Meddelande från Plejaderna – Den Universella Gemenskapen, 6 juni, 2023

Den universella gemenskapen

2023-06-06
Älskade Ni, vi hälsar er.
Den universella gemenskapen håller en expansiv ram av ljus runt planeten som stödjer er i att förflytta er in i en högre energetisk synergi med Guds medvetandetillstånd, som alltid har funnits i detta Universum. Jorden har hållits åtskild från detta högre frekvenstillstånd fram till denna tidpunkt. Nätverket av ljus som har befästs av vår gemenskap, är designat för att hjälpa ert nästa steg med omorientering av dessa expansiva förändringar. Dessa högre multidimensionella inställningar som innesluter planeten, har börjat förankra energetiska rötter genom Jordens magnetiska kärna.
Det finns speciella krafter av ljus som har befästs och förankrats under den senaste kalendermånaden, och de har inlett denna monumentala förändringsprocess, som har förändrat hur er Jord nu fungerar. Er planet har förändrat sin dimensionella projektion och håller därför en mer komplett fungerande kropp i linje och allians med det multidimensionella landskapet, i detta Universum.
Ett heligt fält av ljus sänkte sig ner på jorden under den senaste månadens cykel, vilket flyttade Jorden till en multidimensionell alternativ rymd av verklighet i Universum. Denna ompositionering tog planeten till en mer direkt total anpassning till det kollektiva landskapet i den Universella gemenskapen. Ni blir mottagna och bekräftade som vid en hemkomst.
Nu firas det när vi ser hur jorden förvandlas, förvandlas till att hålla de stora utrymmena av gemenskap. Planeten expanderar energetiskt i sin förmåga att ta en mer aktiv roll inom kollektivet, genom att öppna upp dess invånare till en högre vision av sig själva. Detta är en förutbestämd händelse, och vi har nu möjlighet att välkomna er i en helt annan ram av vår gemenskap än någonsin tidigare.
Samtidigt som detta händer genomgår era system en snabb transformation för att kunna omorientera sig till den enorma energetiska förändringen av er omgivning på planeten och i Universum. Denna nya arena kräver att era energetiska operativsystem ändrar sin cykels puls av vibration. Hjärtats elektriska system krävs för att fungera från en förhöjd frekvens. Du kan förvänta dig att det kommer att ske en serie av accelererade skiften inom era hjärtans heliga system, men även i tallkottkörteln, ländryggen (sacrum), ryggraden, hjärnstammen och kronchakrat. Denna första nivå med processer, är avsedda att göras av sig självt inom er, under den kommande tiden som leder till 2024.
Många av er blir förvirrade över hur denna transformation kan ske, medan ni har det intensiva dramat och kaoset i den 3:e dimensionens verklighet på er planet. Samt den otroligt intensiva turbulensen som för närvarande sker i alla samhällen på jorden. Förstå att det finns separata verkligheter som sker samtidigt på jorden. Dramat är en del av en alternativ verklighet, och denna intensitet kommer att fortsätta ett tag framöver.
De energetiska omvandlingarna som sker på jorden, sker i en annan alternativ verklighet. Båda sker och ni får bestämma vilka upplevelser ni väljer att anpassa er till, och vilken verklighet ni väljer att engagera er i.
Ni måste fråga er själva, vilken verklighet väljer jag att anpassas till? Ert fullständiga uttryck är er mänsklighet och heliga natur. Precis så som ni upplever er mänskliga aspekt, så upplever era Egos begränsningar den ”perfekta ofullkomligheten”, men ni har er heliga aspekt som är obegränsad i sin multidimensionella potential.
Den energetiska omorienteringen har förändrat er förmåga att fungera på en helt annan nivå, eftersom ni nu har mer tillgång till den multidimensionella verkligheten i era dagliga liv. Ni kan medvetet välja att anpassa er, leva, orientera er medvetet med denna förändrade arena. Det är en lärorik upplevelse då ni omorienterar er till denna högre nivå.
