Matthew Ward via Suzy Ward, 1 februari 2023

 

Matthew Ward via Suzy Ward

1 februari 2023

 

Många själar fullbordar 3D karmiska lektioner, vågor av obehag, balans, naturens värde, djur: energi, vikten av mänsklig evolution, effekter av mörker, Ukraina, global ekonomi.

Men kärleksfulla hälsningar från denna station, detta är Matthew. Den dynamiska inledningen på gryningen för Jordens frihet från mörker visar några mycket svåra situationer, och det är orsaken till att många själar valde att vara här nu. Före födseln var de medvetna om vad som skulle hända vid ungefär den här tiden – precis som ni frivilliga var – och de skrev på själskontrakt och före-födseln överenskommelser i enlighet med detta.

Själar i hela universum visste att gudomlig nåd erbjöd en exempellös möjlighet att fullborda tredje densitetens karmiska lektioner i en livstid på Jorden istället för otaliga inkarnationer. De som ville dra fördel av detta unika erbjudande i sina kontrakt önskade långa liv och geografiska områden där svåra omständigheter och död skulle bli förhärskande. Kommande situationer kommer att uppfylla dessa kontraktsbestämmelser för de flesta, om inte för alla, som valde att fullborda sina lektioner, och därvid erhöll balanserade 3D-upplevelser och utveckling till den fjärde densiteten.

När individer uppnår sitt mål att övergå från fysisk till andlig livstid, jublar de i vetskap av att ha lyckats. Om döden före den valda livstiden hindrar personer från att uppleva allt de behöver för att uppfylla sina 3D-lektioner, kan de utvecklas genom att fullborda det som kvarstår med större lätthet under ett liv i andevärlden. Individer som behöver de svåraste upplevelserna får energi av starkare själar så att de kan bemästra sina valda lektioner. Och personer som uppnått personlig uppstigning till den fjärde densiteten och vilkas liv förkortas i korselden, så att säga, kan slipa på sina förmågor i utveckling och talanger under andelivet, för att berika och förhöja sitt nästa förkroppsligande i en 4D civilisation.

Kära familj, tillsammans med naturliga känslor av medkänsla och empati för människor som utstår stora svårigheter, vänligen tänk på att de som är mest påverkade upplever vad de valde i kontrakt och före-födseln överenskommelser så att de kan utvecklas. Och det är målet för varje själ i varje fysisk livstid.

Det skulle vara missledande att säga att ni kommer att gå smidigt genom de kommande månaderna. Andligt och medvetet är ni absolut väl förberedda för det, men de krockande energierna mellan ljusstyrkorna och mörkret i dess sista flämtningar kan påverka er liksom många andra, med vågor av trötthet, lynnighet och stunder av desillusionering eller till och med förtvivlan. Dessa episoder blir inte långvariga, och ni kan lindra dem genom att göra vad som alltid är välgörande, men inte alltid ihågkommet. Andas djupt och rytmiskt, drick mycket rent vatten och se till att sova tillräckligt mycket.

Vi har tidigare talt om värdet av balans i sinne, kropp och ande, och när ni befinner er mitt i energin från människors ilska, rädsla, sorg, förvirring och chock, så är balans er ståndaktiga allierade. Ni kommer att behöva försäkra alla som vill lyssna, att när kaoset upphör kommer världen att genomgå stora välgörande förändringar.

Av de otaliga sätten att upprätthålla eller återfå balans, är det bästa att vistas i Naturen. Ja, vi har talat om detta tidigare också, men vi måste kanske vara mer explicita angående naturens värde i ert allmänna välmående.

Som ett mikrokosmos av Jorden innehåller era kroppar alla planetens element, och genom att gå bland träden i parker eller skogar eller längs stränder eller på ängar, så blandas er energi med planetens. Detta håller era element väl intonade med och ert själs-själv i linje med kosmiskt medvetande. För att få starkast effekt av denna anslutning, gå barfota när väder och terräng så tillåter.

Att vara aktiv utomhus under soliga dagar är hälsosamt – att ligga overksam för att få solbränna är dock inte det – och, i motsats till vad Läkemedelsbolagen säger, så skyddar deras krämer inte huden, de är skadliga. Aloe gel fungerar bra. Naturliga medel är alltid bättre än syntetiska produkter som innehåller kemikalier som inte är kompatibla med kroppens kemiska uppsättning.

