ditt rena hjärta, och snällhet, din omtänksamhet att vilja hjälpa till. Du reser dig som fågel Fenix. Du sprutar eld! Som askan in i elden.
Gud och Universum tillåter inte dessa omänskliga beteenden av mänskligheten längre och alla system som håller våldsamma och förtryckande, nedvärderande inslag kommer att lösas upp rakt framför ögonen av mänskligheten.
Det är ingen trevlig syn att se och höra för alla människor kan relatera till denna nedtryckande och förnedrande känsla för du har levt upp emot 3000 liv och gått igenom alla djur och växter och natur. Lösningen finns i de fem elementen. Du vet hur de fyra elementen ska användas och hur du kan förändra allt med det femte elementet eter.
Eter har länge varit gömt för mänskligheten och när proton ljuset ökar luckras allt upp och påverkar våra kroppar för först förkroppsligas allt kristallint ljus för att sedan bli rent plasma ljus, men det är bara till för de riktigt tuffa som har riktigt stora uppgifter på jorden. Det är till för dig som går före andra och visar vägen.
Jag välsignar och tackar för er alla för att du står upp för mänskligheten.
Teleporterat av Elisabeth Persson 240319.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *