Kollektivet av Uppstigna Guider via Caroline Oceana Ryan, 27 maj 2023

 

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

27 maj 2023

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Älvors Äldre, Änglalegioner, Årkeänglar och andra Gudomliga Varelser, kända som Kollektivet:

Högre Självet Talar

KOLLEKTIVET: Hälsningar vänner! Vi är väldigt glada att få tala med er igen idag.

Och som alltid bär vi med oss Ljuset, inte bara av detta Universum, av denna förbluffande era som ni befinner er i, utan av era egna själar och era kärleksfulla själsfamiljer.

Idag har vi ett meddelande att föra fram från det högre självet, och detta inkluderar var och en av er – det högre självet av var och en av er vill nu tala.

Och de vet vem som kommer att se denna inspelning, eller läsa det som ett skrivet meddelande.

Ni har skrivit in det i er livskarta.

Och de känner också till er ”framtid”, eftersom tid inte existerar för dem.

De är fullt öppna och fullt medvetna, och de vet vad det är ni upplever, alltid, tillsammans med vad ni beslutat att uppleva och lära er – var ni beslutade att växa och expandera innan ni återigen föddes in på denna planet.

Några av er för första gången.

Men de flesta av er har varit här förut, många gånger.

Så vi tillåter och begär nu att de kliver fram, de högre själven, och detta meddelande kommer från dem:

HÖGRE SJÄLVEN: Hälsningar, kära ni!

Vi är era högre själv aspekter, och vi är upprymda över att få den här chansen att tala med er på ett mycket öppet sätt.

Vi talar med er hela tiden – i er sömn och i er vakenhet.

Och ni känner våra inre knuffar och våra varningar – ”Nej, gör inte så”, eller ”Nej, det där är inte den bästa personen att bli vän med”, eller ”den bästa typen av jobb för dig”.

Och likadant, de knuffar som säger, ”Ja, det där är en underbar idé! Det är vad du kom hit för”.

Även om alla dagar inte är perfekta i relationen, eller den här typen av arbete, eller den här platsen att leva på – så är det i alla fall något ni skrev in, och vi hedrar det.

Nu vill vi tala en stund om livskartor, för de går absolut att förändra.

Ni kan revidera och förändra dem.

Om ni inte är så lyckliga över någon aspekt av ert liv – inte bara ”Det är lite besvärligt om jag inte har mycket pengar”, eller ”Det är jobbigt att jag kommer från en familj jag inte tycker om” – sådana saker – utan från synvinkeln, just nu, med dessa energier som flödar till Jorden, kommer ni till en plats där ni känner att ni bara kan göra mer!

Ni kan expandera så vackert, så kraftfullt, på sätt ni ännu inte gjort.

Och vi kommer att uppmuntra er att tänka större. Att inte bara tänka ”Ja, jag kunde tjäna mer pengar”, ”Ja, jag kan bli smalare och hälsosammare”,  ”Ja, jag kan göra det här eller det där”.

Utan att tänka i termer av, ”Hur kan jag bli gladare? Hur kan jag känna mig Lättare under min dag? Hur kan jag bli mer uppfylld?”

Så ni tänker inte så mycket bara på området av, ”Jag skulle vilja få en bättre materiell existens”, utan större än så.

Ni reflekterar över hur ni kan bli mer av Vem ni är i de högre sfärerna.

Delvis är det vi, era högre själv, och delvis är det kraften och närvaron av er egen förbluffande själ och aktiverade Ljuskropp, ert fulla medvetande, fulla medvetenhet och fulla manifestationsförmåga.

Om ni nu har dessa saker, litar ni, kära ni, då på yttre omständigheter för att ni ska känna er uppfyllda?

Vi säger, Nej!

Vi säger att yttre omständigheter kommer ur dessa saker, men dessa högre vibrationella förmågor beror inte av något förutom er glädjefyllda uppfyllnad, och vetandet om Vem ni är och firandet av det.

Att kliva in i dessa krafter som vissa kallar siddhas, vissa kallar Jedi förmågor så att säga, som andra bara kallar högre dimensionella förmågor.

Återigen – de är inte bara till för att framkalla yttre situationer!

De finns för att lyfta resonansen av er vibration och den av miljoner andra människors, bara genom själva er närvaro.

Måste ni gå ut och predika och tala om för människor hur de ska göra detta?

Det kan ni om ni vill.

Men er närvaro är så kraftfull och så vacker, vi kan inte tänka oss något mer underbart än att ni alla lyste upp så kraftfullt i Vem ni är, vetande varför ni kommit hit.

Så låt oss nu ta en titt på dessa livskartor. Vi kommer att kalla fram dem (ur Akasha-arkivet).

