Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv, 1 juni 2018

Mike Quinsey- Kanaliserande sitt Högre Själv

1 juni 2018

Rymden omkring er verkar vara tom, men eftersom det finns många nivåer av existens är den faktiskt levande med många olika livsformer. Ni talar i termer av dimensioner för att lättare förstå detta, men i verkligheten glider en vibration mjukt in i en annan utan någon tydlig åtskillnad. Var och en av er är på er egen nivå som stämmer in på er nuvarande vibration. Ni når de högre vibrationsnivåerna med hjälp av er förmåga att projicera kärleksenergi som är av samma högre vibrationer. Genom att hålla kvar en konstant högre nivå kan ni utvecklas ännu längre, till den punkt då de är så höga att ni inte längre påverkas av de lägre vibrationerna omkring er. Det beror på att ju mer ni kan höja era vibrationer, desto bättre är ni skyddade av ert Ljus som är mycket kraftfullt. På era nuvarande nivåer skulle ni inte kunna stå framför högt utvecklade själar av Ljus om de inte sänkte sina vibrationer.

För människor är den största utmaningen att komma överens med deras egon. Många inser inte ens hur mycket deras handlingar dikteras av dem. Egot kan faktiskt ta över kontrollen och agera på uppdrag av Själv till den grad att det alltid sätter er i första rummet under alla omständigheter. Det kan kallas att vara ”självisk” utan hänsyn till andra människors behov. Man kan säga att då egot alltid sätter er först så har ni inget att invända mot att vara i den positionen. Emellertid, att sätta Själv först nekar ibland andra deras rätt till den upplevelsen, så om ni ska förändra omständigheterna måste ni ta hänsyn till andra då ni tar era beslut. När ni i sanning kan älska andra som ni älskar er själva, kommer ni att ha gått långt mot att kunna utöva Universell Kärlek. Kan ni nu förstå att verklig kärlek till era medmänniskor står högre än behovet av ett aktivt ego som sätter själv i första rummet.

Då vibrationerna på Jorden fortsätter att stiga ger det mer kraft till dem som arbetar i Kärlek och Ljus. Omvänt kommer de Mörka att förlora sin styrka och inte längre ha förmåga att lägga sig i mänsklighetens framsteg mot Ljuset. Många andra Varelser från de högre dimensionerna väntar på sin chans att hjälpa er gå framåt och få den Nya Åldern till varande. Evolutionära framsteg är er rättighet, ni har förtjänat den och den kommer att bli er tidigare än trodde var möjligt. Mycket är upplagt för att driva er längre in i den Nya Åldern, och det är en spännande tid att vara på Jorden. När ni ser er omkring kanske det inte verkar vara så, men från en högre nivå ser det ut som allt bara väntar på rätt tillfälle att introduceras. Det är viktigt att ni är ståndaktiga och fokuserade på ert mål och därmed hjälper detta att snabbare manifesteras.

I det långa loppet har ni inte förlorat något på att ha blivit tillbakahållna, då framstegen bara kan bli försenade. I den nära framtiden kommer ni att få börja åtnjuta en rad nya uppfinningar som håller på att göras färdiga för introduktion. Dessa kommer att göra livet lättare och ni får mer frihet att följa era egna önskningar. Det som kanske är mest välkommet av allt är att sjukdomar kommer att minska i omfattning tills de inte längre plågar den Mänskliga Rasen. Några åtnjuter redan bättre hälsa på gamla dagar, och risken för åldersrelaterade problem borde gradvis komma att tillhöra det förgångna. Det är märkbart hos en del äldre människor att de inte verkar åldras lika fort som andra. Det kan sägas bero på ett hälsosamt leverne och en tro på att sjukdomar och åldrande inte nödvändigtvis hänger ihop. Var medvetna om att er tankes kraft växer sig allt starkare och att ni har mycket större kontroll över era liv än vad ni inser.

Ni utvecklas mycket fortare än tidigare, och med tiden blir ni en mycket större själ än ni någonsin tidigare varit. Det är planerat så och har alltid varit ert öde, och många högre Varelser hjälper er att nå framgång. De Mörka har hållit er tillbaka och har försökt hålla er ”i mörkret” vad gäller era verkliga förmågor. Äldre själar, kan man säga, känner sig fram, men har erfarenheten som hjälper dem att höja sina vibrationer. De unga är de facto själar som har med sig större erfarenhet och kommer snart att vara mycket aktiva med att snabba på de framsteg som verkligen kommer att introducera några underbara nya uppfinningar för er. Ingenting kan längre stå i vägen för framstegen och sanningen kan inte döljas. Gör er redo för några förbluffande framsteg som är redo att presenteras.

Saker börjar förändras mycket snabbt på åtskilliga olika nivåer. Det är allt del av marschen framåt som ska ta er in i nya områden av förståelse som är nödvändiga som förberedelse för det som kommer. Kampen och striderna för att finna er väg genom virrvarret och motsägelserna som burits med från den tidigare åldern kommer snart att upphöra. Det kommer låta många acceptabla förändringar att ske vilka lyfter er livskvalitet. Ni står på randen till att dra fördel av er underbara prestation av att passera markören, medan ni initialt inte märkte några speciella förändringar. Det har tagit tid för saker att filtreras genom men många framsteg står redo och är väl värda att vänta på.

Kom ihåg, kära ni, att ni alla diskuterade er livsplan innan ni inkarnerade, och ni var medvetna om de utmaningar ni ställts inför. Ni höll med om att de låg väl inom er förmåga att uthärda dem, även om ni till en början inte lyckades. Var dock säkra på att ni alltid får en ny möjlighet att göra det bättre, och det finns alltid hjälp till hands för att komma framåt. Karma är inte på något sätt ett straff utan helt enkelt en möjlighet att övervinna misslyckade utmaningar, så när ni gjort det kan ni fortfarande gå framåt i er utveckling. Den omedelbara nyttan är att när ni rensat er karma kan ni fortsätta utvecklas då ni banar väg till de högre dimensionerna. När ni brutit er loss från de lägre vibrationerna kommer ni att vistas på en nivå där ni inte längre har någon karma att rensa.

Framtiden lockar på er och kommer att frisläppa er från all den negativitet ni blivit inblandad i. Som upplevelse har den hjälpt er i er utveckling och är mycket välkommen, och den gör det möjligt för er att hjälpa andra att följa i era fotspår. Ni borde aldrig behöva gå tillbaka till de lägre dimensionerna och kommer att finna frid och lycka i de högre. Ni skulle snart glömma de hårda tiderna ni upplevt och så småningom skulle de blekna bort. Som tidigare antytts går vissa själar gladeligen tillbaka till de lägre dimensionerna för att hjälpa kämpande själar att övervinna sitt dilemma och finna Ljuset. I extremfallet betyder det att inträda de nivåer där Ljuset knappast existerar, till den grad att uppgiften ofta läggs över på Änglavarelserna.

På ett sätt verkar tiden gå så sakta när det gäller framsteg, men bakom kulisserna sker så mycket som för framtiden till varande. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds Själv, och alla själar har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...