Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 25 november, 2016

et-contact

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

25 november, 2016

De Mörka och deras skaror föreslår att iscensätta ett sista större försök att återfå sin förlorade mark, genom att fejka en utomjordisk attack på er. Den skulle komma att bli mycket verklighetstrogen och ni får varsebli Rymdskepp och Varelser som ser likadana ut som de som ni är bekanta med. Vissa Skepp är endast hologram och ser helt normala ut, därför varnas ni för deras planer så att rädsla så långt det är möjligt kan minskas eller förhindras. Att skapa rädsla är syftet med en sådan händelse och det är som ni skulle säga ”deras sista tärningskast” och skulle lätt kunna lura dem som inte är redo eller som är illa informerade. Om den någonsin blir verklighet, kan de av er som har kunskap bli ovärderliga för Mänskligheten genom att förhindra att masshysteri bryter ut.

Men var försäkrade om att inga handlingar kommer att tillåtas gå överstyr och Ljusstyrkorna står i beredskap, men av karmiska orsaker kan de inte direkt ingripa i sådana händelser för att hindra dem från att ske. Det blir den enda gången som ni skulle tvingas till att konfrontera en dylik situation. Det vore en ofantlig väckning för dem som ovetande har gett upp sin frihet och som har låtit de Mörka få fria tyglar att genomföra sin plan för världsdominans.

På lång sikt kommer händelserna att framskrida, vilket ni tidigare har fått höra, så håll i minnet att Ljuset alltid kommer att segra över de Mörka. Till och med under dessa tider håller de på att tas bort och de blir tagna dit de inte längre kan åsamka stor skada för er. Kriget mellan de mörka och Ljuset, för att få kontroll över Jorden, är bestämd att snart nå sin upplösning. Resultatet har alltid varit förutsägbart, fastän de Mörka stundvis verkar ha fått herraväldet. Men saker och ting kan inte tas för givet och det är nödvändigt att de som är av Ljuset fokuserar på rätt resultat.

Ni har många hjälpare runtomkring er, förutom era Guider, så fastän ni kanske är omedvetna om deras närvaro känner de till en hel del om er och de kommer att säkerställa att ni följer er livsplan. I era stunder av meditation eller bön kan de komma nära er och plantera idéer i ert sinne. En stor del av ert arbete sker i era ’utanför-kroppen’ – aktiviteter när ni sover. Ni kanske kan minnas vissa av era upplevelser, men vanligtvis kan ni inte minnas detaljerna. Ni får kanske träffa andra Varelser av Ljus och arrangera aspekter av ert arbete i förväg. Det kan tidvis förefalla som om ni utkämpade en ensam kamp, men var försäkrade om att detta är långt från sanningen.

Ni är en del av historien, som ofta kommer att betraktas som en större vändpunkt i Mänsklighetens utveckling på sin väg tillbaka till Ljuset. Det stora experimentet påbörjades för eoner sedan och ni har nästan säkert haft många, många liv på Jorden. Vad gäller den Uppstigning som sker i de flesta av era livstider, så följer många andra själar med er utveckling, så att era upplevelser kan komma till användning för att gynna andra som följer efter. Det kanske inte förefaller som om ni alla var storartade själar, för ert vakna medvetande är begränsat till era upplevelser på Jorden. Ni har litet eller inget minne av era sanna Jag och detta har med avsikt arrangerats för att ni helt och hållet ska kunna koncentrera er på er utveckling. Det skulle annars vara lätt för er att bli distraherade bort från er livsplan.

Inget som har någon betydelse för ert liv sker av en slump, så var försäkrade om att fastän ni har en fri vilja, så kommer ni alltid att känna er hågade att följa den evolutionsväg som ni planerade innan ni inkarnerade. Till och med händelser som ni helst inte hade velat uppleva är alla en del av er livsplan, vilket ni kommer att få inse när ni återvänder till de högre dimensionerna och blickar tillbaka på ert liv på Jorden. Normalt sett skulle ni attraheras av människor vilkas energi är väldigt lika er egen, men när det av karmiska orsaker är menat att ni träffar en själ som ska spela en roll i ert liv, kan den bära helt andra vibrationer än era. Detta sker ofta när par kommer samman och när det verkar förekomma en oundviklig energi involverad i deras attraktion för varandra. Även om ni gör ett misstag i denna förbindelse och en relation inte är menad att finnas, så håller länken inte så länge, men ingen upplevelse, hurdan den än är, kan vara helt utan nytta för ert liv.

Ni borde veta att inte varje situation är som den ger intryck att vara, eftersom dessa används till att skapa något annorlunda. Till exempel så var Trumps vinst ägnad att hindra Hillary Clinton att vinna, fastän det var meningen att röstningen skulle vara manipulerad till hennes fördel. Trump förväntas därför avgå mycket snart och Paul Ryan som är den agerande Republikens President kommer att stå som interim President tills nya val kan äga rum och det är mycket sannolikt att han då kommer att fortsätta vara tillträdande President. Detta borde övertyga er om att ni inte för en ensam kamp mot de Mörka. Så oberoende av vad som sker, var medvetna om att resultatet kommer att säkerställa att Ljuset står som segrare.

En nyckelfaktor inom de händelser som sker, är Moder Jords behov; hon måste vara redo för sin Uppstigning, eftersom det inte kommer på fråga att förändringar ska skjutas upp eller fördröjas. På en kosmisk skala måste vissa händelser ske på en exakt tidpunkt och med andra ord: Moder Jord kommer att tvinga fram frågan om behovet uppstår. Ni borde nu kunna förstå varför Uppstigningen med all säkerhet kommer att äga rum. Ni borde vid det här laget ha tillräckligt med information för att förstå vad som ligger framför er, fastän den exakta tidsplanen är svår att förutsäga. Ni kommer att känna er mycket bättre till mods när väl de Mörka inte längre kan ingripa i er evolution. Det kommer att tillåta så mycket som har hållits tillbaka att få framskrida utan dröjsmål.

Trots det allmänna intrycket av vad som pågår på Jorden, går allting faktiskt framåt väl. Det finns inget behov av att hysa några tvivel och var medvetna om att alla högre krafter kommer att försäkra er att de kommande händelserna innebär så få problem som möjligt. Men det är förståeligt att Moder Jord kommer att ”skaka” några områden, när även hon förbereder sig för Uppstigningen. Vissa större förändringar är oundvikliga och faktiskt nödvändiga, för att få till stånd den Nya Jorden. Er resa har varit lång och utmanande men ni kommer att ha lärt er mycket som gör er oerhört värdefulla för dem som följer efter er.

Håll blicken på er väg framför er och var medvetna om att oberoende av vad ni kan tänkas uppfatta, så är allt väl. Det är inte bara det annalkande slutet på era upplevelser, utan också många som med stort intresse har följt er. Ni har varit framgångsrika där andra har misslyckats och ni förtjänar varje hyllning som ni får möta. Men det förekommer ingen vanära i att behöva ytterligare upplevelser i de lägre vibrationerna och ni kommer i verkligheten att bli ännu starkare av det. Vissa av er kommer att frivilligt återvända till den 3:e dimensionen för att hjälpa andra genom sina nästföljande serier av upplevelser. Ni kommer att upptäcka att när ni stiger upp genom vibrationerna, så blir målet för många själar att tjäna andra.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Kärlek Och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...