Mike Quinsey – Kanaliserande Sitt Högre Själv 14 december 2018

Mike Quinsey – Kanaliserande Sitt Högre Själv

14 december 2018

David Wilcock 2016-12-12. New Living Expo

Fyrtio utomjordiska grupper har baser på Månen och inuti Jorden och kallar Jorden – experimentet. De Sfäriska Varelserna dök först upp 1980-talet då en gigantisk Orb i Neptunus storlek hittades i vårt Solsystem, på väg mot vår planet, och den cirklade i sin tur runt dem alla. Runt 1999-2001 kom ett antal Sfärer in i vårt Solsystem, de har varit kvar sedan dess. I Australien i november 2015 hade det nya Flygplanet ”Aegis” ett massivt Draco Super Strålvapen ombord och de besköt med det en Sfär och fick det att glöda rött, men sedan riktade Sfären tillbaka partikelstrålen till Flygplanet varvid hela basen i Pine Gap sprängdes. Efter det skapades en ”flygförbudszon” runt Jorden.

Illuninati planerade för att attacken på Tvillingtornen skulle ske 9 november 2001 då det var Kristus födelsedag exakt 2000 år tidigare. Tvillingtornen rasade inom ett tiominuters fönster från det. Illuminati trodde att Sfärerna var återkomsten av Annunaki-gudarna som skulle rädda dem. Så de försökte neutralisera kraften i Bibelns budskap om att Jesus skulle komma åter efter 2000 år. Ryssarna kan bevisa att förstörelsen 11 september av Tvillingtornen utfördes med hjälp av ett litet kärnvapen som placerats ut av Kabalen. Putin är, om nödvändigt, redo att avslöja detaljer om ”falsk flagg-operationer”. Ryssarna har ett avancerat missil-system kallat ”Annexe” som inte kan spåras på radar vilket gör militär teknologi oanvändbar. David Wilcock kommenterade att tack vare det systemet skulle det aldrig mer bli krig.

Mayakalenderns slutdatum 2012 var när 100 mycket stora Sfärer med avancerad teknologi inträdde i vårt Solsystem – de kom i tre olika storlekar, stora som Månen, Neptunus och Jupiter. Sfärvarelserna är Alliansens Blå Fåglar och svarar inte på signaler om kontakt. De är 2,5 m långa och har en mänsklig kropp täckt med blå fjädrar, av vilka en del är lila och violetta. Ansiktet liknar en fågels men ögonen ligger närmare fronten, och de har en näbb som kan röras flexibelt och de kommunicerar telepatiskt. De verkar tillhöra samma grupp som förekommer i ”The Law of the One” som Ra, och där skildrar de sig själva som Bröder och Systrar av Soros och har kommit för att hjälpa oss. Blå Fåglarna gjorde ett avtal med Solens Väktare för att rensa upp i röran som de skapat. De har teknologi som får metall att expandera så att armering inte behöver användas, och när den slås av går den tillbaka till sin ursprungliga storlek och ombildas. De gav denna avancerade teknologi och kraft till Solens Väktare, inklusive en ENT oförstörbar apparat som är så liten att den kan sättas i en Drönare och användas för att till exempel flyga över och runt ett skepp och stänga ned det och stänga av alla back-upp system. De Blå Fåglarna byggde en barriär runt Solsystemet inkluderande Stjärnportaler, och den mörka Flottan låstes ute när den sattes upp. Så nu kan ingen komma in eller ut, inte ens kommunikationer.

Vi har redan teknologi att avsalta havsvatten, och pumpa det rena vattnet tillbaka till reservoarer, och skapa fri energi och vilket grundämne som helst i det Periodiska Systemet, allt det samtidigt. Vi har också teknologin att 3D-skriva vadhelst vi behöver, till exempel alla måltider vi önskar.

Den energetiska ”Händelsen” som innebär Uppstigning är vårt öde och väntar fortfarande på att ske, den kommer att transformera vad det innebär att vara mänsklig och kommer att vara en andlig upplevelse. Vår verklighet är på väg mot den 4:e densiteten och en ny Jord, och allt som vi har nu kommer fortfarande att finnas kvar där. Dock kommer de själar som är på en separat negativ tidslinje att uppleva Armageddon och därigenom uppnå andlig tillväxt.

Det Globala Galaktiska Förbundet av Nationer av alla huvudraser på Jorden är representerade, och de träffas på en planet utanför vårt Solsystem. Förvånansvärt nog har utomjordingar funnits på Månen i tusentals år.

SLUT PÅ UTDRAG

Då detta är mitt sista meddelande detta år vill jag säga att höjdpunkten varit den påverkan Blå Fåglarna har haft på Kabalen, som effektivt stoppats från att starta Tredje Världskriget, vilket varit deras mål hela tiden. Illuminati har många gånger försökt starta det men har varje gång misslyckats tack vare att Solens Väktare fått överlägsen teknologi av Blå Fåglarna. Det måste poängteras att den inte skulle användas av dem i en första attack eftersom de som arbetar för Ljuset bara använder vapen i självförsvar, och under inga omständigheter skulle starta en offensiv. Inte bara det, de har givit oss större självständighet och skydd genom att ha sina Rymdskepp i positioner som möjliggör kontroll av vårt Solsystem, vilket säkrar att ingen inblandning sker som skulle kunna påverka våra val av fri vilja.

Det Nya Året ser ut att föra med sig många förändringar, och den länge försenade omvärderingen av valutor borde till sist kunna ske. Någonstans mellan dessa skeenden verkar politiska förändringar ligga vilande i många länder. Det verkar finnas ett genuint försök att höja nivån på de utsedda, och att ersätta dem som inte har folkets intresse i fokus. Det verkar verkligen finnas en rörelse för förändringar av den här typen, och även storföretagen tvingas se över sina principer. Folkets behov kan inte längre åsidosättas, och med dess stor massa kan det kräva och få vad det vill.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År, och håll kvar er tro på dem som stilla sätter igång de förändringar som gagnar alla människor. Alla kan bidra genom att lyfta upp vibrationerna och tänka positivt, och inte tillåta negativa tankar eller handlingar i sina sinnen. Kom ihåg att bara några få människor som arbetar tillsammans kan skapa stora mängder positiv energi på det sättet. Striden är nästan vunnen då de Mörka inte längre kan diktera skeendet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

Du gillar kanske också...