Varelser från Venus via Natalie Glasson, 19 augusti

Himlen nov_clip_image002

Varelser från Venus, 19 augusti 2016
via Natalie Glasson

 

Vi Kärleksvarelser från Venus kommer fram för att dela vår energi, ljus och förståelse med er. Vi är medvetna om att stora förändringar sker på Jorden nu som påverkar skapandet av Kärlekens Era. Vi är oerhört begeistrade, liksom många varelser i Skaparens Universum, eftersom en stor förändring har skett när det gäller Kristusmedvetandet, med stöd och hjälp av Mästare Jesus, många Kristusvarelser och Stjärnvarelser. Kristusmedvetandets vibrationer som förankrades in i Jorden under Jesus korsfästelse, uppståndelse och uppstigning, drogs från en syntes av de Planetariska och Universella Nivåerna av Skaparens Universum. Nu, på grund av ökningen av Jordens kärlekskvot, har Kristusmedvetandet nyligen förankrats av snabbare frekvensnivåer i Skaparens Universum. En syntes av Kristusmedvetande från Sol- och Multi-Universella nivåer grundas nu in i Jorden och mänskligheten. Detta symboliserar en djupare förberedelse, uppvaknande och manifestation av Skaparens aktiva kärlek på Jorden.

För att uppleva detta nya uppgraderade Kristusmedvetande kallar man helt enkelt på Kristusmedvetandets ljus att flöda genom er varelse. Det finns ingen anledning att kalla på den nya nedladdningen av Kristusmedvetandet eftersom den nu tas emot och förkroppsligas av alla som fokuserar på Kristusmedvetandet. Låt er uppleva detta Kristusmedvetandes höga vibration. Vid första mottagandet av ljuset är det oerhört healande och upplyftande, och sedan då ni mediterar på dess lycksaliga vibrationer av kärlek kan ni tillåta er själv att förstå och uppfatta hur det vill stödja er, de skiften det kommer att skapa ju mer ni fokuserar på att förkroppsliga det, och samtidigt förmedla ert syfte med att arbeta med Kristusmedvetandet i ert nuvarande förkroppsligande. Det finns mycket som den nya energin i Kristusmedvetandet vill inspirera och tända inom er.

Med Jordens godkännande av den nya nedladdningen av Kristusmedvetandet kan vi, Varelserna från Venus, frambringa ytterligare stödjande kärleksvibrationer från vår civilisation. Vi vill förankra ett rent turkost och vitt ljus i Jorden, mänskligheten och ert väsen. Inom ljuset finns en kraftfull fredsenergi som kommer att stödja er i att gå djupare in i utrymmen av ren kärlek i ert väsen. Liksom vågor som sköljer över och genom er varelse kommer energin att skapa ett djupt rotat lugn som för vissa kan kännas som en sömnig känsla. Energin väcker en kraftfull vibration och ljuskälla inifrån er varelse, vilket bär fram en känsla av belåtenhet. Syntesen av frid från det ljus vi delar och uppvaknandet av belåtenhet inom er kommer att skifta er till ett mäktigt tillstånd där projektion och manifestation är möjlig och kan åstadkommas med stor styrka.

Vi, Varelserna från Venus, inbjuder er nu att manifestera från kärlekssätet inom er själ. Det är dags att låta er själs kärlek ingjutas i hela ert väsen och verklighet med större kraft då ni går in i ett tillstånd av frid och belåtenhet, med fokus på att projicera er kärlek från ert tredje öga och hjärtchakra samtidigt. Detta är en mycket kraftfull projektion eftersom den föds från er anslutning och harmoni med Skaparen, den börjar som energi eller helt enkelt en känsla / förnimmelse. Sedan kanske den bygger in visioner eller vetande, av det som er själ väljer och önskar manifestera för att tjäna er lycka och uppstigning samt uppstigningen av Jorden och mänskligheten. Ibland kanske ni inte vet vad ni skapar men energin som pulserar genom er varelse kommer att ha ett syfte som kommer att manifesteras i er medvetenhet och verklighet med gudomlig timing.

Genom denna till synes personliga projektion av er själs kärlek, energi och önskemål för er verklighet, kommer ni att höja kärleksvibrationen för Jorden och mänskligheten. Ni kommer också att bryta igenom och radera begränsningar av gränser som många har placerat på deras verkligheter, till exempel deras gränser för kärlek, deras ovärdighet att ta emot allt som deras själ vill dela med dem och deras oförmåga att tro att deras verklighet kan vara lycklig och kärleksfull, född ur kärlekens säte i deras själar. Många globala begränsningar, gränser och blockeringar kan raderas via er projektion av kärlekssätet hos er själ, så att denna energi kan förstora och manifestera allt som är gudomligt guidat och uppfyllande, in i er verklighet för kontinuerlig upplevelse. Ju mer ni tillåter er själv att ha tillgång till era naturliga förmågor och kraft desto mer kommer ni, utan att inse det, radera negativiteten, rädslan och begränsningarna ur andras liv. Er energi projiceras in i Jorden och Skaparens Universum, det är en aktiv energi som är närvarande för många att observera och dra nytta av, den syntetiserar även med andra energier och påskyndar ljusets hastighet som det ansluter med. Ljuset och medvetandet som ni projicerar lätt och enkelt från er varelse adderas ständigt till och bistår stora uppstigningsskiften på Jorden. Ni är mer kraftfull än ni vet. Ni behöver inte ens fokusera på världsfred, uppstigning eller skicka healande energi till andra, er projektion av er själs kärlekssäte uppnår allt detta och mer, när ni skapar frid och förnöjsamhet i er verklighet. Frid och belåtenhet i er verklighet skapar er en verklighet som är bortom era drömmar och önskningar samtidigt som det är oerhört uppfyllande.

Att manifestera från kärlekssätet i er själ:

Anslut först med Kristusmedvetandet som nu förankras in i Jorden från Skaparens Universum, och känn flödet av gyllene ljus som flyter ner över och genom hela er varelse.

För det andra, be att hela er varelse är i linje med ljusvibrationen som vi, Varelserna från Venus, för närvarande utstrålar till Jorden.

Föreställ er, känn eller bekräfta det turkosa och vita ljuset som vi, Varelserna från Venus, förankrar in i Jorden, att det nu strömmar över och genom ert väsen medan ni fokuserar på att er inandning drar in energin i ert väsen. Det turkosa och vita ljuset bär en kraftfull energi av frid och guidar er in i ett tillstånd av frid.

För det tredje, föreställ er, känn eller tillstå att en energi av belåtenhet antänds inom er varelse. Känslan av belåtenhet är som en brinnande eld inom er och sänds ut för att pulsera genom hela er varelse.

Fridens energi som vi, Varelserna från Venus, delar med er kommer syntetisera med er energi av belåtenhet, vägleda er till ett gudomligt tillstånd av att vara, som ni kan njuta av och känna igen som ett naturligt tillstånd av er existens.

Uppmana er uppmärksamhet att dras till er själs kärlekssäte i er varelse. Tillåt er själv att iaktta er själs kärlekssäte. Det kommer att sippra och stråla ut kärlek i hela ert väsen som om ni sitter i en omfamning av ren kärlek eller ansluter med grunden för er själs enorma kärlek.

Föreställ er, känn eller tillstå att de kraftfulla kärleksvibrationerna från er själs kärlekssäte ansluter med ert tredje öga och hjärtchakra, och börjar projicera utåt från er varelse. Observera eller guida projektionen, följ er intuition om vad som känns nödvändigt. Det finns inget behov att placera visioner eller idéer om vad ni vill uppleva i er verklighet, in i ert sinnes öga. Bara fokusera på den energi som projiceras genom ert tredje öga och hjärtchakra. Observera om några visioner, idéer eller förståelser gryr; detta är er själs guidning. Från sitt kärlekssäte kommer er själ att skapa frid, förnöjsamhet, kärlek och uppfyllelse. Ni behöver inte veta hur detta kommer att bildas, bara vet att genom er upplevelse av energin så kommer den att manifesteras på det mest lycksaliga och överraskande sättet för er att uppleva. Denna process stärker också ert förtroende för er själ vilket förbättrar era band med er själv och Skaparen.

Njut av denna process så länge ni vill. När ni känner att processen är klar, fokuserar ni bara på ert Jord-Stjärne-Chakra under era fötter när ni andas ut djupt flera gånger.

Vi stödjer er på varje steg på vägen till att bli den kärlek som är er sanning och att uppleva den fullt ut på Jorden.

Med Venus välsignelser och kärlek,

Varelser från Venus

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...