Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 12 maj, 2018

 

Mycket händer på många olika nivåer och en del är så hemliga att fakta kanske aldrig kommer fram. Dessa situationer utvecklades på grund av benägenheten att konkurrera hos olika länder som försöker att leda vägen, särskilt då det gäller teknologiska framsteg. Tävlingen är att lägga händerna på avancerade teknologier som ligger begravda på olika ställen på Antarktis och under isen där, vilket skapar mycket mörkläggande och hemligheter. Hela saken är dock så stor att det inte är möjligt för ett land att hålla det hemligt särskilt länge. Ni fick via tidiga upptäckter veta att kroppar av mycket långa människoliknande varelser fanns begravda i isen precis som de var då de överraskades av en snabb nedfrysning. De var exceptionellt långa, längre än de längsta människorna som finns idag och är en separat ras från vad som finns idag. Upptäckterna har inte avslöjats för er och detaljer hålls avsiktligt från er. Med tiden kommer dock fakta att avslöjas, då hela saken är alldeles för stor för att helt hållas hemligt under en längre tid.

Rykten cirkulerar då det gäller sluttiderna som kommer tillsammans med Uppstigningen, och en del förväntar sig ”undergång” som skulle innebära slutet på allt. Förändringar kommer men de kommer att följa en logisk sekvens av händelser som kommer att säkerställa framsteg för alla. Av nödvändighet kommer en del stora händelser, vilka kommer att tillåta att de som har höjt sina vibrationer kan stiga upp. De är redo och skulle inte längre gynnas från att vara kvar i den lägre vibrationen av den nuvarande Jorden. Uppstigning är en automatisk process som är öppen för de som är redo. De själar som inte är redo kommer också att uppleva förändringar, och fortsätta sin utveckling vid en lämplig nivå som passar deras behov. De kommer att uppleva en ny cykel och med tiden kommer de igen få möjligheten att stiga upp. Det är ett korrekt och rättvist system som säkerställer att ni finner rätt erfarandenivå som hjälper er utveckling.

Ni är alla änglavarelser som har låtit era vibrationer sänkas så att ni kunde uppleva dualitet. Det är absolut inte första gången som ni har gjort så, eftersom ni tidvis sänds ut från Gudom för att uppleva form på många olika sätt, och ta er kunskap med er tillbaka till Gudom. Cyklerna fortsätter och Gudom fortsätter att expandera, men är redan ”Allt som Är” och på er nivå är detta svårt att förstå. Ni är odödliga och ett frö av Gud som glänser i energin som är den Högsta Gudskärleken. Ni är därför kapabla till så mycket mer än ni kan tänka er, och för närvarande är ni en blek återspegling av er sanna potential. Allt eftersom ni växer och går framåt kommer era färdigheter att gradvis komma till ytan och användas på många olika sätt på en stor skala. Försök att inte förneka er själva storheten som ni verkligen har och med tiden, kanske långt fram i tiden, kommer ni att bli de Mästare som ni verkligen är.

Generellt kan sägas att saker och ting går framåt såsom förväntat och förändringar är på väg att införas som att hela saken då det gäller omvärderingar (RV) kan äga rum. Det är det urgamla problemet att kunna välja rätt tid. Det är en stor förändring efter vilken många fler följer. Viktigt är att det kommer att medföra stabilitet och säkerställa att alla länder har samma möjligheter att gynnas. Det krävs fortfarande tålamod och det är värt att vänta på, eftersom att det kommer att bli en stor vändpunkt för hela befolkningen. Mycket arbete kommer naturligtvis att krävas, men när ni väl är på rätt väg så kan framstegen framfart inte stoppas och kommer att rusa framåt. Er framtid är i säkra händer och var säkra på att utvecklingarna övervakas av Ljuset högre krafter för att säkerställa en framgångsrik avslutning.

Otvivelaktigt så lever ni i kaotiska tider, men folk vaknar upp till sanningen och kräver förändringar och möjligheter i sina liv för att leva dem fullt ut. Mycket få är medvetna om vad som gömmer sig bakom kulissen och mycket sker för att lägga gynnsamma förändringar på plats. Det blir början på en ny era. Det gamla kommer att bytas ut och ni kommer inte längre kunna tvivla på att stora förändringar påbörjas som kommer att ge er möjligheter som hitintills har förnekats er. Förändringar är så närstående och var säkra på att under tiden har många av Ljusets källor arbetat för ert frigörande från de mörkas inflytande. Det ohejdade ökandet av vibrationer kan redan kännas av och det kommer att manifestera ett mer fredligt samhälle.

Ha tålamod och håll fast i er beslutsamhet att gå med Ljuset opåverkade av kaoset runt omkring er. Er framtid beror till stor del på er förmåga att förbli lugna och fredliga hela tiden. Ni kommer att lyfta er själva upp och bortom de mörkas alla försök att hålla er tillbaka. De håller för närvarande på att förlora sin makt mycket snabbt och med förlusten av finansiering av deras projekt så ligger de illa till. Detta har till stor del skett tack vare Ljusets krafters agerande, som nu har större kontroll. Fortsätt med ert arbete med fullt förtroende och vetskapen att ni är starkare än någonsin tidigare och väl skyddade.

Tack vare er nya förståelse av er historia kommer ni att kunna undersöka delar som har visat sig opålitliga tidigare, men kan nu gås igenom i ljus av nya tolkningar. Till exempel bevis på att jättar har existerat på Jorden har i stor utsträckning ignorerats och ifrågasatts. Upptäckten av så många skelett av jättar under de sista hundra åren har nu dock avslöjats, och dess existens kan inte längre förnekas. De har en plats i ert förgångna som pekar på att människan har genomgått många faser av fysisk tillväxt. I enlighet med er tidräkning så talar vi om tidpunkter som åtminstone är äldre än 10 000 år och säkerligen mycket längre tillbaka än så. Det förefaller att det har funnits en motvilja att erkänna existensen av jättar, men bevisen för dem kan nu inte längre förnekas. Sanningen då det gäller ert förgångna låter er få en större förståelse av er historia, som i sin tur är viktig för er förståelse av er framtid.

Ni har redan fått höra att en tid skulle komma då bara sanningen skulle existera. Den tiden har inte än kommit, men det finns bland er de första tecknen på det, med själar som önskar vara sanningsenliga. De finner det svårt att vara annorlunda än sanningsenliga hela tiden, då något annat går emot deras karaktär. Det kommer gradvis till alla själar då vibrationerna tilltar, men inte helt och fullt förrän efter en ansenlig tid. Det skulle dock hjälpa på er utveckling om ni försökte och ni skulle se att det inte är så svårt som det först kanske kan förefalla. Som ett barn har ni kanske fått skäll angående något och kände att genom att dölja sanningen så skulle ni få ett bättre slutresultat. Förändringar i människan äger sakteligen rum som kommer att leda till en mer omtänksam och kärleksfull syn.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och väg mot fullbordan. Detta meddelande kommer från mitt Högra Jag, mitt gudomliga jag, och varje själ har samma förbindelse till Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättare: Per Staffan

You may also like...