Ni ska återvända och anpassa er till er heliga Gudomliga aspekt av ljus. Ingen annan än ni själva kan sätta igång detta. Det har alltid varit planen. Detta är er ödesväg som ligger vidöppen precis framför er. Det är naturligtvis ett medvetet val att återvända till de heliga multidimensionella varelser ni är. Ni lever i en fysisk form, ni har en mänsklig komponent som är väsentlig för er i denna övergripande upplevelse, men ert öde är inte att stanna kvar i ert egos begränsning.
En energetisk arena finns för att ni ska kunna sammansmälta med er heliga natur, som är helt intakt strax bortom slöjan. Att dyka upp som en fjäril som kommer ut ur kokongen. En väsentlig aspekt av denna förvandling är att förstå och hedra ert mänskliga ego-sinne. Ha er mänskliga aspekt av kärlek, medkänsla och tålamod, när ni tar denna väg av transformation, och tillåta en naturlig uppenbarelse av ert högre heliga jag.
Det finns vibrationsinteraktioner, liknande en radiosändare som telepatiskt skickar ut till ert telepatiska centra, genom er Tallkottkörtel för en omorientering av era heliga sinnen. Ni blir kallade att anpassa er genom ert Hjärta för att medvetet öppna upp er för att ta emot er själva och få stöd, återanpassade av ljusets kraftfält som vi stadigt sänder till er.
När ni framträder som multidimensionella varelser, är er mänskliga aspekt avsedd att vara intakt och aktiv i ert dagliga liv. Ni kom hit för att ha den mänskliga upplevelsen medan ni vaknade till er heliga natur, i denna mänskliga fysiska form. Hela denna process är en viktig aspekt av ert uppdrag på jordplanet. Ni är förutbestämda att fortsätta att ha en mänsklig upplevelse så länge ni är i denna fysiska kropp. Detta har alltid varit planen.
När ni börjar processen med att återanpassa er till er heliga natur, kan er mänskliga aspekt växa på en annan nivå. Er heliga natur, ert högre ljus är gjort av en ren komponent av villkorslös kärlek. Denna kärlek ger näring åt ert mänskliga ego-sinne, och ger en lugnande frid för helande till den sårbara mänskliga aspekten. Denna aspekt av ren kärlek ger också en kraftig form av näring som ger kraft, och en ny känsla av styrka och helande till er fysiska kropp.
Ert hjärta är ert multidimensionella verktyg, en dörröppning för att komma åt er heliga natur. Kom ihåg att det här återvändandet är en återkopplingsprocess steg för steg, ögonblick för ögonblick. Ett ögonblick av att välja att anpassa sig genom Hjärtats multidimensionella verktyg, börjar förändra livstider med gamla cykler av begränsningar och självsabotage inombords.
Med stöd av den nyligen förankrade energetiska arenan kan ni lättare anpassa er, och överlämna er genom ert hjärta till er heliga komponent. Se den här processen som ett spännande äventyr för att utforska en annan aspekt av er själva. Ni går medvetet in i ett utrymme med en obegränsad potential! Ert hjärta, er heliga natur, kan spela rollen som ett aktivt stöd för er under hela dagen.
Orden, ”JAG ÄR”, gör aktivt anspråk på er heliga födslorätt i ljuset. När ni säger ”orden” skapar er unika frekvens av dessa ord en resonans i era hjärtceller, och det sker en naturlig omställningsprocess där. Cellerna börjar öppna sig som en blomma mot solen och svarar på essensen av ert ljud. Ert högre jags natur börjar anpassa sig genom er.
Vi presenterar ett heligt ljud för er: ENTAHNNN…(uttalas entarn) vilket fungerar som en nyckel till ert hjärtas dörröppning, till er plats inom denna heliga plattform inom er.
Använd det heliga ljudet tillsammans med JAG ÄR-orden, för att få större tillgång.
Det här är tiden för den egna uppståndelsen, detta är er uppvaknandeprocess, ert uppvaknande, ert aktiva medvetna val för omställningen av er plats i denna heliga Plattform i ert Hjärta.
Engagemanget från oss, Plejadianerna och hela Universums gemenskap, är att fortsätta att bevittna, samtidigt som vi håller ett vibrationellt ljus runt jorden. Vet att detta inte liknar någon annan process av engagemang som gjorts tidigare. Den rena plattformens frekvens av Ljus har förankrats, och kommer att fortsätta byggas på till slutet av detta år.
Använd! Ta emot! Vakna!
Vi ser er och uppmärksammar ert nästa steg på er resa.
Välsignelser,
Plejadierna
Kanal: Christine Day

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *