Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv, 2 november 2018

Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv

2 november 2018

 

Alla älskar att se in i den sannolika framtiden, och i ett meddelande från 2013, ”Händelsen”, gav Lord Sananda genom Elisabeth Trutwin en detaljerad bild av den. Det pågår en ökning i vibration nu vilken leder till Händelsen och Uppstigning. Informationen som gavs är mer relevant nu och beskriver mer detaljerat de olika förändringar vi kan förvänta oss.

Händelsen

För ungefär 2000 år sedan var Sananda Kumara inkarnerad på Jorden som Jesus, med Mästarplanen att sätta i verket, och att få Jorden att Uppstiga. Planen misslyckades då Kejsaren av Rom skapade Sjörättslagen vilket gjorde slaveri till Landets Lag. En ny plan måste göras därför att den mörka Kabalen hade fört det stora experimentet bortom allas avsikter. För ungefär 500 år sedan dolde Rothchilds i England det faktum att Sir Francis Bacon var St. Germain inkarnerad på Jorden. De utförde mörka gärningar med pengar och brott som förnekade Sir Francis Bacon tronen. Han skulle varit på tur som nästa Kung av England, och skulle från den positionen ha kunnat göra förändringar för att heala Planeten och få slut på Dualiteten, och han lovade att återvända. På senare år har den mörka Kabalen fortsatt att verka för världskrig för sin egen vinning. De försökte flera gånger få igång Tredje Världskriget men misslyckades. Massvält, nukleära hot, övertagande av land, insiderhandel, psykologiska massattacker som 11 september och banker för stora för att kunna gå omkull, har lett till stunder då Galaktikerna kunnat ingripa, eftersom en varning i det Högsta Direktivet har kränkts bortom vad som är tillåtet.

Det som är nytt är att Ärkeänglarna, ledda av Ärkeänglarna Mikael och Metatron, initierade en Super Portal 11.11.13. Det var en speciell dispens som skulle tillåta kraven för att få till stånd Händelsen uppfyllda. Jorden är ett Trinärt System med Sirius A, Sirius B och Sol, vår Sol. Jupiter kommer att vara nästa Sol i detta Solsystem. Jorden befinner sig i Fotonbältet och rör sig in mot Plejaderna genom den Centrala Solen, Alcyone. Super Portalen har öppnat sig nära Jupiter och är en portal som fungerar som ett maskhål och öppnar sig till Ljusmaterians Universum av On. Denna Multidimensionella Portal tillåter Superladdat Magnetiskt Ljus från On komma in i detta Solsystem och Jorden. Jorden har stigit en hel oktav bara sedan Höstdagjämningen i september 2013, och Ashtar talade nyligen om de tio oktaverna mellan varje dimension i ett annat meddelande. Denna nya energi kommer att göra det möjligt för Jorden att träda in i Noll-Punkten.

Det nya med denna portal är att ett beslut togs i Gudarnas Råd att Jorden kräver denna speciella dispens som det bästa sättet att få till stånd förändringar. Den bär med sig en tung verklighet. Allt görs för att låta så många själar som möjligt fortsätta till den nya Jorden. Eftersom Jorden är en planet med fri vilja har vissa vägrat att göra de nödvändiga förändringarna för att få vara kvar på Jorden efter Jordens Uppstigning till de Högre Sfärerna. Fler själar än väntat kommer att fara bort. Superportalen häller in Högre Vibrationella energier som förankrar Jorden i de Högre Dimensionerna. I dessa kan allt levande på Jorden få tillgång till sina Eteriska Kroppar och resa i sina Merkaba-kroppar, och verkligen leva flerdimensionella liv. I denna Höga Energi kan Ljusstäderna nås. De som inte fortsätter till den nya Jorden kommer att uppleva den som en vibration de inte klarar av inom sin 3D kropp. Dessa mörkare, tätare energier kommer att bli kvar på 3D Jorden och fortsätta där. Deras fysiska kroppar kommer att projiceras på 3D Jorden och de kommer att fortsätta förneka de Högre Lärorna, och i deras uppfattning har inget förändrats och de tidslinjerna fortsätter i dualitet.

Under tiden kommer 5D Jorden att resas av Kosmiska Byggare som ett Rymdskepp som stiger upp från sin bas och flyger ut ur atmosfären in i djupa rymden. Alla planeter är fast förankrade på plats av sina energimatriser, i omloppsbana och i relation till planeterna omkring. Denna super portal kommer att påverka Jorden att röra sig högre i dimensionerna, på samma sätt som vi för pärlor på en sträng. Den kommer att släppa iväg de gamla tidslinjerna och bli lättare. Den kommer att existera högre upp i den Kosmiska Matrisen, den kommer att bubbla upp. Gudomlig Timing är ett av kraven och Ashtar säger alltid, Inga datum, Inga Kärnvapen, Inga Lyckträffar. Sanningen är att det finns fönster av möjlighet som uppstår bara några gånger per år då Händelsen kan äga rum. Om ni inte har kunnat höja era vibrationer till det minimum som krävs för att upprätthålla kärlek så bjuds ni in att bli kvar i dualitet ett tag till och komma till den högre dimensionella Jorden när ni förberett er som ni ska – det finns inga genvägar. Ingenting kan stoppa Jorden från att stiga upp.

Händelsen innebär Avslöjande, tillkännagivanden och antagande av NESARA-lagen. Sju till tio dagar efter Avslöjande kommer det att ske landningar av Utomjordiska Skepp på Jorden. Det är etableringen av Gudomligt Styre på Jorden – det för in den Gyllene Åldern, och tillkännagivande och antagande av NESARA-lagen i samsändning på datorer, TV och radio i hela Världen. Det kommer att kontrolleras av Ashtars teknik och kan inte dupliceras på något annat sätt. När sändningen går ut kommer den att höras lokalt på den regionens språk, och höras av alla på Jorden, och Skepp kommer att avmaskera och bli synliga över många större städer samtidigt. Ingen på Jorden har förmåga att ”förfalska” Händelsen, och när den sker kommer alla att vara mycket klara över att det är verkligt. Det kommer att vara en så stor utstrålning av kärlek från den Galaktiska Familjen att varje själ på Jorden upplever den som ren salighet, och vid denna tidpunkt initierar Ashtar Noll-Punkten.

SLUT PÅ UTDRAG

 

Det sker olika förändringar inom den Mänskliga Rasen, och de börjar bli märkbara som de längre Människorna, och de unga som har ett nästan helt nytt synsätt vilket ger dem förmåga att hantera Jordens problem. De är mycket andligt medvetna och är mer än redo att använda sin kunskap för att hjälpa oss. De har ett annat sätt att se på livet och har lätt för att öka vår förståelse med idéer som ofta är futuristiska. De kom till livet med full medvetenhet och är ivriga att hjälpa oss komma förbi hindren i vår väg. En del har redan kallats för Indigo-barnen och har visat oss sin förmåga att lösa problem mycket snabbare än normalt. De förstår mycket lätt svaren och är här för att hjälpa oss så mycket som möjligt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det är verkligen behövligt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...