Att spendera tid med sällskapsdjur och boskap är mycket bra för balansen, det är det också att befinna sig i energin från vilda djur som rådjur, fåglar, ekorrar, kaniner och andra varelser i Naturen. De är mer känsliga för energifluktuationer än de flesta människor, och de absorberar automatiskt de höga vibrationerna i solens strålar – Solen är välgörare för Jorden och alla hennes livsformer. Effekten är uppenbar i vissa vilda djurs mindre rädsla för människor och i att medlemmar av en art gör sig vän med en annan arts medlemmar.

Människor som tror att djur bara agerar på instinkt och träning undervärderar dem kraftigt. Djuren är själar med en vidd av intelligens och känslor liknande människornas, men de har inte människans karaktäristik av känslor som hat, oärlighet, girighet, hyckleri, bedrägeri, förbittring eller hämndlystnad. Djur är multidimensionella och besöker i sömnen andra världar – vilket också människor gör, men de vet inte om det, men djuren vet det. Vissa har förmåga att tänka logiskt, känna fara och rädda liv, och husdjurens energi kan lindra smärta eller stress i deras mänskliga familjer. Då en civilisation avancerar gör själar i djurriket det också, och det är inte ovanligt att mänskliga själar upplever en livstid i en djurkropp.

Vikten av mänsklighetens relation med djurriket kan inte överskattas. Människans behandling av djuren, som också är Guds barn, är av största vikt i en civilisations evolutionsstatus.

Låt oss tillägga en bit historia här. När de djurarter ni känner till, för länge sedan fördes till planeten från Jupiter, där de blev utformade i enlighet med Gaias önskningar, låg verkligen lejonet och lammet sida vid sida. Djur och människor levde fredligt tillsammans, hedrade varandra som de suveräna gudomliga själar de alla var, och kände till deras oskiljaktiga förbindelse till varandra och planeten, och kommunicerade telepatiskt. Medvetna om att växter också är själar med nivåer av medvetande, var människor och djur tacksamma mot träd, blommor, gräs och allt annat liv i växtriket, för att de ger dem föda, skugga, skydd och skönhet. Kärlek och harmoni var grunden för livet i denna idylliska värld.

Sedan, i vetskap om den mycket viktiga relationen mellan människor och djur gällande evolutionen, överföll de mörka styrkorna – ett enormt, kraftfullt kraftfält av låga vibrationer som meandrar genom detta universum – detta paradis. Det ingjöt rovdjur-villebråd instinkten i djur och inpräglade i det kollektiva mänskliga psyket krigsmentalitet, brutalitet, och konceptet att djur är okännande dumma kräk. Människor började behandla varandra och djuren grymt, och det var början på planetens eoner långa fall från hög femte densitet till låg tredje, där den fastnade.

Vid en punkt i Jordens mer närliggande historia, relativt sett, gjorde vissa djur överenskommelser på själsnivå med människor för att bli deras näring i utbyte mot god vård under livet och en barmhärtig död. Emellertid är det bara under de senaste årtiondena som individer och grupper börjat följa sin intuition att kräva god behandling och humant dödande av mat-djur och att rädda och vårda vilsegångna, misshandlade och starkt försummade husdjur. Vi ser med glädje fler och fler människor delta i dessa ljusfyllda åtaganden.

För några århundraden sedan uppmuntrade de mörka krafterna dödande av valar, deras främsta mål. De vet att dessa själar var frivilliga till att bebo enorma kroppar så att de kunde förankra ljuset i oceanernas djup där mörkret inte kan utplåna det, och att artvidden av valar och delfiner är de högst andligt och medvetet utvecklade själarna på planeten. Det värmer oss i hjärtat att många grupper gör gemensamma ansträngningar för att skydda valar och annat marint liv, vilket inkluderar att ta sig an det enorma arbetet med att rena Jordens vatten från avfall.

Med kunskap om det trauma som skulle drabba djur som togs från sina familjer i det vilda, lade de mörka styrkorna fram idén om att det skulle vara god undervisning av befolkningen att visa upp dem i burar, och att träna dem att utföra trick skulle vara underhållande. En annan av styrkornas idéer var att dödandet av djur är en sport och att visa upp deras huvuden som troféer visar på beundransvärd skjutskicklighet. Och det påverkade människor att vilja ha elfenbensdekorationer och framlade detta nonsens om att vissa kroppsdelar av djur ökar virilitet.

