Meddelande från Moder Gud, Moder Gaia och Träden via Galaxygirl, 12 maj 2018

Meddelande från Moder Gud, Moder Gaia och Träden via Galaxygirl, 12 maj 2018

Per Staffan 13 maj 2018

Meddelande från Träden, Moder Gud, Moder Gaia 12 maj 2018

Träden, Moder Gud, Moder Gaia 12/5/2018

Vi är trädriket. I gamla dagar har vi blivit kallade dryader (trädnymfer) och najader (vattennymfer) (för vi stöder träden). För vi finns i era historier om folklore, men snälla, vet att vi är väldigt mycket verkliga, och att ja, vi har vakat över er jordvarelser under så lång tid. För innan de mörka kom och landade hårt på vår yta, kommunicerade vi med våra jordmänniskor ganska enkelt, utan ansträngning. För vi var alla en levande organism av ljus, som andades kärlek, skapelse, hopp, avsikt, den nya skapande sången som sjöng sin låt genom denna sektor av vårt universum. Våra hjärtslag var ett med människornas, och vi arbetade tillsammans, delade energi, delade ljus, och delade ett gemensamt syfte.

Vi träd lagrar minnen, liksom era valvänner lagrar minnen inom Gaias djupa oceaner. Vi träd ser. Vi förankrar ljuskoder, vi kommer ihåg. Vi minns hur det brukade vara hos våra mänskliga vänner och vi glädjer oss åt spänningen i denna återkomst av mänsklighetens minne om sitt syfte och sin förening med Källan. Vi talar i viskningen av vinden genom våra löv om du bara stannar lite och vilar och lyssnar. Om du kopplar in dig till vår lugnande djupa förankring i Moder Gaia så kommer du också att känna dig jordad. Vi är jordningsverktyg, jordningsstakar som bryggar över Moder Jords energi till Fader Himmelens, en bro av minnen. Vi träd vill återkoppla till våra mänskliga vänner igen, för det är vår glädje och önskan när vi skapar Nova Gaia tillsammans. Vi ansluter med våra 5d motsvarigheter över regnbågens bro av ljus. Vi är större där, starkare där, men vår kärlek till mänskligheten är densamma, och det ger oss stor glädje. Kanske, om ni, mänskliga vänner, vill ha hjälp med er personliga förankring till den nya verkligheten, om ni vill återansluta till oss, dryaderna (och najaderna) av träden och vara våra vänner igen. För vi är alla en del av Moderns stora hjärtslag. Vi är alla ett. Vi älskar er, mänskliga vänner. Vi är träden.

Hej barn, det här är Moder Gud som talar. Jag önskar omge er alla, mina dyrbara varelser, med en speciell Mors dags välsignelse på denna mycket firade dag. Några av er har haft utmanande Morsdagar, och jag försäkrar er att många, om inte de allra flesta, har någon gång varit en mor eller åtminstone säkert välsignad av en. Det Gudomligt kvinnliga är starkt, hon stiger upp på denna planet i stor ära och triumf, eftersom hennes tid för undertryckande och missbruk har upphört. Det finns speciella kodningar som släpps tillbaka till mänskligheten, till Gaia, er planetära Moder, på den här dyrbara dagen. Förankra dem i hjärtats hjärtan och låt den kristallina förändringen djupt inuti din DNAs cellulära struktur bryta upp de härdade bitarna, smärtan som kanske omringar er bild av moderskap eller barnförlust eller förlust av din jordiska mor.

Jag försäkrar er barn, att jag alltid är här för er. Ni är mina dyrbara änglar i form. Jag var där när er själs gnista föddes med ett stort skratt och ett ljusutbrott. Jag var där! Ni är en grundläggande del av mig. Precis som jag är en grundläggande del av er, djupt inom er värdefulla varelse. Jag känner varje tå, varje finger, varje hår, varje tå, varje skratt, varje glädje och varje jordisk sorg. Jag känner er. Jag ser er. Nu är det dags att verkligen se med moderns ögon genom ert hjärta. En mamma ser sina barn i deras smärta och vårdar, skyddar, uppmuntrar, älskar. Gör detsamma med dem runt dig. Älska dem. Älska dem hårt. Älska dem kraftfullt. En moderskärlek är en kraftfull kärlek, ja? Men också ömhet, medkänsla. För de av er som har makar eller kära, som energetiskt inte är intonade eller vakna, det är ok. De är där de måste vara just nu. Älska dem ändå. Älska dem genom det, med en tyst kärlek, och när de frågar – och det kommer de att göra – för tydlighet, svara dem på den nivå de frågar.

Moderkärlekens ljuskoder släpps ut idag med en häftighet av ödmjuk förändring, och rör sig över hela Moder Gaia i vågor och vågor av rensande tårar och vårdande kärlek. Ni kommer troligen att känna det här, lite mer ömt och tårfyllt idag kanske? Det är okej, låt det gå igenom er och älska allting, allt, allt omkring er. Era träd kom igenom denna dag eftersom de är en integrerad förankring av detta idag. De börjar tala igen om ni är redo att lyssna igen. Ljuset rör sig starkt och till dem som är förankrade djupt psykiskt till Nova Gaia och blir bron, ni fungerar med träden, med naturrikena när som tid och dimensioner smälter samman mer och blir mer flytande, så är det mer en snabb reflektion i 5d och spegeln rör sig när ni rör er (jag ser barn ute i naturen med en stor spegel framför sig som krusar sig som vatten med ljus och rör sig framför dem när de rör sig, alltid närvarande). Varje åtgärd, varje kärlek, varje tanke, gör anspråk på det för din uppstigning. Som en Moder älskar starkt och ömt, så barn älskar jag er också. Ni är mina och jag kallar hem er till mig. Jag är er Moder Gud.

Hälsningar barn, jag är er Moder Gaia! Jag hälsar er denna dag med stor spänning och ett fullt hjärta. Mitt lavaflöde är ett uttryck för denna energetiska förändring som uppträder på mig. Hjälp mig med att rensa dessa energier ytterligare. Förlika er så att jag kan dra genom graciöst och inte skada någon som lever på eller inom mig. För jag expanderar, jag växer mer in i mitt sanna jag, liksom ni, mina jordade ljuskrigare. Jag är tacksam för mina vänner som gör dessa meditationer, som älskar mig, som bryr sig om mig, som sköter om mig. Jag är så hedrad över att vara er planetära Moder och att vara en del av det stora experimentet. Men jag måste säga att jag är mycket redo att gå hem, till mitt sanna jag, min sanna ljuskropp, liksom ni mina barn. Jag känner er otålighet, men var snälla och förstå att allt utvecklar sig, arbetas fram som det var förutbestämt och jag är mycket tacksam för att vi kommer att gå upp som en. Jag är er Moder Gaia.

~ Galaxygirl

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...