Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 6 mars, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 6 mars, 2020

Det är dags för försoning, eftersom ni inte kan uppstiga förrän ni har förlåtit de själar som har kränkt er. Ni måste sluta fred med alla som på något sätt har sårat er och ju förr desto bättre. Det spelar ingen roll ifall de hör till de mest onda själar som lever, eftersom ni inte hjälper dem eller er själv om ni fortsätter barrikera er gentemot dem. Livet är något av en pantomim förutom att ni med rätta tar det mycket på allvar. Men faktum kvarstår att till och med de mörkaste själarna kan vända sig till ljuset och de får hjälp av alla som kan se den inre själsgnistan av ljus inuti dem. Ingen befinner sig bortom försoning och de skulle kunna bli fullt upplysta om de bara fick chansen.

Ni kommer att tycka att det är svårt att ta er bortom er nuvarande dimension ifall ni håller fast vid agg gentemot en annan själ. Förlåtelse är en stor faktor i ert liv och den utövas bäst närhelst ni känner att man har felat gentemot er. En del bekymrar sig över att en aggressor kommer att komma undan med hur man har behandlat er, men inse att när deras liv är fullbordat så kommer de att gå vidare, vilket gäller för samtliga själar och en återblick över deras liv äger rum. Det är då som sanningen bakom deras problem blir känd, eftersom enbart sanningen under sådana omständigheter kan existera. Så det går inte att undvika en individs ansvar och det förekommer inte heller någon bestraffning. Förstå att en sådan tillbakablick hålls på ett verkligt vänskapligt sätt och det är inte så mycket för att utpeka ”skuld”, utan för att göra det möjligt för att sanna orsaker ska bli förstådda och för att man förhoppningsvis i ett framtida liv ska undvika en upprepning. Karma kan vara involverat, eftersom det ibland kan vara frågan om en situation som kräver att framtida upplevelser ska gottgöra de misstag som har ägt rum. Som ni kanske ser det, så ”kommer ingen undan” negativa handlingar gentemot en annan själ. Så tankar om hämnd som ett sätt att betala någon tillbaka är aldrig berättigade eller nödvändiga.

För att vara en kärleksfull omtänksam själ så krävs det att man har mycket godartade åsikter om andra och deras liv.

Men att ställa andra i första hand utesluter inte att man också täcker upp för sina egna behov. Man behöver inte leva ett liv i fattigdom för att bevisa att man inte är självisk eller strävar efter självförhärligande. Det handlar om en gradering och att göra saker i enlighet med ens förmåga och möjligheter. Ni kan inte vara allting för alla människor, men genom att ständigt göra saker med de bästa avsikterna så kommer ni att agera i enlighet med era övertygelser och er andliga förståelse. Genuin andlig hjälp kräver inget i retur eftersom glädjen ligger i givandet. Men att acceptera ett tack i den form som det kan vara frågan om låter mottagaren känna att de har uppmärksammat er vänlighet. Sådana gärningar hjälper till att skapa en högre vibration och genom ert exempel uppmuntrar ni andra att följa efter. För närvarande lever ni i en värld där så många är desperata att få någon slags hjälp och det ger andra en möjlighet att svara an på ett välvilligt sätt. Vissa människor tror att man får vad man förtjänar och är motvilliga att hjälpa, men de misslyckas med att förstå att samtliga själar tidvis har upplevelser av livets berg- och dalbana.

Vi inser att alla själar inte befinner sig i samma position för att kunna hjälpa andra, men ibland kan till och med några få vänliga ord av sympati lyfta upp en annan själ. Ni kan i sanning verkligen inte förstå an annan persons problem, men hjälpsamma råd och en genuin sympati kan lyfta upp dem. Att helt enkelt bry sig om andra människor och deras välbefinnande kan i hög grad hjälpa dem och de som lever ett liv i ensamhet saknar ofta värdet av att ha sociala kontakter. Om alla brydde sig om dem som behöver en sådan kontakt, så skulle den generella känslan av välbefinnande höjas. Att ta hand om andra är en naturlig del av en människas karaktär och säkerställer att samhället inte negligerar de hjälpbehövande.

Ifall mänskligheten förmår utvidga uppbyggnaden av hjälpcentraler för de hjälpbehövande, så har ni grunden för ett omhändertagande samhälle som inom kort skulle kunna få slut på den fattigdom som i samtliga länder för närvarande existerar på en viss nivå. Om världens rikedom var mer jämnt fördelad, så skulle levnadsstandarden mycket snabbt höjas och alla skulle åtminstone kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda. Om avsikten finns att få saker och ting att ske så kan ni vara försäkrade om att ni kommer att få all hjälp från vår sida av slöjan.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...