Mörka styrkor var ansvariga för masslakten av bison, och genom det svingade de ett dubbel-eggat svärd. Bison var viktig för de infödda stammarna i Amerika, som, likt infödda befolkningar på annat håll, kände till deras oskiljaktighet från den Högsta Varelsen i detta universum och allt som existerar på Jorden. Styrkorna ville undertrycka denna kunskap och påverkade individer i regeringar att starkt minska antalet ”vilda, okunniga” ursprungsbefolkningar överallt. Det är ett steg framåt i upplysning att vissa ledare idag erkänner de fruktansvärda orättvisorna under detta mörka kapitel i Jordens historia.

Kära familj, det ljus ni utstrålar försvagar styrkornas inflytande och inspirerar befolkningen att ta längre och djärvare steg mot att upphöra med misshandeln av alla djur, återställa deras naturliga miljö, skydda arter nära utrotning, och att stoppa läkemedels- och kosmetiska företag från att använda djur för att testa deras produkter. Framstegen på detta område påskyndar utvecklingen av Jordens folk.

Då mänskligheten fortsätter avancera i andlig och medveten medvetenhet, så gör djuren också det. Alla dieter kommer att bli växtbaserade, det avslutar rovdjur-villebråd och matdjurs-kedjorna. När Jordens Gyllene Ålder står i full blom kommer människor och djurriket återigen att hedra varandra, och kommunicera telepatiskt när de lever tillsammans kärleksfullt, i samarbete och harmoni med hela Naturen.

”Jag är i en position av att veta att Matthews bedömning av Rysslands uppdrag i Ukraina är korrekt. Vet han när trupperna kommer att avsluta den Djupa Statens operationer i det landet?” Nej, det vet vi inte. Utomjordiska specialstyrkor i underättelsetjänster och Ryska militärenheter berättar för oss att de fortfarande hör talas om platser där barn hålls fångna, biovapen tillverkas eller lagerhålls, och adenochrome produceras. Energimässigt och pragmatiskt har mediernas falska information, som orsakat fientlighet mot trupperna, varit ett hinder mot deras framskridande. Det finns indikationer på att fakta inte kan undanhållas så mycket längre, och när dessa blir kända kommer energiförändringen att påskynda slutförandet av uppdraget.

”Håller den globala ekonomin verkligen på att kollapsa, eller är detta skrämselpropagande?” Vi vet inte vad som väckt den frågan eller andra liknande, så vi ska berätta vad vi vet. Ett flertal länder har varit bankrutt ganska lång tid, många andra står på randen till det, och nationella och personliga skulder kan inte återbetalas. Denna situation har två orsaker. Den ena är ren stöld utförd av ledare för vissa regeringar, den andra är subtil stöld utförd av Illuminati via banksystemet, lån- och investeringsorganisationer de etablerat och styr, som World Economic Forum, International Monetary Fund, Bank for International Settlements, Federal Reserve System och aktiemarknader.

I åratal har världshandeln utgjorts av datortransaktioner utan monetär grund, och det kan inte fortsätta. Det inte bara kollapsar under dess ohållbara vikt, utan dess avsikt baseras på mörkrets låga vibrationer, och dessa blir nu överväldigade av ljusets höga vibrationer.

Nationella ekonomier kommer inte att krascha abrupt och lämna medborgare med värdelös valuta. Planer finns för att undvika detta och minimera kaos medan det globala ekonomiska systemet genomgår en dramatisk förändring, och allt kommer att göras för att få övergången från det gamla till det nya så smidig som möjligt. Implementering och administration av det nya systemet kommer att utföras av hedervärda individer med visdom, moral, andlig integritet och affärsexpertis.

Älskade bröder och systrar, genom att bara VARA sänder ni ut ljusets höga vibrationer som hjälper till att lyfta upp de nedgångna, väcka de sovande och uppmuntra de nyligen uppvaknade. Ert förtroende för Jordens lysande framtid hjälper hennes folk att stå upp för sig under de transformativa månaderna framöver.

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar och stöttar er med den ojämförliga kraften i ovillkorlig kärlek.

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *