Michael Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 1 oktober, 2021

 

Förändringarna fortsätter och gör så ett bra tag till, det ena leder till det andra och så fortsätter det tills alla verkligen går åt samma håll. Det kommer såklart att ta tid att höja nivåerna i de länder vars befolkning fortfarande lever i fattigdom. Det måste förändras och det gör det, då de som känner med andras svåra situation får styrka och stöd i sina röster att tvinga de som har makten att svara med den ärliga avsikten att få saker gjort för att höja levnadsstandarden. Så mycket har varit fel så länge att det behövs stöd från världens regeringar.

Varje själ förtjänar att åtminstone ha det som behövs för ett bekvämt liv och en trygg plats där de är skyddade från livets härjningar. Viljan att göra gott måste komma från toppen och backas upp med agerande som visar en sann avsikt att höja standarden för framtiden. Var säkra på att ”folkets makt” kommer att tvinga regeringar att agera i tid om det behövs, då tiden är knapp innan saker blir mer akuta. För närvarade är det en tendens att de drar benen efter sig, och ju tidigare det blir ett offentligt erkännande av vad som behövs och det blir gjort tidigt, desto snabbare blir problemen uppklarade.

Numera måste ni ha insett att era framsteg övervakas av högre varelser, och när ni visar villighet att erkänna vad som behövs och sätter igång det med lite fart, får de ”tillstånd” att hjälpa er. Men de första dragen måste komma från er och vara realistiska inför storleken på de problem ni står inför. Ni har ett globalt problem som behöver en global respons och det bör få all hjälp om inte saker ska urarta och bli svårare att hantera. Ni kanske inte kan se framtiden som vi gör, och vi vet att Moder Jord blir mer aktiv i att sätta igång förändringarna som alla är en del av den allmänna upplyftning som behövs för att förbereda för nödvändiga ändringar.

Det är dags att se Jorden som en levande entitet och samarbeta på ett sätt som förbereder folk för de kommande förändringarna. Till att börja med behöver folk som lever vid kusten se över sin position medan havsnivån stiger, och flytta in mot land om det behövs. Ni bör få tillräckligt med varningar men det vore klokt att långt i förväg förutse hur förändringarna tar form. Ni har teknik som nu kan beräkna sådana händelser långt i förväg och ge folk gott om tid att flytta till säkrare områden. Kusterosion visar sig redan och farorna kan beräknas trovärdigt. Förändring är nyckelordet för Moder Jord och de kommer oavsett om ni är redo eller inte.

Förändringarna i attityden mot människor välkomnas då de är planetens livlina och regeringar är ansvariga för deras välmåga. Att kunna komma ut ur en så traumatisk tid som covid19 kräver skyndsamt agerande då så många liv har vänts upp och ned och lämnat folk i stora behov. Röster höjs för handling och regeringar ignorerar det med risken att om de fortsätter så blir det deras fall. Det är folket som håller framtiden i sina händer och om de vill ha en riktig förändring måste de sätta rätt folk att styra. Om ni ska övervinna hoten mot er befolkning och själva jorden måste handlingar komma igång nu då ni har en enorm uppgift framför er, den kan hanteras om ni har viljan och den positiva avsikten att börja ta i den nu.

Tiden i förändring kan vara mycket utmanande men i långa loppet så fördelaktig att ni helt klart kommer att se tillbaka på den tiden och säga att den var väl värt det. Det bästa är verkligen ännu att vänta och inte minst slutet på Illuminati som inte har den makt de hade. Jodå, de kan fortfarande ställa till problem då de ännu har lite makt och sina följare runt hela världen, men de har förlorat en avsevärd del av sin makt och det fortsätter tills deras hot helt har försvunnit. Då kommer ni att njuta av den ojämförliga friden och lyckan ni aldrig upplevt tidigare, så håll andan högt medan ljuset vinner striden.

En del av er kanske inte tänkt på att djuren också påverkas av förändringarna och det har redan knutits fantastiska band mellan dem som man normalt inte ser tillsammans. Till och med skrifterna förutsa en sådan tid när de nämnde att ”vargar ska bo med lamm”. Ja, förändringarna har börjat och ni ser dem om ni letar runt efter dem. Själar som nu inkarnerar är troligtvis av högre vibration och inte benägna att få sjukdomar som ni vanligen får. Poängen är att förändringarna snabbas upp och leder redan till ändringar som är fördelaktiga för alla människor. De kan inte stoppas och det bästa är ännu att vänta.

Ni finner intuitivt er egen väg till framtiden och låter den komma till er då ni inte vet vad den kan innebära för er. Med det följer att om ni koncentrerar er på vad ni tänker ska bli er framtid så påverkar ni resultatet. Eftersom få av er kan nå det förgångna och är omedvetna om de olika liv ni levt, känner ni egentligen inte ert sanna jag som kanske har haft hundratals liv. Med andra ord har ni redan gjort provisoriska planer för er framtid och ni rekommenderas att låta dem materialiseras. Ni vill förstås bli kvar på en väg som leder er till de möjligheter som ni behöver för att gå framåt så som var planerat.

Alla erfarenheter har ett syfte och i denna tid är de viktigare än någonsin, så era Vägledare är till hands som vanligt för att peka ut rätt riktning för er. Ni har faktiskt fått hjälp hela tiden för att se till att varje liv stödjer er evolution, om ni skulle missa att fullfölja planen genom att ni använt er fria vilja, får ni en ny möjlighet. Själar har kommit och gått från det ena livet till det andra i tusentals, om inte miljontals år. Så ni kommer att inse att i varje liv är ni bara en aspekt av det hela. Ni har fötts med förmågor och kunskap som ni behöver för att ta er fram i livet.

Kära Ni, detta är spännande tider för er alla även om ni inte kan se in i framtiden, eftersom de negativa entiteterna inte längre kan diktera er framtid och deras egen är avgjord. De är också på en lärande väg och får lika mycket hjälp som varje annan själ, och de har mycket att uppleva innan de kan gå tillbaka på Ljusets väg.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

You may also like...