Saul via John Smallman 21 augusti 2021

 

Saul via John Smallman 21 augusti 2021

 

This is the age of Miracles!

by John Smallman

Click here to listen to an audio clip. Mänsklighetens uppvaknande är en avklarad affär! Många känner/anar nu sanningen om detta, verkligheten i detta, eftersom det händer NU. Det finns bara Nu, och fler och fler av er blir medvetna om detta i dessa ögonblick av frid som uppstår i era dagliga liv, och det inspirerar och upplyser er när ni undrar hur många andra också upplever denna inre frid i dessa nustunder. Inledningsvis är det bara korta flyktiga stunder, vilket ger er en känsla av förundran, glädje, men när ni fortsätter att öppna era hjärtan för att bjuda in kärleken att omfamna er kommer de att manifestera sig oftare och hålla längre, när ni mer fullt inser hur livet är Kärlek, är Källa, är Enhet och det händer alltidNU.

Detta är Miraklernas tidsålder! Livet är ett mirakel, Kärleken är ett mirakel, människor är mirakulösa varelser och blir numedvetna om denna gudomliga och underbara sanning, och det är vad ert kollektiva uppvaknande handlar om. Ni har förberett er för denna viktiga händelse i evigheter genom att ständigt välja att utvecklas andligt. Att utvecklas andligt är att bli medveten om din eviga och gudomliga natur som Ett med Källan i varje ögonblick av din existens, och att bli medveten om att separationen från Källan aldrig inträffade och aldrig skulle kunna inträffa eftersom det bara finns den Enda som innehåller ALLT inom sig själv.

Er till synes långsiktiga upplevelse av separation var en upplevelse ni kollektivt kom överens om och valde att genomgå i ett extremt kort ögonblick av kollektivt vansinne. Omedelbart tillhandahöll Källan möjligheten att återvända till Verkligheten, i vetskap om att det ni hade konstruerat med ert oändligt kraftfulla sinne var ett vidsträckt utrymme i vilket ni skulle och blev förfärligt och oroväckande vilse.

Ni skapades fria, helt fria, eftersom Kärleken, Moder/Fader/Gud, Källan är oändligt fri och skapade er som Sig själv. Kärleken accepterar allt utan villkor eftersom kärleken är ovillkorlig, och därför hedrar Den ditt val att uppleva illusionen om separation och väntar tålmodigt så lång tid det tar för er att ändra ert kollektiva sinne och väljer att vakna från det till ert naturliga och eviga tillstånd av Enhet med ALLT.

Påminn er därför om att ni är Ett med Källan vid era dagliga besök i era heliga inre helgedomar, att du är Kärlek, och bjud in Dig Själv att omfamna Dig. När ni gör det, sätt avsikten att öppna era hjärtan för att ta emot din kärleksfulla omfamning och att känna den Kärlek du är. Släpp all känsla av ovärdighet och låt er veta att ni är älskade och att ni är Kärlek. Det finns inget att frukta för ni är eviga varelser skapade i Kärlek från Kärlek som Kärlek, och det tillståndet, ert naturliga tillstånd, är evigt oföränderligt liksom er fortsatta och eviga närvaro i Närvaron av Moder/Fader/Gud, det oändliga fältet av Energi som är Allt som existerar – Det är medvetande, det är medvetenhet, det är kunskap, det är intuition, det är VERKLIGHET!

Ni är Verklighet! Det finns bara Verklighet, och allt liv är Ett med Den.

Ni har glömt detta eftersom det var nödvändigt för er att glömma för att kunna uppleva en overklig verklighet som till synes skiljer sig från Allt. Er glömska och miljön som sedan blev möjlig för er att engagera er i finns inte. Ni kan alla föreställa er platser, situationer, saker eller händelser som kan uppstå eller skapas av er i den miljö som ni som människor i form bor i. Faktum är att ni alla har gjort detta som ni har drömt om ett nytt jobb, ett nytt förhållande, en exotisk semester eller någon annan form av tillfällig flykt från vardagens monotoni eller ansträngning, tills det dagliga livet återigen kräver er fulla uppmärksamhet. Och ändå har många förverkligat vad de har föreställt sig.

Er förmåga att föreställa er och skapa från det tillståndet är fantastisk eftersom ni är Ett med Källan. Men eftersom ni valde att glömma Verkligheten har ni mest också glömt hur mäktiga ni är och utnyttjar därmed inte era fantastiska kreativa förmågor, utan fokuserar istället er uppmärksamhet på den till synes verkliga och mycket krävande materiella miljö där ni som människor upplever era liv. Detta förändras, för modern vetenskap har upptäckt att Allt är ren energi, och under de senaste decennierna har detta gjort det möjligt att enormt förändra er livsmiljö med hjälp av den teknik som denna kunskap har möjliggjort.

Eftersom ni har levt separerade liv så länge och krigat mot varandra nästan kontinuerligt – och det händer fortfarande mycket av detta idag! – modern teknik har nästan alltid använts först för att bygga bättre vapen för att förstöra varandra. Medvetenheten om det totala vansinnet i detta sätt att leva växer nu mycket snabbt eftersom de skrämmande konsekvenserna av dessa självcentrerade beteenden avslöjas för er allt tydligare varje dag.

Det finns bara Nu, och verkligheten i Nu blir dagligen mer uppenbar eftersom det som var nytt i går befinns vara inaktuellt, inte längre användbart, idag. Ni har känt till planerad föråldring i årtionden, men obsceniteten i det kan inte längre ignoreras. Planeten Jorden tillhandahåller villigt allt som är nödvändigt för att alla livsformer ska frodas, och trots alla skador som industrialiseringen har orsakat under de senaste århundradena, och särskilt sedan slutet av artonhundratalet, kan och kommer snabb läkning och återställning att ske när val görs för att upphöra att vanhelga den miljö av vilken allt liv i form är helt beroende.

Det valet görs Nu. Det är er väckarklocka, er uppmaning att Vakna upp från er evigt långa verklighet av separation och bli fullt medvetna om vilka ni är, Guds älskade barn för evigt Hemma i den Gudomliga närvaron. Fler och fler av er blir medvetna om detta dagligen. Ert uppvaknande är säkrat, är säkert, är oundvikligt, så Lita på den Kärlek ni är, Den är Allt – Moder/Fader/Gud, Källan, oändlig och ovillkorlig Kärlek, energifältet där Allt har sin eviga och mest glädjefyllda existens. Var beredda NU på de härligaste firanden när ni välkomnas Hem till full medvetenhet om Vilka Ni verkligen är-En och Alla.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...