Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 13 maj, 2022

Mike Quinsey – 13 maj 2022

 

Mike Quinsey

Det är fortfarande en bit kvar innan det börjar synas tecken på normalitet, och ändå kommer det vara ett nytt sätt att uppleva det som är normalt för er. Alla förändringar blir dock till det bättre för att ni bestämt ska kunna börja gå på den nya väg som väntar er. Allt ska någon stans börja och det är ingen enkel uppgift att göra det utan att överväldiga er. Så snart ni ser fördelarna med förändringarna kommer ni att ivrigt vilja delta i dem. Var övertygade om att det gamla kommer att verka besvärligt i jämförelse och dessutom får ni mer tid att göra det ni känner för.

Kriget i Ukraina kommer att bli det sista och föra samman länder som kommer fram till att aldrig delta igen eller tillåta att ännu ett sker. Det meningslösa i sådana handlingar och ödandet med liv har varit helt onödigt då man kunde ha hanterat frågan på fredlig väg. Människan har en lång historia med att inte ha lyckats lära sig av världskrig, men det måste komma en tid då man inser det absurda med sådana handlingar. De som har den större makten måste komma överens om att aldrig mer starta krig och till slut nedrusta för att visa sin avsikt och goda vilja. Det krävs endast starkt ledarskap och avsikten att få det gjort.Moder Jords folk kunde leva i lycka och fred och känna sig trygga och säkra i sina egna hem. Försvar mot inkräktare från yttre rymden behöver inte nödvändigtvis betyda vapen, men avskräckande kan vara ett sätt att värna Jorden från attacker. Ni kan vara säkra på att tekniken redan existerar och kräver samarbete från alla länder för att lyckas. Allt ni behöver nu är ledare som ser långt in i framtiden för att inse vad man nu kan åstadkomma. Tänk fred och ni kommer att hjälpa till att få permanent fred på Jorden.

I nuläget har ni stora problem med inflation och verkar inte kunna styra det, så det blir värre innan toppen är nådd. Det finns en lektion i denna situation, men kommer man att lära sig av den? Var säkra på att det finns folk som ges intryck om sätt som kan minska effekterna av inflation, men det tar tid innan de kan ingripa. Lärdomen är att inte återvända till samma läge som tidigare, utan övervinna problemen en gång för alla. Det behövs bara viljan att göra vad som krävs för att se till att det blir en permanent lösning.

Folk har varit vana att kunna ”dra åt svångremmen” men kan tappa hoppet när de som styr händelser på Jorden inte verkar kapabla att kontrollera skeendet. Tuffa tider kräver tuffa tag och ju tidigare problemen är uppklarade, desto snabbare kan livet återvända till det normala. Folk är vana vid hårda tider men förväntar sig inte i fredstid att drakoniska händelser ska dominera deras liv. Vi på vår sida slöjan kommer att göra vad vi kan för att få er att ta rätt beslut som minimerar de problem ni står inför.

Vi övervakar som alltid era framsteg och finns till hands för att hjälpa er i den utsträckning vi är tillåtna. Vi har eget intresse av att se er ta er igenom dessa prövande tider, då vi är lika angelägna som ni är att se er stiga till de högre vibrationerna. Det är ert förutbestämda öde och ni kan vara säkra på att ni når dit på ena eller andra sättet.

Ni är i en unik situation medan ni förbereds för en ny upplevelse som kommer i lugn och frid och som ger er glädje och lycka. Vid det laget kommer de Mörka att ha gått vidare på sin väg som är bestämd att leda till vedergällning för deras många förseelser. Man kommer inte undan med någonting och kommer i något läge att få svara för sina handlingar. Men som vi ofta påpekat är det inte ett straff utan bara ett sätt att uppleva resultatet av sina handlingar. Det förs fram på ett sådant sätt som ger en insikt om effekten det har på mottagaren.

Många av er kommer att ha passerat tiden för återkommande karma och lever era liv med hänsyn till andra. När ni väl nått denna nivå kommer ni aldrig på tanken att begå handlingar som skulle vara negativa. Det blir en inställning som bibehåller er önskan att vara mild, rättvis och medkännande. Ni kanske blir överraskade, när ni nått denna nivå, hur lätt det är att upprätthålla en fredlig inställning till livet.

Alla vill ha ett lyckligt liv som är tillfredsställande. Ni har möjlighet att njuta av ett sådant liv, men först måste de nuvarande problemen övervinnas och nu flödar Jorden över av så mycket negativitet att det är svårt att se slutet på det. Men det kommer, så börja vara den nya människan nu och var redo att fokusera på era mål. På det sättet blir ni inte så lätt distraherade av det som pågår omkring er även om det kan betyda att ni blir mer selektiva med vänner, och veta när ni ska backa och bara observera.

Inget med någon mening sker utan goda skäl oavsett om det är positivt eller inte. Så när ni fortsätter att läsa om krigsbrott så tänk på att det är karmiskt för alla inblandade. Ibland deltar själar av ingen annan anledning än att se till att kriget går i den riktning som leder till mindre död och förstörelse. Så sorgligt som det än kan verka finns det lärdomar att göra som bara kan nås den svåra vägen. Grymhet hos en sida måste rensas och var säkra på att de som är inblandade kommer att ”känna av” allt de gett andra.

Vi är inte glada att nämna krig och vad de leder till, men sanningen måste komma ut om folk ska förstå och med tiden få det sluta att återkomma, då folk kommer att vägra att delta i någon form av negativa handlingar. Det är verkligen i antågande allt eftersom vibrationerna fortsätter att höjas, förändringarna är subtila men blir mer tydliga i långa loppet. Förändringarna i vardagslivet kommer att pågå ett långt tag, och ni kan vara förvissade om att det blir ett slut på svårigheterna. Ge det tid och ni kommer att märka att förändringarna introducera det nya i livet och lämnar det gamla.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...