Meddelande från Mike Quinseys Högre Jag, 12 maj 2023

 

Meddelande från Mike Quinseys Högre Jag, 12 maj 2023

12 maj 2023. Mike Quinsey.

Utdrag ur en artikel av Uri Geller.

En karta som upptäckts av ryska arkeologer verkar bevisa att intelligent liv besökte Jorden för miljoner år sedan. En tredimensionell seriebild upptäcktes av professor Alexander Chuvyrov, i bergen runt Ufa, en stad 60 miles (100 km) öster om Ural, och avslöjade ett gigantiskt bevattningssystem.

Han insisterar på att sådan noggrannhet endast är möjlig med satellitteknik, även att stenplattan var maskinbearbetad och kallade den ”Kartan över Skaparen.”

Radiokolanalys tyder på att ristningen gjordes för 120 miljoner år sedan, och professor Chuvyrov tror att den inte kan ha varit mänsklig. Han ifrågasätter om ”Kartan över Skaparen” var ett slutgiltigt bevis på att vi har besökts av andra intelligenser.

12 maj 2023. Mike Quinsey.

Det finns inga verkliga tecken på att turbulensen på Jorden lättar så ni får bära konsekvenserna lite längre. Vi för vår del kommer att fortsätta att vägleda er för att hålla saker under kontroll och begränsa konsekvenserna.Under tiden bör ni fokusera på behoven hos de människor som lämnats i stort behov av hjälp.

Lita på resultatet eftersom det slutligen kommer att befria er från konsekvenserna av förändringarna, tillsammans med de som medvetet orsakas av länder som stödjer konfrontation. Folket är emot dem som har valt det sättet att kämpa mot förändring.

Mänskligheten reser sig mot de som ignorerar fredliga sätt att lösa problem, och när tillräckligt många ger ut positiva energier för förändring kommer det att hända.

Vi ser långt fram i tiden, men tidpunkten för händelserna kan komma att förändras beroende på vilken typ av energi ni ger ut, eftersom det är möjligt att skapa fred på detta sätt.

Moder Jord fortsätter att följa sin väg oavsett era aktiviteter men det skulle vara mycket lättare om ni alla arbetade för ett fredligt resultat.

Ingenting är omöjligt för er om ni kan gå samman och arbeta till ett specifikt program som också skulle påskynda framstegen. Allt verkar ganska uppenbart men skillnader finns baserade på rädsloförväntningar och bristande tillit.

Om ni bara kunde se vilka alternativ ni har och kollektivt ta ansvar för att få till en fredlig slutsats. Det kan göras men inte förrän hotet om ett världsomspännande krig är övervunnet, och en resolution fattas för att lägga vapen åt sidan som inte kommer att användas under några omständigheter.

Jordens folk har skiftat bort från att söka dominans över andra nationer, efter att ha insett att ni i grund och botten är Ett från ”Källan till Allt Som Är.” Ser ni inte hur meningslöst det är att engagera sig i krig, då ni i verkligheten inte vinner mycket på dem.

Var är era sanna ledare som väntar på att ta över planerna för ert sanna öde, eftersom de finns och är redo att prestera på bästa möjliga sätt för mänskligheten. Med tiden kommer ni att se dem resa sig för att vägleda er till en fredlig lösning.

De mörka är i sitt esse just nu när de närs av negativ energi. Förneka dem det och de kommer att förlora sin makt att genomföra sina planer för att kontrollera världen. Tro oss, de kommer snart att övervinnas när ni förnekar dem källan till deras makt.

Sök efter en fridfull samexistens tillsammans och lägg era olikheter åt sidan eftersom ni är En Mänsklig Ras.Se andra som era bröder och systrar för i verkligheten är det ingen skillnad mellan er alla. Ta hänsyn till deras övertygelser som är sedvanliga och ofta baserade på deras religion.

Religion är ett känsligt ämne eftersom många anhängare tror att deras är den rätta, och dispyter kan leda till våldsamma resultat. Det finns bara sanningen kvar i slutet av dagen och alla vägar kommer att leda till den.Det väcker frågan varför ni inte kan komma överens om att ha olika uppfattningar, med vetskapen om att ni alla söker svaren och att ni alla kommer till samma sanning i slutändan. Ni har era personliga sätt att erkänna sanningen och kommer att upptäcka att ni alla letar efter svaren på liknande eller identiska frågor. Era vägar kommer så småningom att mötas och det kommer att finnas ett erkännande av övertygelser som är gemensamt för alla religioner.

Lite tid återstår för de gamla lärorna eftersom ni med er expansion av medvetandet kommer att nå en punkt av full förståelse. Det måste vara så och det övervinner nödvändigheten av att ha olika tolkningar av vad som är er sanna verklighet. Ni måste ha hört uttrycket ”Ni är Alla Ett” många gånger, och när ni lär er sanningen om er existens kommer ni att acceptera att ni alla kom från ”Källan till allt Som är”.

Många av er vaknar upp till sanningen och utmanar med rätta de gamla föreställningarna. Ni upptäcker att sanningen har en kraftfull energi som inte kan ifrågasättas och står fast vid alla tidpunkter, och går igenom alla religioner. Med er större förståelse för Människans ursprung, kommer ni snabbt att inse att det i huvudsak inte finns någon skillnad mellan er. Vid varje given tidpunkt kommer ni att upptäcka att ni har upplevt de olika religionerna som en del av er evolution, och fått en förståelse som har ökat er medvetenhetsnivå.

Ni är på ett mycket viktigt stadium i ert medvetande som borde hjälpa er att få en större förståelse för meningen med livet. Det är verkligen inte en slumpartad affär som vissa tror och era liv har planerats noggrant för att hjälpa er att lyfta er själva till en högre nivå av medvetande. Håll dig lugn och vet att du är skyddad hela tiden och kommer att vara på god väg till ett framgångsrikt slutförande.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *