Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 18 oktober 2019

Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 18 oktober 2019

 

18 oktober 2019. Mike Quinsey.

Kära vänner det kommer ibland meddelanden från Kryon som innehåller mycket mer information än vanligt om vår historia, och det här är exceptionellt eftersom det tar oss tillbaka mycket längre än någon gång tidigare. Det är nu uppenbart varför Plejaderna följer vår utveckling nära och till och med nu är så nära Jorden, delvis för att säkerställa att inga andra varelser tillåts störa våra framsteg. Det har accepterats under en tid nu att vi kom från någon annanstans innan vi planterades på jorden.

Det kommer att vara en fantastisk tid när vi för första gången kan komma i kontakt med andra galaxer. Förstå att när vi nu har passerat markören 2012 får vi mycket mer avancerad information om vår historia och när vibrationerna lyfts upp får vi reda på vart vi är på väg. Vi går igenom några tuffa förändringar just nu och det är oundvikligt eftersom det gamla först måste rensas bort innan det nya kan införas fullt ut.

Kryon. 2019. Plejaderna kommer att förändra mänskligheten.

UTDRAG FRÅN MEDDELANDET.

Vi ser er och Mänsklighetens historia och under generationer har människorna förändrats. Ni planterades på jorden för 200 000 år sedan och 100 000 år före det började livet på denna planet på ett signifikant sätt. När ni får den uppfinningen som kommer så kommer den att förändra allt. När ni får möjlighet att hantera och skapa hållbar Kvantenergi på denna planet har ni uppfinningen som kommer att förändra Mänskligheten för evigt. Ni kommer att markera början på er civilisation från den punkten. För i denna Kvanteenergi kommer ni då att kunna skapa tekniskt och tona in till Galaxen, och ni kommer att kunna höra de andra för de är också intonade till varandra i Kvanttillståndet, och över generationer kommer människor att förändras. De vet vilka ni är och ni kommer då att veta vilka de är, och i stället för att vara rädda för att de tar över planeten kommer det att bli en lättnad och en omskrivning av själva livet, det kommer att hedra Gud men på ett annat sätt. De som planterade Mänsklighetens själar i er efter förändringen, kom en miljon år före era. Ni var där med de ”Sju systrarna” som Plejader.

Det finns en plan/process för vad vi skulle kalla Galaktisk inblandning, där vissa populationer i vissa stjärnsystem blir medvetna. Kraften som skapas av den medvetenheten bygger på sig själv och accelererar tills de kan skapa sig själva i en Kvantenergi, där själva livet kan buteljeras i ett Kvantum. Förflyttningar sker omedelbart och alla dessa saker är en sammansmältning av biologi och teknik som jag inte kan förklara för er, det är inte robotaktigt, det är Människan som kan skapa med hjälp av teknik som de skapar med inuti dem.

Ni passerar fortfarande markören just nu och den har potentialen av den Plejadiska markören. Det tar lång tid att utvecklas på vissa typer av planeter, beroende på uthålligheten av visst slags liv.

SLUT PÅ UTDRAG.

Moder Jord har påbörjat sitt arbete för att göra de nödvändiga förändringarna för att återställa Jorden till dess ursprungliga tillstånd. Den kommer då att vara redo att fullständigt gå in i de högre vibrationerna och allt eftersom framsteg görs kommer Jorden att förfinas ytterligare. De själar som inte är redo kommer att fortsätta sin utveckling på en annan jordlik planet som är helt förberedd för dem. Ingen själ kan flytta in i de högre vibrationerna förrän den är redo och de skulle inte vilja det, eftersom de skulle finna det obekvämt och inte efter deras önskemål eller behov. Vissa själar refererar till det som att flytta från den 3: e till den 4: e dimensionen men i verkligheten finns det ingen sådan tydlig linje mellan de två, eftersom de istället smälter samman.

För de själar som stiger upp finns det inte längre något behov av att fortsätta med upplevelser i de lägre vibrationerna, eftersom de framgångsrikt svarade på utmaningen att fortsätta utvecklas genom att lyfta sina vibrationer. Det har aldrig funnits en mer spännande tid eftersom den lovar att ta er till nivåer som är fulla av glädje och lycka, eftersom de bara passar er om era vibrationer matchar den berörda nivån. Glädje kommer att finnas i överflöd eftersom ni kommer att hitta alla andra själar som också är mycket utvecklade och härligheten i skönheten och harmonin som finns på högre nivåer. Glädje finns överallt eftersom all negativitet kommer att ha lämnats kvar utan att ha någon plats på er högre nivå.

Kom ihåg att du delvis skapar din egen framtid och kommer att lockas till andra själar av liknande slag. Det är hur grupper naturligt bildas och är ett med varandra, och det är mönstret för framtiden. I begränsad grad förekommer det redan nu på Jorden och eftersom det finns styrka i antal börjar sådana grupper ha större inflytande på andra. Människor dras naturligt till sådana av liknande slag, underligt nog med undantag av äktenskap, eftersom de ibland förarrangeras före individernas födelse. Det ger dig en uppfattning om hur hårt dina guider arbetar för dig, eftersom de ”arrangerar” händelser i ditt liv så att du träffar rätt person och får rätt upplevelser.

Livet kan tyckas slumpmässigt ibland men på lång sikt följer det din livsplan. När ni vet att ni alla har fri vilja kan ni logiskt undra hur livet någonsin kan vara arrangerat. Men det finns sätt och medel bortom din förståelse som gör det möjligt att uppnå specifika resultat. Det är uppenbart att det är viktigt att din livsplan genomförs, eftersom den, när allt kommer omkring, är arrangerad för att främja din utveckling. Om du missar kommer du att få en ny möjlighet, kanske i ett annat liv som en del av din evolution då den inte kan förbises.

Punkten att komma ihåg är att alla själar genomgår samma lektioner och oavsett om de är medvetna om det, är alla på väg till spirituell expansion och tillväxt och en önskan att hitta sina sanna jag, och det finns ofta en känsla av att vara vilse och inte kunde hitta sitt riktiga hem. Dessa känslor kommer snart att minska under denna nya utvecklingsperiod eftersom tiden nu är rätt för fler avslöjanden. Alla saker kommer till alla själar när tiden är rätt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa över era dagar och era vägar till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...