Saul via John Smallman 19 december 2020

 

Saul via John Smallman 19 december 2020

 

Massive releases of ancient trauma clear the space to allow Love to enter and embrace all.

19/12/2020 by John Smallman

 

Sauls ljudblogg för lördagen den 19 december

När slutet av året närmar sig upplever det mänskliga kollektivet stor rädsla och ångest, eftersom de allt mer auktoritära begränsningarna av er rörelsefrihet och frihet att umgås socialt har haft en mycket negativ inverkan på familjesammankomster, särskilt under den rikstäckande helgen Thanksgiving, och nu verkar det troligt att dessa begränsningar kommer att fortsätta till jul och det nya året också. Människor ifrågasätter mycket förnuftigt och naturligt behovet av dessa begränsningar eftersom det blir allt tydligare att det inte finns några praktiska planer för att få dessa begränsningar att upphöra, och eftersom det också blir mycket tydligt att antalet människor som dör av alla orsaker har förblivit nästan normalt under hela året, trots de allvarliga varningar som gjordes när viruset först identifierades. Det kan ses att skadorna som orsakas av dessa begränsningar överstiger dem som viruset faktiskt har orsakat.

Ändå vaknar mänskligheten. . . NU! Förvirringen och kaoset som har pågått och upplevts av alla sedan början av året har kraftigt intensifierat mänsklighetens kollektiva medvetenhet om att förändring i en stor omfattning är väsentlig i er tro, era attityder och beteenden om ni ska gå bort från hot om stor konflikt mot ett tillstånd av fred och frihet för alla.

Ni vill alla ha fred, men på grund av det sätt på vilket människor har engagerat sig i varandra under en mycket lång tidsperiod, och på grund av de erfarenheter som har resulterat från dessa engagemang, känner och tror människor att livet är osäkert, och därför måste försvar byggas och underhållas för att säkerställa er överlevnad. Under de senaste månaderna har dessa försvar förstärkts, vilket gör att ni känner er ännu mer separerade från varandra och ännu mer hotade av varandra. Det här är galet!

Ni är gudomliga varelser, er natur är gudomlig och den naturen är Kärlek. De begränsningar som införts för er under de senaste månaderna har tenderat att stänga av Kärleken genom att främja att rädsla, misstänksamhet, misstro och försiktighet mot andra – även inom familjer. Uppsidan av detta är att ni ifrågasätter alla era inrotade övertygelser och rädslor, och när ni gör det blir det allt svårare för er att rättfärdiga dem. Livet har inte blivit farligare. Faktum är att de senaste decennierna har det funnits proportionellt mer fred på jorden än någonsin i er upptecknade historia. Det är dags att erkänna, tacka och släppa det inrotade traumat som ni alla har upplevt – de ”saker” som uppstår inom er alla. Genom att göra detta öppnas en enorm mängd utrymme inom var och en av er – utrymme som nästan helt varit upptaget av ohälsosamma och rädda ”tänk om” tankar som orsakar er en onödig stress och ångest – som kärleken fyller om ni tillåter den att göra det.

Som alla kanaliserade meddelanden från kärleksfulla varelser i de andliga världarna ständigt upprepar, och även de som är mycket väletablerade på den andliga evolutionens väg: Kärlek är livskraften, energifältet som flyter ständigt, rikligt, och utan avbrott, genom hela skapelsen för evigt. Ingenting som har skapats går någonsin förlorat, eller upphör någonsin att existera, för den Gudomliga Skapelsen är Gud som för evigt utvidgar sig och delar Sig själv i oändlig fred och glädje med allt som den har skapat i all evighet. Det finns inget att frukta för det finns bara och för evigt Kärlek, Moder/Fader/Gud, det gudomliga fältet där allt som existerar är evigt närvarande, och bortom eller utanför Det finns ingenting. Det finns inget bortom eller utanför, det finns bara Gud från Vilken ingen medveten enhet eller medvetenhetsområde någonsin kan separeras, för allt som har varit, är eller kommer att skapas är i sin själva natur Ett med Källan.

Som människor begränsas er medvetenhet om denna gudomliga Sanning av era egna individuella val att uppleva separation från Källan som en del av det mänskliga kollektivet. Det finns ingen som är i form som inte personligen har valt att vara i form. Ni är i form för att lära er lektioner som bara kan läras medan ni upplever livet i form, och de av er som läser detta, eller andra kärleksfulla kanaliserade meddelanden, valde också att vara i form i detta ögonblick för att hjälpa till i uppvaknandet av kollektivet i vilket naturligtvis alla är individuella och väsentliga delar, samtidigt som ni är oskiljaktigt och oavbrutet Ett med Källan.

Man kan därför se att det inte sker några olyckor. Alla är i form genom sina egna personliga val, och konsekvensen av det är att alla kommer att vakna från illusionen eller spelet av existens i form för att återigen känna sig själva som gudomliga varelser för evigt i Närvaron av Den med vilken de är Ett när de väljer att göra det. Det är den fria viljans natur. Och alla kommer att göra det valet eftersom det är omöjligt att stanna för alltid i en dröm eller ett illusoriskt tillstånd som är overkligt. Det overkliga finns inte, därför är det omöjligt att stanna kvar!

Att känna er själva som Ett är ert gudomliga öde, och det är oundvikligt. Men som redan klargjorts gör ni var och en ett helt fritt val om hur ni vill uppleva den fullständiga orealiteten av separationen, och ni är alltid helt fria att ändra dessa val. Era egon skulle låta er tro att er existens som människa i form påtvingades er antingen av Gud eller av de omständigheter för kemisk utveckling som inträffade efter ”Big Bang”. Big Bang, som den moderna vetenskapen tror var det ögonblick då Universum som ni upplever det började bildas, är bara en aspekt av upplevelsen av separation från Källan i vilken ni, både kollektivt och individuellt, valde att delta.

Nu har mänskligheten kollektivt valt att vakna, och de första tecknen på det syns tydligt när allt fler av er tar kontakt, fysiskt, psykiskt eller elektroniskt med andra som, precis som du, har valt att vakna och gör det. Kärlekens tsunami fortsätter att intensifieras och det finns ingen för närvarande i form som inte knuffas mot sitt eget personliga uppvaknande. Detta kan vara oroande för dem som inte medvetet sökte eller följde en andlig mening i sina liv, eftersom det väcker en känsla av att de kanske har slösat bort sina liv när insikten kommer över dem att livet är långt mycket längre än det verkar vara när fokus enbart är på dess materiella aspekter i form.

Den uppgift du valde, med stor vishet och framsynthet, att genomföra innan du inkarnerade för denna nuvarande mänskliga livstid, presenteras nu för dig i ditt dagliga liv och är omisskännlig. Det är att bara älska vad som än uppstår och vem du än interagerar med. Djupt i era hjärtan vet ni detta, men på grund av det egoistiska försvar som ni har upprättat inom er själva, känner ni också att det att bara vara kärleksfull kommer att öppna er för svek, smärta och lidande. Och ja, du kommer att stöta på dem som skulle berätta för dig att det är galet att bara vara kärleksfull, liksom andra som kommer att dra nytta av din kärleksfulla vänlighet. Ändå fattade du beslutet att vara kärleksfull hela tiden innan du inkarnerade, och när du nu fortsätter att sätta upp den avsikten dagligen, kommer du att finna din beslutsamhet stärkas, och du kommer att finna att du möts av Kärlek allt oftare eftersom mänskligheten vaknar och mänsklighetens natur är Kärlek.

Så, trots eventuella motgångar du kan stöta på, fortsätt att sätta avsikten dagligen och när som helst under dagen när du upplever tvivel, och gör en poäng av att fira varje tillfälle där du stöter på kärleksfull avsikt eller syfte i någon annan, för det kommer också att vara en kärleksfull påminnelse, en uppmärksamhet på det faktum att mänskligheten verkligen vaknar.

Under denna helgtid, under vilken det är utbrett att ge gåvor och tacka, intensifiera ytterligare din avsikt att visa kärlek i handling genom att göra det, och genom att vägra låta dig reagera defensivt eller med ilska på något oväntat, obefogat litet eller någon förolämpning. Påminn er själva om att ’SAKER’ fortfarande uppstår i medvetandet hos många som tidigare har lyckats förneka, ignorera eller begrava smärtan och ilskan från gammalt trauma, och skicka dem tyst kärlek, i vetskap om, som du vet från dina egna erfarenheter, att saker som uppstår kan vara intensivt oroande när långa begravda känslor flyr, till synes okontrollerbart, och får människor att agera utifrån extrema rädslor eller ilska.

Kärlek är Allt som finns, och är alltid och enbart villkorslös. Förlåt därför alla utan undantag – med er själva definitivt inkluderade – för allt som uppstår som inte stämmer överens med kärleken, för ni vet att det leder er framåt till ert uppvaknande när massiva utsläpp av forntida trauma rensar utrymmet för att låta Kärleken komma in och omfamna alla.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...