Peggy Black och Teamet 18 maj 2020

 

Peggy Black och Teamet

18 maj 2020

Ljuset som Mänskligheten Erbjuder

Vi är här och vänder oss till er då ni navigerar genom denna intressanta tid. Vad ni som kollektiv upplever är möjligheten att hedra er själva och varandra. Föreställningen om att de flesta av livets aktiviteter stoppas upp har sträckt ut varje människa.

Det är i detta utsträckande som er nya medvetenhet förs fram. De bekanta rutiner som alla har kallat normalt har blivit störda. Detta har avslöjat era styrkor och era svagheter, både som individer och som kollektiv. Det pågår en nedmontering av allt som ni tycker är normalt.

Det byggs upp ett tryck i det kollektiva medvetandet som gör att alla kommer att vakna upp till en ny verklighet. Detta är en mörk natt för mänsklighetens själ. Eftersom ingenting är detsamma, inget är fast, pålitligt eller stabilt. En enorm rensning sker och den processen får många att känna sig obalanserade, rädda, vilse, deprimerade, förvirrade och arga.

Det finns de som rider på denna energivåg, surfar på den här energin så att säga, medvetna om att det finns mer som ska avslöjas. Det finns de som, i likhet med er själva, har bett om att förändringar ska komma till den här verkligheten, de som är medvetna om de andra högre dimensionerna och verkligheterna. Många inser att detta är en extrem metamorfos för kollektivet.

Inse att förvrängda övertygelser och begränsningarna i det gamla paradigmet är på väg att lösas upp. Detta skapar mycket förvirring, avsky och ilska. Ledare delar många osanningar och skrämmer alla därför att de inte vet hur de ska hantera det som sker just nu.

Stoppandet av alla sociala aktiviteter har tagit bort alla distraktioner ni kan ha använt för att undvika att se på personliga och känslomässiga frågor. Vilken underbar situation ni har erbjudits – att få vara med er själva och era kära och komma in i ett utrymme av medvetenhet.

Många rör sig medvetet in i nästa dimension. Ni börjar bli medvetna om vad som är viktigt och värderat. Att uppleva ensamtid eller isolering har triggat fram många gamla frågor och mönster som ni nu medvetet kan släppa.

Vi observerar ökningen av ljus som mänskligheten just nu erbjuder. Ni gör jobbet. Människor tröstar varandra på enkla och fantastiska sätt. Hjärtan öppnas och nivån av kärlek flödar. Att stå kvar på en hjärt-centrerad plats är den säkraste och kraftfullaste platsen ni kan vara på.

Det är denna sammanhängande vibration som välkomnar energin i den högre dimensionen. Individer känner detta skifte. Det är subtilt men ändå djupt när det känns och bekräftas. Många människor bestämmer sig för att komma med nya svar på den gamla världens problem. Många människor vaknar upp till sina sanna multidimensionella själv.

De ser denna matris börja rämna. Många undrar när vansinnet och förvirringen ska upphöra. De börjar bli medvetna om hur mycket i obalans deras liv och kollektivet har blivit. De börjar förstå att de verkligen är skapare och kliver in i sin kraft för att skapa en verklighet som är livsuppehållande.

Det finns en medvetenhet om alltings enhet. Internet har erbjudit denna förbindelse ett tag, dock är det nu mer uppenbart att det bara är en länk. Ni, som gudomliga varelser, är avsedda att kommunicera telepatiskt. Det är en förmåga som för många kommer fram genom denna personliga isolering. Det finns andra förmågor och gåvor av hög kvalitet som många av er upplever.

Ni ser rörelse i ögonvrån; ni känner att ni inte är ensamma, att det finns en närvaro nära er. Många ser faktiskt energivågor och vibrationer på ett nytt sätt. Många har livliga drömmar om att gå eller vara aktiva i andra dimensioner.

Kollektivet har tyst skrikit om misshandeln av andra människor och av naturen. Kollektivet har i tysthet bett om att en ny mall för mänskligheten ska manifesteras, en mall eller matris som hedrar allt liv, en mall eller ett mönster där det finns ett band mellan människor, elementen och elementalerna.

Denna utveckling av medvetandet har begärts av alla kännande varelser. Den globala pausen, detta aktivitets-stopp, har gett mänskligheten möjligheten att låta förvrängningar helas, lögnerna som sagts sedan tidernas begynnelse, speciellt om att ni är maktlösa. Ni är inte maktlösa, ni är omåttligt kraftfulla. Ni har levt i ett energifält av omedveten begränsning. Emellertid firar vi att ni vaknar upp och kliver ur denna omedvetenhet in i ett fält av alla möjligheter.

Ha den sanningen nära ert hjärta och börja handla från er plats av personlig makt. Ägna tid åt att visualisera en ny verklighet. Använd er fantasi och pränta in i energifältet en verklighet som livar upp andra att frodas i. Uppmuntra andra att förstå deras personliga makt att skapa en ny verklighet. Vägled andra att hedra sig själva och andra. Stå kvar i vibrationerna av ett öppet kärleksfullt hjärta, det bemyndigar era visioner.

Var medvetna om dem som erbjuder rädsla, brist, jämmer och elände. Kom ihåg att när kollektivet känner sig maktlöst är det lätt att manipulera. Ni är omåttligt kraftfulla. Äg den sanningen och stanna i ert öppna hjärta med glädje och tacksamhet. Det är dessa känslor och vibrationer som tillåter er gå genom dessa svåra och utmanande förändringar.

Detta är ett kosmiskt uppvaknande. Ni har stöttning av de galaktiska familjerna, de himmelska och alla gudomliga varelser och mästare. Det som händer på er planet har hela universums uppmärksamhet och stöd. Jorden stiger upp till en högre dimension och tar er med sig. Fira.

Vi är här för att stötta och hjälpa er då ni rider på dessa vågor av stor förändring och transformation. Vi erkänner ert mod och er villighet att vara här i den här tiden för att förankra denna nya verklighet som kommer fram. ”Teamet”.

______ Månadens Tanke ______

”Vi observerar ökningen av ljus som mänskligheten just nu erbjuder. Ni gör jobbet. Människor tröstar varandra på enkla och fantastiska sätt. Hjärtan öppnas och nivån av kärlek flödar. Att stå kvar på en hjärt-centrerad plats är den säkraste och kraftfullaste platsen ni kan vara på.” ”Teamet”

©2020 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...