Tänk på ett område ni verkligen skulle älska att fylla upp med högre Ljus, därför att det alltid orsakat er problem.

Ni vet, ni väljer ett område (eller livsupplevelse) innan ni föds, som kommer att vara svårt för er.

Ni väljer ett område som kommer att tänja er lite.

Det är förmodligen något som varit utmanande för er i det förgångna.

Och ni väljer verkligen att återigen (i detta liv) träffa människor som utmanat er tidigare, vilket kan kännas mycket svårt.

Vissa dagar kan detta kännas som lite för mycket. Och det är förståeligt!

Bara tänk på en person, en situation, ett område av livet som – ni ”aldrig kunnat klara av”

Ni aldrig kunnat få till en plats av full medvetenhet, full Tacksamhet, fullt lugn.

Det håller er bara lite skakig.

Rita bara upp detta, och vi kommer att andas ut (på er livskarta) energin av de högre sfärerna, för att lyfta energin av det problemet till en högre vibration.

Och nu ser vi er livskarta skifta, och saker ljusnar. Saker och ting ljusnar!

Om ni skulle vilja hjälpa oss med denna process, då ska ni bara säga till det området, ”Jag älskar och accepterar dig precis som du är. Jag dömer dig inte.”

”Jag kommer bara att säga Tack. Ni har givit mig lite av mina största styrkor, även om jag knappast vet om det.”

Låt oss nu andas (högre Ljus) tillsammans på den delen av ert liv.

Och från där vi är i de högre sfärerna – om ni vill kan ni föreställa er att ni befinner er i Akasha-arkivet – låt oss bara andas tillsammans, andas ut högre Ljus till den delen av ert liv.

Underbart! Vi ser den nu gå upp i vibration, och detta kommer att också påverka er yttre upplevelse, om ni tillåter det.

Om ni fortsätter säga till detta svåra område – men ni kanske vill sluta kalla det ett ”svårt område” – men om ni fortsätter säga, ”Jag älskar och accepterar dig precis som du är”, så är det mycket bemyndigande!

Ni befriar er från det dömande som håller er fast, som om ni var handbojade, som om ni var kedjade vid de lägre vibrationerna i den delen av ert liv.

Det kommer att befria er från detta, det kommer att upplösa dessa kedjor.

Ni behöver inte ens kalla det en ”utmaning”

Nu kan ni känna ett skifte – även fysiskt, så väldigt lite, eftersom er vibration i det området har skiftat, och det påverkar alla andra delar av ert liv.

Underbart!

Nu vill vi bara säga till er alla, ni måste vara noggranna med vad de kallar egenvård just nu.

Dricka mycket vatten. Vila mer än vanligt.

Ni vet att nattens timmar flyger förbi, precis som alla timmar flyger förbi nu!

Ni vet att det kräver en del mod att vara på planeten i denna tid.

Inte minst på grund av dessa soleruptioner, de geomagnetiska utbrotten kan man säga, påverkar er på en mycket djup nivå.

De utmattar inte bara den fysiska kroppen, hjärtat eller sinnet, utan de tar er till en nivå ni inte upplevt sedan Fallet av den tredje dimensionen.

Och detta överraskar väldigt mycket det undermedvetna och överlevnadsinstinkten.

Så stilla er – använd lugnande musik, högre vibrationella toner av någon typ, trummande, meditation förstås.

Ni kan tala med oss när som helst.

Vi är bara alla era högre aspekter, det är allt!

Vi påstår inte att vi är ”annorlunda”.

Det är bara det att ni kan inte ha hällt all er själskraft in i er fysiska kropp, utan att den kroppen hade imploderat!

Så en god del av er blev kvar i de högre sfärerna, och den frekvensen är tillgänglig för er, kära ni. Den är inte dold, inte borthållen från er.

Vi är inte separerade från er!

Om ni vill att vi kliver in i era energier, säga bara till! Bara föreställ er det.

Det är allt ni behöver göra, att föreställa er det.

Och nu ska vi jobba en stund med att hjälpa er att frisläppa det mindre sinnet – det som hyser agg.

Det som känns avskilt från andra. Det som känner att vissa (goda) saker är svåra, och troligtvis inte händer.

Det som känner sig lite lämnad bakom, och har gjort så sedan barndomen

Så låt oss bara andas, tyst och fullt, in genom näsan med stängd mun … sedan ut genom munnen.

Då ni andas ut, då andas ni ut alla de gamla impulserna att tänka eller känna negativt.

Och under denna skogshimmel vet ni att det inte finns någon gräns för hur långt ni kan nå på denna vackra resa!

Underbart, kära ni!

Så vi sänder mycket Kärlek och mänga välsignelser.

Namaste!

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *