Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 23 september

et-contact

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 23 september 2016

Över hela världen finns det konfrontationer och strider då de mörka Krafterna försöker hejda förlusterna som de upplever. Det kommer att vara förgäves eftersom deras makt blivit fragmenterad och de förlorar kontrollen över händelsernas resultat. Deras dagar är räknade eftersom deras ledare inte längre kan styra sina anhängare till att uppnå resultatet de planerade. Slutet på deras makt och inflytande är i sikte och det finns inget de kan göra för att ändra resultatet. Om man ser det utifrån kan man inte förstå verkliga fakta eftersom så mycket händer samtidigt. Men de som arbetar för att få slut på fientligheterna och få fred i världen, är placerade där de kan påverka vad som sker och ännu viktigare, resultatet.

Det är lång väg att gå innan det blir uppenbart att stora förändringar är på väg, men när de väl börjar så kommer saker snabbt förändras. Allt som ni har blivit lovade blir manifesterat på relativt kort tid, eftersom förberedelserna redan har gjorts. Trösten för att ha behövt vänta så länge på handling blir att många fler själar kommer att ha vaknat till sanningen. Ljuskvoten har ökat och en avsevärd ökning av vibrationer har skett. Ni är oantastliga och ingenting kommer att ändra resultatet, att dem av Ljuset stiger upp. Slutligen kommer ni att påbörja resan som tar er tillbaka varifrån ni kom och ni har alltid vetat det undermedvetet, liksom ni visste resultatet när ni valde att gå ner i de lägre dimensionerna för att uppleva separation.

När ni väl har återvänt till de högre nivåerna kommer ni att ha ett fantastiskt liv framför er. Som en Galaktisk Varelse kommer ni att vara fri att välja er nästa upplevelse, men med ett sikte på att fortsätta er pågående utveckling. I alla skeden finns det alltid hjälp, för att göra det möjligt för er att avgöra vilka som är era bästa alternativ, men det slutliga valet är upp till er. Genom att få mer erfarenhet i de lägre dimensionerna har ni vuxit som en själ, och kommer att vara ännu större genom det. I själva verket har er utvecklingstakt varit snabbare än om ni hade stannat kvar i de högre vibrationerna.

Håll fokus inom er egen energi och ni kommer att kunna njuta av de förändringar som står omedelbart inför er. Omvandlingen av ert samhälle och era liv kommer att vara mirakulös, främst eftersom de kommer att förändras på alla sätt som är nödvändiga för att lyfta upp er. Under normala händelser skulle sådana förändringar ta lång tid att manifestera, men det mesta av det hårda arbetet har redan ägt rum. Mycket väntar er som ligger precis bortom ert synfält, såsom Ljusstäderna som kommer att överraska er med sin prakt. Som man redan har sagt till er är den första nära att manifesteras och kommer att följas av många fler.

Ingenting sker utan ett specifikt syfte, så när händelser inträffar för en individ eller grupper av själar, bör det vara möjligt att förstå orsaken. På så sätt kommer erfarenheten ha ett värde och om det är för att rensa karma, bör ni kunna förstå syftet. Allt som händer är av betydelse på något sätt även om det inte är uppenbart för er. En lärdom genom faktisk erfarenhet kommer utan tvivel att ha en inverkan på er och kommer nästan säkert att inte glömmas. Så när ni har en nödvändig erfarenhet, försök förstå orsakerna bakom den. På så sätt behöver ni bara gå igenom lektionen en gång. När det gäller evolutionen skulle livet vara meningslöst om det inte gav er möjligheter att utvecklas.

När ni är på väg att lära er så mycket om er egen utveckling, är det viktigt att ni tar del av era erfarenheter. En lärdom kommer inte nödvändigtvis att presenteras för er igen så se till när ni testas, att ni tar utmaningen på allvar. Om ni inte gör det kommer den nästan säkert komma tillbaka igen. Ni är inte testade bortom er förmåga så ni bör räkna med att komma ut segrande. Ni kanske har vänner eller släktingar som inte verkar ha några större utmaningar i sina liv, men förstå att till en del så väljer ni hur snabbt ni utvecklas. Eftersom vi är i den sista tiden är det bara naturligt att de själar som är nära fulländning vill försöka rensa all kvarvarande karma som de har, för att kunna stiga upp nu.

Universum är fullt av liv och det som finns i de högre dimensionerna kan inte ses av er. Men i händelse av att sådana livsformer vill bli sedda, kommer de att sänka sina vibrationer och har gjort så i syfte att besöka er Jord. Mer avancerade själar kommer också att ta på en fysisk kropp om det finns ett behov för dem att utföra en del arbete på Jorden. Dimensionerna smälter samman på platser och när detta inträffar kan ni se ”syner” av de Högre och sådana observationer betecknas ibland som hägringar. Även de ”osynliga” delar samma utrymme som ni, men ibland kommer människor se dem en kort stund innan de försvinner igen.

Många människor går igenom en utmanande tid, försöker leva sina liv på bästa möjliga sätt och undvika att fastna i negativa problem. De som uppnår detta gör det genom att koncentrera sig på allt som är positivt och leva i en energi av kärlek till alla människor. Det är svårt när man konfronteras med fientliga människor eller situationer, men så länge ni kan hålla er centrerad i er egen energi kommer ni att klara er. Varje gång ni är framgångsrik stärker ni er egen position och växer till en punkt där ni står över re-aktioner på negativiteten omkring er. Det kan låta svårt men var säker på att det är ett sinnestillstånd som ni kan uppnå och ni blir opåverkad genom att vara Kärlek i Handling.

Ni kommer att märka att människor kommer att känna sig avslappnade och upplyfta av era högre energier, och kommer att undra hur ni har uppnått det. Hela ert sätt och livsstil kommer att locka andra som kanske kommer till er för att få råd och vill lära sig er hemlighet. Det finns ingen anledning till varför ni inte ska berätta för dem och ge dem uppmuntran att följa ert exempel. Att visa Universell Kärlek i alla situationer är vad de kommer att försöka uppnå och det är lättare sagt än gjort men det måste börja någonstans någon gång. Varje själ i något skede kommer att möta en sådan utmaning och om de har bestämt sig för att lyckas, finns det ingen anledning till varför de inte skulle uppnå det.

Gör ert bästa även om ni misslyckas ibland eftersom det är bättre att ha försökt än inte alls. All erfarenhet utvecklar er, oavsett om ni känner att ni går framåt. Ni har också era trogna Guider till hands som följer med och uppmuntrar er att fortsätta. De vet att era ansträngningar kommer att belönas i sinom tid och att ni kommer att lyckas, så var positiv och förvissad om er förmåga.

Detta meddelande kommer genom Mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...