Sananda via Ann Dahlberg 27 april 2019

 

Sananda via Ann Dahlberg

27 april 2019

 

Jag är Jesus och jag kommer idag för att mana världens barn om att söka sitt inre ljus. Detta ert heliga ljus är det viktigaste som ni har. Det är essensen av det ni är. Det visar er vägen till er egen heliga port. Var inte rädda för att följa ljuset. Var inte rädda för att överge den här världens glamour som endast är en falsk förklädnad av glitter och vackra stenar, som faller sönder när man skrapar lite på ytan. Sök ert eget gyllene ljus, som står sig i evighet, och vars like inte kan återfinnas någon annanstans.

Ni är så älskade, kära människor på Jorden, och så väl bevarade i er Faders sinne, så inget ont kan hända er. Det är endast du själv, som bestämmer vilken röst du ska lyssna på. Rösten som uttrycker kärlek i allt den ser och hör, eller rösten som uttrycker rädsla och attackerar allt som kommer i dess väg. Vilken värld vill ni ha – en fridfull, kärleksfull värld, eller en värld full av rädsla och hämnd. Ni har möjlighet att välja, mina kära vänner på Jorden. Det är ert beslut som kommer att betona den värld ni väljer. Ett kärleksfullt beslut är att föredra om ni vill uppleva frid och villkorslös kärlek. Era tankar måste då fyllas av kärlek till det ni ser och hör, och släppa alla tankar på hämnd och hat. Dessa två tankar kan inte vistas i samma rum. Be ert Heliga själv att ta bort allt negativt i ert sinne, och låt ljuset lysa bort allt som är mörkt och rädslofyllt. När väl ert beslut är taget så har ni hjälpen där.

Jag, Jesus finns hos var och en av er som tar beslutet att bara odla kärlek. Räck mig ert mörker och era rädslor och de ska förvandlas till stoft vid era fötter. Ni behöver inte göra detta ensamma, ni behöver bara uttala er vilja om att ni nu vill följa ert ljus och sprida kärlek inom och utom er. Allt är redan förlåtet och din vilja att leva i kärlek är också din Faders vilja. Vi är alla ett och som ett är vi kärlek och allt som vi skapar består av kärlek. Det är i denna kraft som du är oövervinnelig och evig. Det är i Guds sanna kraft som din kraft blir fullständig. Det är i ljuset av din själ, som skapades av Gud, som din gudomlighet finns. För Gud delar allt med sina barn i kärlek, ödmjukhet och tacksamhet. Var viss om att ni alltid kommer att vara omhändertagna och älskade. Närhelst ni väljer att åter träda in i kärlekens rike, så kommer porten att öppnas för er. Ni kommer att få all hjälp som finns av Guds egna medhjälpare, för att ni ska kunna ta dessa steg tillbaka till ljusets och kärlekens rike.

Guds hjärta är stort och i ljus och kärlek tar han er alla i sin famn. Er Faders kärlek är villkorslös och evig. Han ser endast de gudomliga skapelser som ni är och såsom han skapade er. Känn välsignelsen och kärleken som strömmar från honom till er, genom oss från vår Faders rike. Känn kärleken som väcks i ert hjärta och hörsamma dess rop. Det kallar på er, det bultar på er port, det vill väcka er, så att ni förstår vilka ni innerst inne är. Ett kärleksfullt barn av Gud, en gudomlig varelse med unika gåvor. Gåvor som väntar på att få delas ut till var och en som behöver dem. Ni bär frälsningens sång i era hjärtan, och ni kan frälsa den här världen från mörker och rädsla.

Sjung er sång nu, kära människor på Jorden. Sjung er hjärtas sång, och låt den höras vida omkring. Låt den fångas upp av vinden så att den kan nå ut till när och fjärran. Frälsningen är här, frälsningen har nu startat och vi sjunger vår sång tillsammans. Från när och fjärran möts vi och tar varandras händer och sjunger vår sång om frälsning. Vår egen hjärtas sång av ljus och kärlek. Känn glädjen och kärleken som strömmar ut från alla era bröders och systrars hjärtan. Känn helheten av kärlek som omsluter er. I denna tanke har vi allt och vi är allt.

 

Gud välsigne er.

 

Min kärlek finns med Er för evigt.

 

Jesus

Du gillar kanske också...